Spring naar het artikel

We zijn bezig met het vervangen van het riool en de herinrichting van de Drievriendenstraat, de Drievriendendwarsstraat, de Anna Paulownastraat, de Diergaardesingel (ter hoogte van de speeltuin) en de Singelstraat.

Het riool van de betrokken straten is aan vervanging toe. Bovendien zijn de straten hier en daar verzakt. Daarom is het nodig om de straten op te hogen en de bestrating te vervangen. We combineren de verschillende werkzaamheden (riool, kabels, leidingen) met elkaar, zodat de straten de komende jaren naar verwachting niet meer opgebroken worden.

Fasering

De werkzaamheden worden in meerdere fasen uitgevoerd. Elke fase duurt ongeveer 6 tot 8 weken. We gaan pas verder met de volgende fase zodra de voorgaande fase is afgerond. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kan de planning en/of de fasering veranderen.

De volgende fases zijn:

  • Maandag 8 januari tot en met zaterdag 10 februari: Anna Paulownastraat vanaf de kruising Diergaardesingel tot en met de kruising Drievriendendwarsstraat. Diergaardesingel blijft bereikbaar.

  • Woensdag 24 januari tot en met zaterdag 10 februari: Drievriendendwarsstraat.

Daarna gaan we verder met de volgende fase, hier wordt u nog over geïnformeerd.

Hoe komt de straat er uit te zien?

De gemeente heeft het inrichtingsplan voor bovengenoemde straten samen met een aantal bewoners en ondernemers ontworpen. Bekijk het plan:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met John Weeda, 06 - 53 22 09 83 of via e-mail.