Drijvend eiland
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/drijvend-eiland/
Spring naar het artikel

Europa’s eerste drijvende eiland ligt in het Rotterdamse Buizengat (Kralingen). Het drijvende parkje is een innovatie die zorgt voor meer groen in de stad en de haven. Maar het draagt ook bij aan het verbeteren van de waterkwaliteit.

Het drijvende eiland is ontstaan door een samenwerking tussen het jonge bedrijf Urban Green, Rijkswaterstaat en gemeente Rotterdam. Het drijvende eiland haalde het landelijke nieuws.

Samenwerking ter verbetering

In stedelijk gebied gelden diverse wetten en eisen voor zowel natuur als mens. Drijvend Groen is een project dat deze regels en wensen zo dicht mogelijk bij elkaar heeft gebracht. De samenwerking tussen gemeente Rotterdam, Rijkswaterstaat en het bedrijf Urban Green leidde tot een project. Een project waarin zowel de behoeften van natuur als die van de inwoners van de stad samengesmolten zijn. Een aanwinst voor het leven onder en boven water.

Drijvend Groen

Drijvend groen is een project met meerdere doelstellingen:

  • het verbeteren van de waterkwaliteit op het gebied van vishabitat en macrofauna
  • het verbeteren van de ruimtelijke ordening in de versteende havenbekkens van Rotterdam.

Dit heeft geresulteerd in een drijvend park met decoratieve beplanting en waterplanten.

Niet alleen de buitenruimte wordt verfraaid. Ook wordt met vernuftige technieken de komende twee jaar de toename van de visstand en macrofauna in kaart gebracht. Het 'hotel' voor vissen en kleine diertjes wordt een lust voor het oog voor de bewoners van de vierhonderd appartementen die op het water uitkijken. Landschapsarchitect Piet Oudolf is als adviseur betrokken bij het project. Hij zegt hierover: 'Groen verlegt zijn grenzen en daar wordt het tijd voor. Groen als drijvende kracht maakt dit verhaal compleet.'

Als het niet mogelijk is om te vergroenen langs de oever dan zijn opties als drijvende eilanden slimme oplossingen.

Pex Langenberg - wethouder Haven, Duurzaamheid, Mobiliteit en Organisatie

Continuering

Blijkt uit de monitoring van de visstand dat Drijvend Groen een positieve bijdrage levert aan de vispopulatie? dan lijkt het plaatsen van meerdere eilanden in de Rotterdamse Stadshavens een mooie oplossing voor de problemen. Rijkswaterstaat kan op deze manier bijdragen aan de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water (KRW).

Ruimte voor innovatie

Naast stenige stedelijke omgevingen verfraait Rotterdam ook leegstaande havengebieden, die steeds meer bij stedelijk gebied worden betrokken. Wethouder Pex Langenberg: 'We bieden partijen als Urban Green letterlijk de ruimte om te experimenteren met innovatieve concepten. De aanleg van natuurvriendelijke oevers in Rotterdam valt mooi samen met de Rotterdamse vergroeningsopgave. En als het niet mogelijk is om te vergroenen langs de oever dan zijn opties als drijvende eilanden slimme oplossingen. Op deze manier zorgt Rijkswaterstaat samen met Rotterdam voor verbetering van de verblijfskwaliteit én de ecologische kwaliteit van de rivier.'

Urban Green

Initiatiefnemer van het project is Urban Green. Dit is een jong Rotterdams bedrijf dat voor dit project ook de prototypes voor ‘Drijvend Groen’ ontwikkelde. Directeur Tieme Haddeman: 'Na een tumultueuze anderhalf jaar ben ik erg trots dat we dit met gemeenschappelijk kracht bereikt hebben. Innovatie en Rotterdam staan dicht bij elkaar. Hoe mooi is het om dan ook hier Europa's eerste drijvende park te mogen plaatsen?' Urban Green ontving onlangs de aanmoedigingsprijs van waterschappen en is als start-up ondersteund door het Valorisatie Programma Delta.

Meer informatie

Wilt u meer weten? neem dan contact op met Joep van Leeuwen (senior adviseur), Stadsontwikkeling.