Dorpsweg
Gepubliceerd op: 06-02-2019
Geprint op: 19-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dorpsweg/
Spring naar het artikel
Foto: Gemeente Rotterdam

In de week van 18 februari starten de werkzaamheden op het plein aan de Dorpsweg, tussen de Wolphaertsbocht en Katendrechtse Lagedijk.

De bestaande kiosken gaan weg en hiervoor in de plaats komt een nieuw horecapaviljoen waarin dezelfde ondernemers terugkomen.

Horecapaviljoen

Het nieuwe horecapaviljoen is een particuliere investering van de horecaondernemers.

Bomen rooien

In de week van 18 februari worden bijna alle bomen op het plein gerooid. De kapvergunning hiervoor is verleend op 10 oktober 2017. De twee grote bomen op de hoek met de Wolphaertsbocht en Katendrechtse Lagedijk blijven staan. Op het plein wordt bij de herinrichting één nieuwe boom geplant.

Start werkzaamheden

Nadat de bomen zijn gekapt worden In week 9 de lichtmasten verplaatst. Daarna zal zo spoedig mogelijk gestart worden met het bouwrijp maken van het plein. Dit houdt in dat de gasleiding, elektriciteits- en telecomkabels verlegd worden en dat de riolering vernieuwd wordt. Hierna starten de sloop- en bouwwerkzaamheden. Als de nieuwbouw gereed is richt de gemeente het plein opnieuw in.

Belemmeringen verwijderen

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat, zoals bijvoorbeeld fietsen aan lantaarnpalen.

Hinder

Het verkeer op de Dorpsweg zal geen last hebben gedurende de werkzaamheden in week 8 en 9. De Wolphaertsbocht en de Katendrechtse Lagedijk worden als aan- en afvoerroutes gebruikt, maar deze straten blijven open voor verkeer. Tijdens het rooien van de bomen zullen er tijdelijke afzettingen op het plein geplaatst worden voor de veiligheid van voetgangers en fietsers. De winkels en woningen blijven via de stoep bereikbaar.

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente beperkt de hinder zoveel mogelijk.
Er wordt gewerkt van maandag tot en met vrijdag van 07.00 uur tot 17.00 uur.
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen de werkzaamheden langer duren en de werktijden worden verlengd tot in de avonduren en/of zaterdagen.
Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij - in de meeste gevallen - de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact met ons op.

Planning

  • 18-22 februari: rooien bomen
  • 25-28 februari: verplaatsen lichtmasten
  • vanaf maart: bouwrijp maken plein

De planning voor de sloop en nieuwbouw volgt later.

Meer informatie

Voor vragen over de werkzaamheden of over het inrichtingsplan kunt u contact opnemen met de projectmanager van de gemeente Rotterdam, Kıymet Dalmış, telefoon 06 - 101 580 99 of per e-mail.