Driemanssteeweg
Gepubliceerd op: 03-11-2020
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/driemanssteeweg/
Ga naar de hoofdinhoud

De bouwmarktketen Hornbach heeft plannen om aan de Driemanssteeweg 15, de huidige locatie van Jetcars, een bouwmarkt met tuincentrum en drive-in te realiseren.

De Driemanssteeweg 15 bevindt zich aan de westzijde van het bedrijventerrein Charloisse Poort. Voor de realisatie van de bouwmarkt moeten een aantal procedures gevolgd worden.

Op deze kaart ziet u de geplande locatie:

Bestemmingsplan

Om een bouwmarkt op deze locatie mogelijk te maken is een aanpassing van de huidige bedrijfsbestemming nodig. Hiervoor is een bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan zit nu in de ontwerpfase.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt een bouwmarkt in één bouwlaag mogelijk. Het gaat om een bouwmarktgedeelte van 8.324 m2, een tuincentrumgedeelte van 5.700 m2, een drive-in gedeelte en bijbehorende parkeerplaatsen. Een deel van de parkeerplaatsen (355 plekken) bevindt zich op maaiveldniveau, de overige parkeerplaatsen (350 plekken) komen op het dak van de bouwmarkt.

Omgevingsvergunning en inzage

Om de nieuwe bouwmarkt te kunnen bouwen heeft de Hornbach een aanvraag ingediend voor een omgevingsvergunning. U kunt het ontwerpbestemmingsplan ‘Driemanssteeweg’ (met bijbehorende stukken) bekijken via ruimtelijkeplannen.nl.

De ontwerp-omgevingsvergunning (met de bijbehorende stukken) kunt u via de website Officielebekendmakingen.nl raadplegen. U vindt de bijbehorende stukken aan de linkerzijde, onder het kopje ‘externe bijlagen’.

Inrichtingsplan

Om het verkeer op de Driemanssteeweg na de komst van Hornbach op een veilige manier door te laten stromen zijn er verkeersaanpassingen nodig. Hierbij wordt aandacht gegeven aan autoverkeer, fietsverkeer en voetgangers. Voor deze aanpassingen heeft de gemeente Rotterdam een Voorlopig Ontwerp opgesteld. Omwonenden en ondernemers van de Driemanssteeweg worden hierover geïnformeerd.