Deelvervoer
Gepubliceerd op: 04-02-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/deelvervoer/
Ga naar de hoofdinhoud

Rotterdam groeit, de economie verandert, het klimaat vraagt om andere keuzes én we willen de stad gezonder en inclusiever maken.

Dat vraagt om een nieuwe balans én aanpak in de verschillende vormen van vervoer. Deelmobiliteit speelt hierin een belangrijke rol. Voor kortere afstanden laten Rotterdammers steeds vaker de auto staan en pakken we massaal een deelfiets of elektrische deelscooter. Voor langere ritten pakken we een (elektrische deelauto).

De deelfietsen en deelscooters die al in Rotterdam rondrijden, worden al veel gebruikt voor korte ritjes in de stad. Deelmobiliteit is niet meer weg te denken uit de stad. Rotterdam telt momenteel acht verschillende deelaanbieders die een (elektrische) deelfiets of scooter aanbieden.

Felyx
E-mail: klantenservice@felyx.nl
Telefoon: 085 - 208 04 70
Website: www.felyx.com

GoSharing
E-mail: info@go-sharing.nl
Telefoon: 085 - 902 29 01
Website: www.go-sharing.nl

Donkey Republic
E-mail: support@donkeyrepublic.com
Telefoon: 085 - 888 56 46
Website: www.donkey.bike

Check
Email: support@ridecheck.app
Telefoon: 085 - 888 10 41
Website: www.ridecheck.app

Wat kunt u doen bij overlast?

Ervaart u overlast van deelvoertuigen op straat of in de openbare ruimte? Neem dan als eerst contact op met de betreffende deelaanbieder. Zij zijn verantwoordelijk voor het netjes stallen van de deelvoertuigen. Onze ervaring is dat zij alle klachten adequaat en binnen 48 uur zullen behandelen. Mocht u er met hen niet uitkomen, neem dan contact op met het telefoonnummer 14 010.

Ontwikkelingen

Tot eind december 2020 kun je gratis kennismaken met de elektrische deelscooters van felyx, Check of Go Sharing. De probeeractie geldt in Rotterdam, maar ook in Schiedam, Delft, Nissewaard en Den Haag.

Je krijgt 45 gratis minuten die je in een rit, of bij sommige deelaanbieders in meerdere ritten kunt gebruiken. Op deze manier kun je simpel kijken of een deelscooter iets voor jou is.

Mobi-Mix

In het Europese project Mobi-Mix werken we samen met internationale steden, bedrijven en kennisinstellingen aan deelmobiliteit en ‘Mobility as a service’ (MaaS).
Rotterdammers en bezoekers van de stad maken al veel gebruik van deelmobiliteit, zoals deelfietsen en deelscooters. Toch kan de inzet van deelmobiliteit en MaaS beter. Bijvoorbeeld door de vraag en het aanbod van deelmobiliteit beter op elkaar af te stemmen. En door oplossingen te bedenken op uitdagingen rondom deelmobiliteit en MaaS, zoals de korte levensduur van deelvoertuigen.

Samenwerking

Met het project Mobi-Mix werken we met marktpartijen samen om die inzet van deelmobiliteit en MaaS te verbeteren. Dat doen we bijvoorbeeld door nieuwe samenwerkingen tussen overheden en marktpartijen te ontwikkelen. Zodra marktpartijen deelmobiliteit en MaaS-oplossingen beter kunnen inzetten, kunnen meer Rotterdammers en bezoekers hier gebruik van maken waardoor uiteindelijk de CO2-uitstoot vermindert.

Meer informatie

Rotterdam is projectleider van het project Mobi-Mix, dat wordt gesubsidieerd door de Europese Unie. De steden/regio’s die in dit project samenwerken zijn Antwerpen, Mechelen, Norfolk en Valenciennes.

MOBI-MIX ging van start in maart 2020 en duurt tot september 2022. Meer informatie over dit project vindt u op de website van Interreg2seas en de website van het project Mobi-Mix (Engelstalig).

Vergunning per 1 januari 2020

Bedrijven die deelvoertuigen in Rotterdam aanbieden hebben per 1 januari 2020 een vergunning nodig. Met de vergunningen zorgen we ervoor dat het aanbod meegroeit met de vraag, zonder dat er overlast is van niet-gebruikte of slordig geparkeerde deelfietsen of deelscooters.

Voor welke voertuigen geldt de vergunning?

De vergunning geldt voor de (elektrische) deelfiets, elektrische brom- en snorfietsen, de elektrische step, de (elektrische) bakfiets en overige vormen. Deze vergunning is niet van toepassing op deelauto’s en deelbrommobielen, omdat deze gebruik maken van parkeervergunningen.

Maxima aan deelvoertuigen

Rotterdam heeft ruimte voor 6.500 deelvoertuigen: 3.000 fietsen, 2.000 brom- en snorfietsen, 1.000 elektrische steps en 500 bakfietsen en andere vormen van deelvervoer. Voor elektrische steps, -bakfietsen en andere vormen van deelmobiliteit zijn momenteel (nog) geen vergunningen verleend. Het maximumaantal deelvoertuigen kan worden bijgesteld als er meer of minder vraag naar deelmobiliteit is.

  • (elektrische) fietsen: 3.000
  • elektrische brom- en snorfietsen: 2.000
  • elektrische steps: 1.000
  • overige voertuigen: 500

Tot slot is er nog een categorie ‘Overige vormen’ waar we 500 voertuigen van toelaten in het eerste jaar. De ontwikkelingen op deelmobiliteit volgen elkaar razendsnel op. Met deze categorie willen we flexibiliteit en ruimte voor innovatie waarborgen.

E-step

De e-step is een nieuw vervoersmiddel dat nog niet actief is in Rotterdam. Momenteel zijn de elektrische deelsteps op de openbare weg nog niet goedgekeurd door het RDW (Rijksdienst voor Wegverkeer). Dit betekent dat er (nog) geen vergunningen zijn verleend aan deelaanbieders. Door de e-steps mee te nemen in het vergunningstelsel, is Rotterdam voorbereid op het moment dat de deelsteps worden toegestaan. Om de gebruikers en de overige verkeersdeelnemers te laten wennen aan het gebruik en de snelheid in het verkeer worden er in het eerste jaar maximaal 1.000 elektrische deelsteps toegelaten. 

Nieuwe ontwikkelingen

Tot slot is er nog een categorie ‘Overige vormen’ waar we 500 voertuigen van toelaten in het eerste jaar. De ontwikkelingen op deelmobiliteit volgen elkaar razendsnel op. Met deze categorie willen we flexibiliteit en ruimte voor innovatie waarborgen.

Documenten (Raadsinformatiesysteem gemeente Rotterdam)

Meer informatie

Wilt u weten hoe de deelfietsen eruit zien en/of een deelfiets huren? Kijk dan op de pagina Fiets huren.