Werkzaamheden Dirk van den Burgweg
Gepubliceerd op: 02-07-2019
Geprint op: 11-12-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dirk-van-den-burgweg/
Spring naar het artikel

De riolering op de Dirk van de Burgweg wordt in 2019 en 2020 aangepakt. Het idee is om nog in 2019 een gedeelte van het riool te relinen. Dat is een rioolrenovatietechniek waarbij niet het hele riool opengebroken hoeft te worden.

Het riool krijgt een nieuwe binnenkant er kan er dan weer jaren tegen.  

Rioolinspecties in juli en augustus

Voordat deze werkzaamheden kunnen starten, zijn rioolinspecties nodig om de staat van het huidige riool te bepalen. In de maand juli zijn op diverse momenten rioolinspecties gedaan.

Ook in augustus wordt het riool onder het wegdek en het fietspad aan de oostzijde van de Dirk van den Burgweg nog geïnspecteerd. Hierbij worden rijdende wegafzettingen gebruikt en worden, als dat nodig is, verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden.

Vervolg

Als de uitkomsten van de inspectie bekend zijn, wordt een planning voor de vervanging van het riool gemaakt.

Via deze pagina wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van de werkzaamheden.

\