Spring naar het artikel

Delfshaven telt ruim 75.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Delfshaven. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

Op 21 maart is een nieuwe gebiedscommissie gekozen voor Delfshaven. Wie zijn de nieuwe leden? Bekijk de groepsfoto:

Achterste rij, v.l.n.r. Enis Ayan, Ninny Duarte Lopes, Rachid Jemaoui, Sanne van den Berg, Jelle van der Molen, Jacques van Amerongen.
Voorste rij, v.l.n.r. Lilia Bârcoci-Costa, Rini Vermeulen, Hülya Bozok, Ineke Palm, Asma El-Fassi, Marike Abrahamse, Marie-Therese Woltering, David Kuiper.

Wijkcomités

In de wijken Oud Mathenesse en Middelland komt een gelote wijkcomité. Zie voor meer informatie de pagina Wijkcomité.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Op Wiki Delfshaven kunt u zien hoeveel geld in Delfshaven beschikbaar is voor bewonersinitiatieven en waaraan het is uitgegeven.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Nieuws

@Eerdmans naar het Nieuwe Westen op dinsdag 22 mei gaat niet door. Wethouder Eerdmans is helaas verhinderd. Wij hopen dat deze avond voor de zomer alsnog kan plaatsvinden. Bewoners die zich hebben aangemeld krijgen nog bericht.

Pilot voor vlotte fietsers en rustige rijders: het fietslint op de Beukelsweg en Beukelsdijk.

Misschien heeft u het al gezien. Op de Beukelsweg en Beukelsdijk richting het centraal station testen wij een nieuw soort wegmarkering op het fietspad: Het Fietslint. Deze pilot van Studio Fietslint is 16 mei van start gegaan. Het gaat om twee symbolen en een doorgetrokken streep in knalgroene verf ernaast.

Wat is het doel van het Fietslint?

Het Fietslint wil mensen aanmoedigen om meer rechts te houden als ze ‘relaxed’ rijden, en bewuster in te halen als ze hard gaan. Kortom: snelheden splitsen. Zoals we ook doen op de roltrap en via rijstroken op de autoweg. Dat is nodig omdat de fietspaden door drukte en snelheidsverschillen minder fijn en veilig worden. En dat is jammer, want fietsen is voor iedereen en dat willen we aanmoedigen.

Doe de test

Het Fietslint is een tijdelijke markering die voor vier weken wordt getest. We vragen gebruikers of ze de iconen begrijpen, hun fietsgedrag aanpassen en of ze hun reis daardoor als fijner en veiliger ervaren. Dat weten uiteindelijk de vlotte fietser en rustige rijder zelf het best.

Test u mee? Fiets over het pad en vul de vragenlijst in op de website studiofietslint.nl