Dieren bij evenementen
Gepubliceerd op: 22-10-2019
Geprint op: 30-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dieren-bij-evenementen/
Ga naar de hoofdinhoud

In Rotterdam komen evenementen of activiteiten met levende dieren voor. Denk aan circussen, levende kerststallen of levende dieren op kermissen. De gemeente vindt dat je zeer terughoudend moet zijn bij het inzetten van dieren ter vermaak.

Daarom geven we organisatoren van evenementen extra informatie over regelgeving en dierenwelzijn.

Houder verantwoordelijk voor welzijn van dier

Als u een evenement organiseert waar mogelijk dieren worden ingezet, houd dan rekening met het volgende. De houder is verantwoordelijk voor het optimale welzijn van zijn of haar dier(en). Om het welzijn van een dier te bepalen, is kennis over de soort en over het individuele dier nodig.
Een goed welzijn omvat zowel het fysieke als niet-fysieke welzijn van het dier. Dat betekent dat dieren vrij horen te zijn van honger en dorst, fysiek ongerief, pijn, ziektes, angst en chronische stress. Daarnaast horen ze vrij te zijn om normaal gedrag te vertonen.

Waar kunt u op letten?

Zorg dat het gedrag en de behoeften van het dier gedurende het evenement goed in de gaten worden gehouden. Het is van belang dat u aandacht heeft voor de volgende punten:

  1. Zorg voor voldoende water en voedsel, en voor voldoende eet- en drinkgelegenheid
  2. Zorg voor voldoende rustmomenten. Zorg dat het dier niet continu actief hoeft te zijn of interactie heeft met andere dieren of mensen
  3. Vermijd onnodige onrust (drukte, lawaai) in de omgeving en zorg dat er een plek is waar het dier kan bijkomen bij vermoeidheid, overmatige stress of verwonding
  4. Houd rekening met de mate en aard van de interactie met andere dieren en mensen. Zorg dat het dier zich kan afzonderen als overmatige stress dreigt te ontstaan
  5. Zorg voor een veilige omgeving zodat het dier zich niet kan verwonden. Denk hierbij ook aan juiste vloeren, verblijfplaatsen, of manieren van aanbinden
  6. Let op onverwachte, harde geluiden en sterke lichtcontrasten. Veel dieren kunnen hiervan schrikken of angst ervaren
  7. Zorg voor beschutting tegen extreem weer: schaduw bij hitte en overdekking bij regen
  8. Let op dat de transporttijden van en naar het evenement niet te lang zijn, en dat het dier voldoende tijd heeft om uit te rusten van de reis
  9. Zorg bij transport voor een veilige omgeving om te laden en lossen. Denk aan voldoende ruimte en rust om in en uit het transportmiddel te bewegen
  10. Let op uw omgang met het dier, maar ook op hoe anderen het dier behandelen. Zorg dat het niet wordt opgejaagd of te ruw en hardhandig behandeld wordt.

Voor meer informatie over welzijnseisen voor dieren verwijzen wij naar Wet Dieren.

Wettelijk kader

Gemeente Rotterdam volgt de bestaande nationale regelgeving. De Wet dieren (2013) gaat uit van de erkenning van de intrinsieke waarde van dieren. Dat houdt in dat dieren met respect behandeld moeten worden en dat dieren niet nodeloos in hun welzijn mogen worden benadeeld. Het is daarmee verboden om dieren onnodig pijn te doen, letsel te veroorzaken, de gezondheid of het welzijn te beschadigen en dieren de nodige zorg te onthouden, te doden of een dier als prijs, gift of beloning uit te reiken. (Artikel 1.3 Wet Dieren).