Vervanging duikers in Overschie
Gepubliceerd op: 21-01-2021
Geprint op: 16-05-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/duiker/
Ga naar de hoofdinhoud

Vanaf de Hoornsingel, tussen de Burgemeester Koningssingel en de Rotterdamse Rijweg plaatst de gemeente 2 duikers. Een duiker is een ondergrondse singelverbinding.

De aanleg is een samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. We verwachten dat de aanleg zo’n vier en een halve maand duurt.

Wat is een duiker?

Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene naar de andere singel kan stromen, als een ‘ondergrondse gracht’. De duikers die er nu liggen, zijn te klein om al het water te transporteren. Daarom leggen we grotere duikers aan. De nieuwe duikers zijn een bak met een binnen afmeting van 2,50 m breed en 1,20 m hoog, en bestaan uit twee gedeeltes.

Waarom is een duiker nodig?

De duikers zijn nodig, om een knelpunt binnen de waterberging van Overschie op te lossen. Bij hevige buien kan het zo zijn dat het water in de singels te hoog komt te staan, wat voor overlast kan zorgen. Door klimaatverandering zullen hevige regenbuien steeds vaker voorkomen. We verbeteren de waterhuishouding daarom ook voor de toekomst. Het doel van de gemeente en het hoogheemraadschap is dat u droge voeten houdt.

Wat gaat er gebeuren?

Om de duiker aan te leggen, moeten we de weg open leggen van de Hoornsingel, Burgemeester Koningssingel en de kruising met de Rotterdamse Rijweg. Zo kunnen we de grond afgraven en damwanden plaatsen. Het betekent dat een deel van uw wijk niet voor verkeer toegankelijk is. Ook kunt u hinder ondervinden van het geluid van de machines.

Evides en Stedin zullen gas- en waterleidingen moeten afkoppelen en opnieuw aankoppelen. Als dat gevolgen heeft voor u, informeren Stedin en Evides u daar vooraf over.

Planten snoeien en kappen

Voor de aanleg was het nodig dat we begroeiing snoeien en/of verwijderen en zes bomen kappen op een deel van de Burgemeester Koningssingel, tussen de Hoornsingel en de Rotterdamse Rijweg. Na de werkzaamheden, in het plantseizoen tussen oktober en maart,  planten we bomen terug.

Vuilnis ophalen

Voor de meeste adressen rondom het werkgebied geldt dat u uw vuilcontainers kunt blijven aanbieden voor de deur, op de gebruikelijke dagen. De vuilniswagen zal deze straten achteruit in rijden.

Enkele huizen zijn niet bereikbaar voor de vuilniswagen, als daar voor de deur werkzaamheden zijn.

Woont u op een van onderstaande adressen, dan ontvangt u van ons een brief waarin we u verzoeken uw container aan te bieden vóór het werkvak:

  • Woont u op Rotterdamse Rijweg 179, 164 of 166, of Burgemeester Koningssingel 31 of 35? Bied uw container dan aan voor het werkvak, ter hoogte van Rotterdamse Rijweg 177.
  • Woont u op Rotterdamse Rijweg 170, 183 of 185? Bied uw container dan aan voor het werkvak, ter hoogte van Rotterdamse Rijweg 189.
  • Woont u op Hoornsingel 28 of 30? Bied uw container dan aan voor het werkvak, ter hoogte van Hoornsingel 24 en 26.

Veelgestelde vragen
 


Het werk neemt ongeveer vier en een halve maand in beslag, is nu de verwachting.

De kruispunten kunnen niet één voor één dicht. Wel is het waarschijnlijk mogelijk om na de werkzaamheden van Stedin (gas en elektra) en Ziggo het kruispunt met de Hoornsingel tijdelijk open te stellen, totdat we de damwanden gaan plaatsen half mei.
Concreet: Stedin en Ziggo werken tot begin mei.
Van maandag 2 mei tot maandag 16 mei leggen we rijplaten over het kruispunt met de Hoornsingel, als dat mogelijk is.
Bovendien onderzoeken we of het kruispunt van de Rotterdame Rijweg met de Burg. Koningssingel eerder open kan.
De werkzaamheden staan nu gepland van 11 april tot eind augustus, dus ruim 4,5 maand.

We stelen voorop dat er altijd trillingen zullen zijn. Materieel en werkzaamheden zijn afgestemd op de omgeving. Dat er heel langzaam wordt gereden is een verplichting die in het contract staat met de aannemer. Bovendien bespraken we dat als aandachtspunt met de aannemer.
De norm qua trillingen is vastgesteld op het type woningen en funderingen die er nu staan. We monitoren de trillingsmeters en doen er alles aan om de trillingen te beperken. Als er meldingen komen van de meters, nemen we passende maatregelen.

De funderingspalen voor de duiker worden schroevend aangebracht en de damwanden drukkend, om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast doen we vlak voor het werk een nulmeting van de woningen, aan de binnen- en buitenzijde. En we plaatsen trillingsmeters tijdens het werk, zodat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig blijkt.

Pas als we damwanden hebben geplaatst, laten we het water zakken binnen deze damwanden. Later laten we binnen de damwanden het water weer stijgen, voor we ze verwijderen. De verwachting is dat de funderingen dan geen last hebben van de fluctuaties van het grondwater.

We komen niet aan het riool, maar bij nummer 183 gaan we een extra riool aanbrengen om diens huisaansluiting op aan te sluiten.
We hebben gekeken of we de huisaansluiting over de duiker konden leggen, maar dat leek een te groot risico.

Nee dat zal meevallen, omdat we de wortels in eerste instantie laten zitten als we de bomen kappen. Later, tijdens de werkzaamheden, worden de wortels weg gefreesd.

Nee, dat is een riool. De oude duiker ligt onder het trottoir pal naast nummer 183. De huidige duiker is een ronde 600 mm betonnen buis.

In de bestaande situatie zit er ook een klein duikertje tussen huisnummers 179 en 183, dat wordt niet gekoppeld aan de duiker vanwege peilverschil. We gaan het duikertje verwijderen en daar een persleiding aanbrengen, omdat er nu een matige doorstroming is. Hoe we dat gaan doen, overleggen we met het Hoogheemraadschap.

Na de werkzaamheden worden opnieuw bomen geplant.

We gaan de school vragen of ze de ouders vooraf kunnen waarschuwen om hiermee rekening te houden.

Meer informatie via web en app

U kunt de werkzaamheden volgen via de Rotterdam Aan de slag!-app, die u downloadt via de app-store. U kunt dan berichten met updates ontvangen.

Let op: heeft u de RADS-app al? Er is een nieuwe versie van de app beschikbaar, de oude app wordt niet meer bijgewerkt.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar duikerSB@rotterdam.nl of bel de gemeente op nummer 14 010 (hoeft geen 010 voor).