Proef digitaal schouwen zwerfafval
Gepubliceerd op: 31-03-2022
Geprint op: 26-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/digitaal-schouwen/
Ga naar de hoofdinhoud

De gemeente Rotterdam houdt de stad, samen met de bewoners, schoon, heel en veilig. Want buiten is van ons allemaal. Regelmatig gaan onze medewerkers van Stadsbeheer naar buiten om te schouwen.

We bekijken dan wat er goed gaat en wat er beter kan. Vaak worden we hierbij geholpen door bewoners. Want zij kennen hun straat, buurt of wijk als geen ander.

Schouwen kost veel tijd. We komen dus niet dagelijks op plekken die misschien wel vaker aandacht nodig hebben. Bijvoorbeeld omdat er regelmatig afval naast de containers geplaatst wordt of omdat er vaak zwerfafval op straat ligt.

Waar en wanneer testen?

Daarom doen we in 2022 in de wijken Feijenoord en Oud-Crooswijk een proef met het digitaal schouwen van zwerfvuil. Tijdens deze proef willen we een algoritme ontwikkelen om zwerfafval op de camerabeelden te herkennen.

De reden dat we in twee verschillende perioden testen is dat we na de eerste periode de resultaten moeten verwerken om het algoritme te optimaliseren. Bovendien willen het inwinnen van beelden doen in twee verschillende jaargetijden. Want het systeem moet het verschil leren zien tussen zwerfafval en bijvoorbeeld herfstbladeren.

Waarom digitaal schouwen?

Vanuit een voertuig maken we digitale camerabeelden van de buitenruimte. We gebruiken deze digitale foto’s om software te ontwikkelen die het zwerfvuil op de beelden herkent, zodat het systeem automatisch signaleert waar zwerfafval op straat ligt. Onze reinigingsploeg kan er dan snel op af om de rommel op te ruimen. Maar we kunnen ook de bron van de vervuiling sneller in beeld brengen, zodat we maatregelen kunnen nemen om de vervuiling tegen te gaan. Vooralsnog is deze proef alleen bedoeld om software te trainen zodat het zwerfafval automatisch wordt herkend op de foto.

Ben ik herkenbaar op de beelden?

Tijdens deze zogenaamde pilotperiode maken we veel beelden van zwerfvuil. Wat er verder op de foto’s te zien is interesseert ons eenvoudigweg niet. Het systeem maakt gezichten van passanten en kentekenplaten van voertuigen daarom onherkenbaar. We noemen dit blurren. De originele beelden worden niet langer zeven dagen bewaard, zodat er geen privacygevoelige informatie wordt opgeslagen.

Het werkt! En dan?

Als de techniek voldoende ontwikkeld en getest is willen we deze techniek gaan toepassen in verschillende gemeentelijke bedrijfswagens. Ook willen we het systeem verder doorontwikkelen in het herkennen van andere vormen van vervuiling, zoals bijvoorbeeld onkruid en afval dat naast containers is geplaatst. Zo houden we, samen met bewoners, de stad nog beter schoon, heel en veilig. Want buiten is van ons allemaal!