Spring naar het artikel

In de Bosseplaat, Ruygeplaat en Langeplaat wordt gewerkt aan het riool, de gasvoorziening en de drinkwaterleiding. Door deze werkzaamheden te combineren, vermindert de duur van het werk en daarmee de overlast voor de omgeving.

Gemeente Rotterdam, netbeheerder Stedin en Evides Waterbedrijf zijn verantwoordelijk voor een goedwerkend riool, van betrouwbaar gas en kwalitatief goed en betaalbaar drinkwater. Daarom wordt tussen februari en december gewerkt aan het riool en aan de gasvoorziening en de drinkwaterleiding in de Bosseplaat, Ruygeplaat en Langeplaat. Na deze werkzaamheden wordt ook de bestrating vernieuwd. In 2019 is het werk afgerond.

Nieuwsarchief

Meer informatie

Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis of bruiloft kan -in de meeste gevallen- de straat tijdelijk toegankelijk gemaakt worden. Neem hiervoor contact op met Brenda Schulte, telefoon 06 51 99 18 58. U kunt deze contactgegevens ook gebruiken voor al uw andere vragen over de werkzaamheden in De Platen.