Spring naar het artikel

Rotterdam en RET werken vanaf mei 2016 samen aan project Dijkzigt-Rochussenstraat. De gemeente heeft een nieuwe, veiligere kruising Rochussenstraat-Zimmermanweg aangelegd. De RET heeft voor een veiliger, beter bereikbaar station gezorgd.

Daarnaast heeft metrostation Dijkzigt een nieuwe uitgang vlak voor de Hogeschool Rotterdam in de vorm van een tunnel die onder de Zimmermanweg door gaat.

Nieuwe hoofdingang Erasmus MC

De aanpassingen zijn nodig omdat het Erasmus MC in 2018 een nieuwe hoofdingang krijgt in het verlengde van de Zimmermanweg, op het Dr. Molewaterplein. Het ziekenhuis bouwt daar samen met de gemeente aan een nieuw ziekenhuisplein.

Nieuwe inrichting Burgemeester s’Jacobplein

Ook het Burgemeester s’Jacobplein krijgt een nieuwe inrichting. De afgelopen maanden heeft de gemeente, in nauw overleg met de Klankbordgroep, gewerkt aan een nieuw ontwerp. Dit voorlopige ontwerp wordt op maandag 26 maart 2018 gepresenteerd aan de hele buurt. Het plein wordt waarschijnlijk na de zomervakantie opnieuw ingericht.

Archief werkzaamheden Dijkzigt / Rochussenstraat:

Op 30 oktober 2017 is de nieuwe uitgang van metrostation Dijkzigt, aan de kant van de Hogeschool Rotterdam, feestelijk geopend. 'Deze uitgang is aangelegd omdat er de komende jaren 30% meer reizigers naar het station komen', zegt wethouder Pex Langenberg (o.a. Mobiliteit). 'Deze toename wordt veroorzaakt door de nieuwbouw en uitbreiding van het Erasmus MC en de toename van studenten in de omgeving.'

'Reizigers die in- en uitstappen bij metrostation Dijkzigt kunnen voortaan kiezen tussen drie in- en uitgangen, dankzij een nieuw aangelegde tunnel stap je nu vlak voor de deur van de Hogeschool uit. Dit zorgt voor een betere doorstroom van reizigers. Bovendien voldoet het station nu aan de nieuwste eisen op het gebied van veiligheid,' aldus Maurice Unck, directeur RET. Dit zorgt voor een veiligere verkeerssituatie voor reizigers en een betere doorstroming van het verkeer waaronder de ambulances van het Erasmus MC.

De Rochussenstraat is op 29 juni 2017 weer opengesteld voor al het doorgaande verkeer. De straat is een jaar lang afgesloten geweest door de herinrichting van de kruising Zimmermanweg / Rochussenstraat, ter hoogte van metrostation Dijkzigt. Ook is het metrostation aangepast: er is een nieuwe uitgang gemaakt aan de zijde van de Zimmermanweg aan de zijde Hogeschool Rotterdam. De nieuwe ingang van het metrostation wordt 1 oktober aanstaande geopend voor reizigers.

Veiliger en beter bereikbaar

Deze aanpassingen zijn nodig omdat het Erasmus Medisch Centrum in 2018 een nieuwe ingang krijg in het verlengde van metrostation Dijkzigt: op het Dr. Molewaterplein. De kruising Rochussenstraat/Zimmermanweg was sterk verouderd en zeer onprettig voor fietsers en voetgangers. Er is een nieuwe afslag gekomen voor autobezoekers van het ziekenhuis, de oversteekmogelijkheden voor fietsers en voetgangers zijn veiliger en de kruising heeft een verkeerslichteninstallatie gekregen.

Meer reizigers

De verwachting is dat de komende jaren de reizigersaantallen rondom metrostation Dijkzigt met 30% toenemen. Dit komt door de nieuwbouw van het Erasmus MC en toenemende studentenaantallen van de medische faculteit en Hogeschool Rotterdam op deze plek.

Metrostation

De RET is gestart met het afbouwen van de gangen van de nieuwe in- en uitgang van metrostation Dijkzigt. Deze werkzaamheden zijn na de zomer klaar.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de werkzaamheden aan project Dijkzigt/Rochussenstraat? Of heeft u klachten of opmerkingen? Neem dan contact met omgevingsmanager Vick van der Put, telefoon 06 48 56 82 93.