Werkzaamheden Dijkzigt / Rochussenstraat
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 21-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dijkzigt/
Spring naar het artikel
Foto: Rick Keus

Rotterdam en RET werken vanaf mei 2016 samen aan project Dijkzigt-Rochussenstraat. De gemeente heeft een nieuwe, veiligere kruising Rochussenstraat-Zimmermanweg aangelegd. De RET heeft voor een veiliger, beter bereikbaar station gezorgd.

Daarnaast heeft metrostation Dijkzigt een nieuwe uitgang vlak voor de Hogeschool Rotterdam in de vorm van een tunnel die onder de Zimmermanweg door gaat. Alle aanpassingen waren nodig omdat het Erasmus MC in 2018 een nieuwe hoofdingang heeft gekregen in het verlengde van de Zimmermanweg, op het Dr. Molewaterplein. Het ziekenhuis heeft daar samen met de gemeente ook een nieuw ziekenhuisplein gebouwd.

Definitief ontwerp voor Burgemeester s'Jacobplein

Het definitieve ontwerp voor het Burgemeester s'Jacobplein is klaar! In overleg met alle belanghebbende partijen is er een groen stadsplein ontworpen met bomen, beplanting en veel zitgelegenheid. Hierbij is gebruik gemaakt van de inbreng van omwonenden en de partijen die in en om het plein heen zitten: de RET, de Hogeschool Rotterdam en het Erasmus MC. De herinrichting van het plein start na de zomervakantie in 2019.

De inrichting van het plein is in het voorjaar van 2018 afgestemd met de bewoners. Daaruit kwam naar voren dat het plein voldoet aan de verwachtingen voor een prettig verblijf en een groene plek. Het is helaas niet gelukt om een speelplek een plaats te geven in het ontwerp. Het plein is hiervoor te druk door alle bewegingen van reizigers en bezoekers van de Hogeschool en het Erasmus MC.

Rode klinkers en zitgelegenheid

Na afstemming met bewoners zijn, op verzoek van het Erasmus MC, nog twee aanpassingen gedaan aan het ontwerp:

  1. De bestrating met rode gebakken klinker is uitgebreid op het hele plein. Daarmee zijn de 'grijze tegels' op het plein komen te vervallen. Het krijgt daardoor meer samenhang en een warmere uitstraling.
  2. De vorm van het plantvak aan de noordzijde van het plein is aangepast, waardoor er nog meer zitgelegenheid ontstaat.

De veelgevraagde 'oversteekbarrière' van het plein naar de Hogeschool Rotterdam is in de vorm van een zitelement vormgegeven. Zo wordt het naast de zebra oversteken van de hoofduitgang van het metrostation naar de ingang van de Hogeschool ontmoedigd.

Bekijk de ontwerpen voor het Burgemeester s'Jacobplein

Archief werkzaamheden Dijkzigt / Rochussenstraat

Op 30 oktober 2017 is de nieuwe uitgang van metrostation Dijkzigt, aan de kant van de Hogeschool Rotterdam, feestelijk geopend. 'Deze uitgang is aangelegd omdat er de komende jaren 30% meer reizigers naar het station komen', zegt wethouder Pex Langenberg (o.a. Mobiliteit). 'Deze toename wordt veroorzaakt door de nieuwbouw en uitbreiding van het Erasmus MC en de toename van studenten in de omgeving.'

'Reizigers die in- en uitstappen bij metrostation Dijkzigt kunnen voortaan kiezen tussen drie in- en uitgangen, dankzij een nieuw aangelegde tunnel stap je nu vlak voor de deur van de Hogeschool uit. Dit zorgt voor een betere doorstroom van reizigers. Bovendien voldoet het station nu aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid,' aldus Maurice Unck, directeur RET. Dit zorgt voor een veiligere verkeerssituatie voor reizigers en een betere doorstroming van het verkeer waaronder de ambulances van het Erasmus MC.

De Rochussenstraat is op 29 juni 2017 weer opengesteld voor al het doorgaande verkeer. De straat is een jaar lang afgesloten geweest door de herinrichting van de kruising Zimmermanweg / Rochussenstraat, ter hoogte van metrostation Dijkzigt. Ook is het metrostation aangepast: er is een nieuwe uitgang gemaakt aan de zijde van de Zimmermanweg aan de zijde Hogeschool Rotterdam. De nieuwe ingang van het metrostation wordt 1 oktober aanstaande geopend voor reizigers.

Veiliger en beter bereikbaar

Deze aanpassingen zijn nodig omdat het Erasmus Medisch Centrum in 2018 een nieuwe ingang krijg in het verlengde van metrostation Dijkzigt: op het Dr. Molewaterplein. De kruising Rochussenstraat/Zimmermanweg was sterk verouderd en zeer onprettig voor fietsers en voetgangers. Er is een nieuwe afslag gekomen voor autobezoekers van het ziekenhuis, de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers zijn veiliger en de kruising heeft een verkeerslichteninstallatie gekregen.

Meer reizigers

De verwachting is dat de komende jaren de reizigersaantallen rondom metrostation Dijkzigt met 30% toenemen. Dit komt door de nieuwbouw van het Erasmus MC en toenemende studentenaantallen van de medische faculteit en Hogeschool Rotterdam op deze plek.

Metrostation

De RET is gestart met het afbouwen van de gangen van de nieuwe in- en uitgang van metrostation Dijkzigt. Deze werkzaamheden zijn na de zomer klaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan project Dijkzigt/Rochussenstraat? Of heeft u klachten of opmerkingen? Neem dan contact met omgevingsmanager Vick van der Put, telefoon 06 48 56 82 93.