Delfshaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 16-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/delfshaven/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Delfshaven telt ruim 75.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken.

De inwoners van de wijken Middelland en Oud Mathenesse-Witte Dorp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Delfshaven en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Delfshavenaren bruisen van de goede ideeën voor hun eigen wijk en dienen hiervoor bewonersinitiatieven in. Het kwam voor dat in september het beschikbare budget op was. Jammer voor de bewoners die in oktober of november nog een initiatief hadden. Daarom verandert per 1 april het verdelen van het beschikbare budget. Vanaf die datum wordt er gewerkt met een budget per kwartaal en per wijk. Wanneer het budget voor het lopende kwartaal op is, kan de bewoner het initiatief voor het volgende kwartaal opnieuw indienen. De initiatieven worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De gebiedscommissie heeft dit besluit in haar vergadering van 12 maart genomen.

De gebiedscommissie en wijkcomités maken in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Delfshaven, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achterste rij, v.l.n.r. Enes Ayan, Ninny Duarte Lopes, Rachid Jemaoui, Sanne van den Berg (voormalig gebiedscommissielid), Jelle van der Molen, Jack van Amerongen.
Voorste rij, v.l.n.r. Lilia Bârcoci-Costa, Rini Vermeulen, Hülya Bozok, Ineke Palm, Asma El-Fassi, Marike Abrahamse, Marie-Therese Woltering, David Kuiper. Sylvie Raap ontbreekt op de foto.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Op Wiki Delfshaven kunt u zien hoeveel geld in Delfshaven beschikbaar is voor bewonersinitiatieven en waaraan het is uitgegeven.