Spring naar het artikel

Delfshaven telt ruim 75.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Delfshaven. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een plan: een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Op Wiki Delfshaven kunt u zien hoeveel geld in Delfshaven beschikbaar is voor bewonersinitiatieven en waaraan het is uitgegeven.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Nieuws

De bestrating van het trottoir op de Nieuwe Binnenweg tussen de Mathenesserlaan en de Claes de Vrieselaan wordt hersteld. Het werk start maandag 5 februari en is vrijdag 9 maart 2018 gereed.

De bestrating van het trottoir wordt verwijderd en opnieuw aangebracht. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. We starten ter hoogte van de Mathenesserlaan en werken dan door richting de Claes de Vrieselaan.

Bereikbaarheid

De panden in het werkgebied blijven bereikbaar via loopplanken. Ook de tramhaltes zijn bereikbaar. Er is geen belemmering voor het auto en fietsverkeer. Ook de containers kunnen gebruikt worden.

Niets in de weg, fietsen weg

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. Daarom liever geen fietsen aan lantaarnpalen of fietshekjes vastzetten.

Planning

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval moeten we de planning en/of de fasering aanpassen.

Meer informatie

Wenst u meer informatie? Uw contactpersoon is de heer Joop Moonen van de gemeente Rotterdam. Hij is bereikbaar via telefoon (010) 489 8600 of e-mail.

Samen met bewoners is een plan gemaakt voor aanpassingen in het Branco van Dantzigpark. De gemeente gaat dit nu uitvoeren. Het park wordt groener!

De werkzaamheden starten op maandag 5 februari 2018 en duren tot medio april 2018:

  • In het park worden 18 extra bomen geplant.
  • De bestaande banken worden vervangen door nieuwe.
  • Er komen verhoogde plantsoenvakken met vaste planten. Op de randen kun je lekker zitten.
  • Voor de kinderen worden er twee mini doeltjes geplaatst. En zes hangmatpalen.
  • Bij de speelheuvel wordt de ondergrond vergroot.

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval kunnen we de planning  aanpassen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden aan het Branco van Dantzigpark? Neem dan contact op met met André Wetsteijn, telefoon 010 489 8603.