Delfshaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/delfshaven/
Spring naar het artikel
Foto: Peter Schmidt

Delfshaven telt ruim 75.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken.

De inwoners van de wijken Middelland en Oud Mathenesse-Witte Dorp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Delfshaven en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Het is een van de grootste ergernissen van bewoners: afval op straat. De gebiedscommissie doet daar iets aan en vraagt hulp van bewoners.

Woensdag 10 april is er een bijeenkomst onder het motto ‘Delfshaven Afvalvrij’. Gezocht: goede ideeën om te voorkomen dat afval op straat belandt.

Wanneer: woensdag 10 april vanaf 18.30 uur
Waar: Pier 80, Rösener Manzstraat 80
Meer informatie: Facebook.com/gebiedscommissiedelfshaven

Gedrag

Marike Abrahamse namens de gebiedscommissie: ‘De gemeente doet veel om afval op straat te verminderen, bijvoorbeeld met een plan om vuil naast containers te voorkomen. Maar het grootste probleem is het gedrag van sommige bewoners. Je kunt vegen en opruimen wat je wilt, maar als mensen afval op straat blijven gooien, blijft het probleem bestaan. Het maakt ons gebied lelijk en geeft een onveilig gevoel.’

Ideeën bewoners gevraagd

De gebiedscommissie kijkt uit naar creatieve ideeën van bewoners. Op andere plekken in Rotterdam pakken sommige ideeën goed uit. ‘Het kan simpel zijn, zoals samen afval opruimen, dat geeft ook bewustwording van vervuilend gedrag. Of tuintjes maken rond containers om te voorkomen dat mensen er afval neerzetten. En er is echt verschil te maken bij de opvoeding van kinderen door ze te leren niets op straat te gooien.’ De bijeenkomst van 10 april ziet de gebiedscommissie als een start om meer bewoners in actie te krijgen.

De gebiedscommissie en wijkcomités maken in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Delfshaven, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achterste rij, v.l.n.r. Enis Ayan, Ninny Duarte Lopes, Rachid Jemaoui, Sanne van den Berg, Jelle van der Molen, Jack van Amerongen.
Voorste rij, v.l.n.r. Lilia Bârcoci-Costa, Rini Vermeulen, Hülya Bozok, Ineke Palm, Asma El-Fassi, Marike Abrahamse, Marie-Therese Woltering, David Kuiper.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Op Wiki Delfshaven kunt u zien hoeveel geld in Delfshaven beschikbaar is voor bewonersinitiatieven en waaraan het is uitgegeven.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.