Duiker
Gepubliceerd op: 21-01-2021
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/duiker/
Ga naar de hoofdinhoud

In 2022, waarschijnlijk in mei, start de gemeente met het vervangen van twee duikers vanaf de Hoornsingel, tussen de Burgemeester Koningssingel en de Rotterdamse Rijweg. Een duiker is een ondergrondse singelverbinding.

De start is uitgesteld, naar verwachting tot mei 2022, omdat de leverancier van de duiker failliet is gegaan. In het najaar kunnen de duikers pas geleverd worden. Dan kunnen we niet meteen aan de slag, omdat Stedin niet midden in de winter de gasaansluiting tijdelijk kan afsluiten. En dat is een vereiste om de werkzaamheden uit te voeren.
De aanleg is een samenwerking met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. We verwachten dat de aanleg zo’n vier maanden duurt.

Waarom is een duiker nodig?

Een duiker zorgt ervoor dat water van de ene naar de andere singel kan stromen, als een 'ondergrondse gracht'. De duikers die er nu liggen, zijn te klein om al het water te transporteren. Daarom leggen we grotere duikers aan. De nieuwe duiker is een bak met een binnen afmeting van 2,50 m breed en 1,20 m hoog, en bestaat uit twee gedeeltes.

De duikers zijn nodig, om een knelpunt binnen de waterberging van Overschie op te lossen. Bij hevige buien kan het zo zijn dat het water in de singels te hoog komt te staan, wat voor overlast kan zorgen. Door klimaatverandering zullen hevige regenbuien steeds vaker voorkomen. We verbeteren de waterhuishouding daarom ook voor de toekomst. Het doel van de gemeente en het hoogheemraadschap is dat u droge voeten houdt.

Wat gaat er gebeuren?

Om de duiker aan te leggen, moeten we de weg open leggen van de Hoornsingel, Burgemeester Koningssingel en de kruising met de Rotterdamse Rijweg. Zo kunnen we de grond afgraven en damwanden plaatsen. Het betekent dat een deel van uw wijk niet voor verkeer toegankelijk is. Ook kunt u hinder ondervinden van het geluid van de machines.

Over de bereikbaarheid en de werkzaamheden informeren wij u later dit jaar verder.

Planten snoeien en kappen

Voor de aanleg is het nodig dat we begroeiing snoeien of verwijderen en zes bomen kappen, bij de Rotterdamse Rijweg 183. Later planten we bomen terug. Waar die komen, bepalen samen met buurtbewoners. We kappen de bomen tussen oktober 2021 en maart 2022, buiten het broedseizoen. De vergunning voor de bomen is rond, er kan geen bezwaar meer tegen worden gemaakt.

Digitale bijeenkomst in najaar 2021

Voor we van start gaan, nodigen we u uit voor een digitale bijeenkomst. Dan vertellen we live wat we gaan doen. Door de coronamaatregelen doen we dat via MS Teams. U ontvangt hier op een later moment een uitnodiging voor.

Veelgestelde vragen
 

Het project is vertraagd, doordat de leverancier van de duiker failliet is gegaan. Waarschijnlijk starten we in mei 2022, omdat Stedin geen gaswerkzaamheden in het najaar kan uitvoeren.


Het werk neemt ongeveer 4 maanden in beslag, is nu de verwachting.

De funderingspalen voor de duiker worden schroevend aangebracht en de damwanden drukkend, om trillingen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast doen we vlak voor het werk een nulmeting van de woningen, aan de binnen- en buitenzijde. En we plaatsen trillingsmeters tijdens het werk, zodat we snel kunnen ingrijpen als dat nodig blijkt.

Pas als we damwanden hebben geplaatst, laten we het water zakken binnen deze damwanden. Later laten we binnen de damwanden het water weer stijgen, voor we ze verwijderen. De verwachting is dat de funderingen dan geen last hebben van de fluctuaties van het grondwater.

We komen niet aan het riool, maar bij nummer 183 gaan we een extra riool aanbrengen om diens huisaansluiting op aan te sluiten.
We hebben gekeken of we de huisaansluiting over de duiker konden leggen, maar dat leek een te groot risico.

Nee dat zal meevallen, omdat we de wortels in eerste instantie laten zitten als we de bomen kappen. Later, tijdens de werkzaamheden, worden de wortels weg gefreesd.

Nee, dat is een riool. De oude duiker ligt onder het trottoir pal naast nummer 183. De huidige duiker is een ronde 600 mm betonnen buis.

In de bestaande situatie zit er ook een klein duikertje tussen huisnummers 179 en 183, dat wordt niet gekoppeld aan de duiker vanwege peilverschil. We gaan het duikertje verwijderen en daar een persleiding aanbrengen, omdat er nu een matige doorstroming is. Hoe we dat gaan doen, overleggen we met het Hoogheemraadschap.

Na de werkzaamheden worden opnieuw bomen geplant. Waar ze komen en welke soort, dat wordt later bepaald in overleg met de bewoners.

Daar zullen we op letten. Er zal geen doorgaand verkeer zijn, omdat de straat niet toegankelijk is tijdens de werkzaamheden. Bouwverkeer laten we stapvoets rijden.

Meer informatie via web en app

U kunt de werkzaamheden volgen via de Rotterdam Aan de slag!-app, die u downloadt via de app-store. U kunt dan berichten met updates ontvangen.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen? Mail naar duikerSB@rotterdam.nl of bel ons kantoor, telefoon 010 - 267 00 00 optie 5