Delfshaven
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/delfshaven/
Spring naar het artikel

Delfshaven telt ruim 75.000 inwoners verdeeld over acht wijken: Bospolder, Delfshaven, Middelland, Nieuwe Westen, Oud Mathenesse, Schiemond, Spangen en Tussendijken.

De inwoners van de wijken Middelland en Oud Mathenesse-Witte Dorp worden vertegenwoordigd door gelote wijkcomités. De gebiedscommissie bestuurt de overige wijken in het gebied Delfshaven en gaat over opgaven die de wijk overstijgen.

De leden van gebiedscommissie en de wijkcomités zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies en de wijkcomités, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Het gaat goed met de aanvragen voor bewonersinitiatieven. Zo goed, dat het budget voor 2018 in Delfshaven al helemaal verdeeld is onder bewoners.

Bewonersinitiatieven zijn bedoeld om uw wijk of buurt socialer, groener, gezelliger, beter of mooier te maken. Bij zo'n aanvraag beoordeelt de gebiedscommissie of het initiatief voldoet aan de voorwaarden. Vervolgens besluit de gebiedscommissie over toekenning van een financiële bijdrage. Bewoners die een initiatief ingediend hebben, komen regelmatig naar de openbare commissievergadering om hun idee toe te lichten.

Subsidieplafond bereikt

In Delfshaven zijn bewonersinitiatieven zo succesvol dat het subsidieplafond bereikt is. Met andere woorden: het geld voor 2018 is op. Dit is niet voor het eerst het geval. Delfshavenaren weten de weg naar financiële ondersteuning al jarenlang goed te vinden. Aan de ene kant goed nieuws. Aan de andere kant is het jammer voor de bewonersinitiatieven die nog behandeld hadden moeten worden. Dit kan in 2018 dus niet meer plaatsvinden. De gebiedscommissie denkt graag mee over andere subsidiemogelijkheden.

Budget wijkcomités

De twee wijkcomités van Delfshaven, Middelland en Oud Mathenesse/Het Witte Dorp, hebben nog wel enig budget. Bewoners uit die wijken kunnen dus nog een bewonersinitiatief aanvragen. Kijk op de pagina's Oud-Mathenesse of Middelland. Of u kunt naar een openbare vergadering van uw wijkcomité komen. Vergaderdata, vergaderstukken en vergaderlocaties vindt u op bovengenoemde pagina's.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Delfshaven, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achterste rij, v.l.n.r. Enis Ayan, Ninny Duarte Lopes, Rachid Jemaoui, Sanne van den Berg, Jelle van der Molen, Jacques van Amerongen.
Voorste rij, v.l.n.r. Lilia Bârcoci-Costa, Rini Vermeulen, Hülya Bozok, Ineke Palm, Asma El-Fassi, Marike Abrahamse, Marie-Therese Woltering, David Kuiper.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Op Wiki Delfshaven kunt u zien hoeveel geld in Delfshaven beschikbaar is voor bewonersinitiatieven en waaraan het is uitgegeven.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.