De Entree Overschie
Gepubliceerd op: 18-09-2017
Geprint op: 25-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/de-entree-overschie/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Aan de zuidwestzijde van Overschie verrijst een nieuwe woonbuurt: De Entree. In 2014 zijn de eerste woningen, ten zuiden van de Burgemeester de Josselin de Jonglaan gerealiseerd door Woonstad.

In het gebied tussen de Burgemeester de Josselin de Jonglaan, de Burgemeester Wijnaendtslaan en de Pieter Postlaan zijn inmiddels 31 woningen opgeleverd. Het gaat hier om koopwoningen die ontwikkeld zijn door Van Omme en de Groot. De bouw van 7 koopwoningen door ontwikkelaar Groeneweg is in uitvoering. De laatste fase, op de locatie van de school, zal naar verwachting starten in 2019. Deze woningen worden ook ontwikkeld door Van Omme en de Groot. Lees meer bij Woningbouw.

Het openbaar gebied

Aansluitend aan de bouw van de woningen wordt de buitenruimte aangepast of nieuw aangelegd. Ook wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om het riool te vervangen. Lees meer bij Buitenruimte.

Nieuws

De werkzaamheden aan de groenstrook (tussen de Burgemeester Wijnaendtslaan en de Burgemeester de Josselin de Jonglaan) en de speelplaats zijn verplaatst. Het opschorten van de werkzaamheden heeft te maken met technisch oponthoud bij het uitleveren van de speeltoestellen. De werkzaamheden starten 17 juli en duren tot vrijdag 2 augustus.

Aanpassing Van der Sasstraat

Voor de aanpassing van de Van der Sasstraat is door de gemeente een verkeersbesluit genomen. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Een deel van de Van der Sasstraat komt bij de speelplaats en ook komt er een voetpad.

Wat merkt u hier hiervan?

De weg wordt niet afgezet en er is ook geen omleiding, soms zorgt het bouwverkeer ervoor dat het autoverkeer even moet wachten

Vanaf half maart start de aannemer met het inrichten van de groenstrook ter hoogte van de bushalte (tussen de Burgemeester Wijnaendtslaan en de Burgemeester de Josselin de Jonglaan) en de speelplaats.

Als de grond is aangevuld wordt de speelplek ingericht en worden ook de nieuwe haag en heesters geplant. De werkzaamheden zijn eind april gereed.

Aanpassing Van der Sasstraat

Voor de aanpassing van de Van der Sasstraat is door de gemeente een verkeersbesluit genomen. Het besluit is gepubliceerd in de Staatscourant. Een deel van de Van der Sasstraat komt bij de speelplaats en ook komt er een voetpad.

Wat merkt u hier hiervan?

De weg wordt niet afgezet en er is ook geen omleiding, soms zorgt het bouwverkeer ervoor dat het autoverkeer even moet wachten.

Op 26 september zijn de definitieve plannen voor de speelplek aan de Burgemeester Wijnaedtslaan, het beplantingsplan en de aanpassing bij de Van der Sasstraat gepresenteerd.

Hieronder kunt u de definitieve plannen raadplegen.

Op 8 mei 2018 zijn de plannen voor de speelplek aan de Wijnaendtslaan aan omwonenden gepresenteerd.

Om het groen te versterken en de speelplek meer gevarieerd te maken wordt in het ontwerp de Van der Sasstraat gewijzigd naar een voetpad. Het merendeel van de aanwezigen had een voorkeur voor een natuurlijke uitstraling van de speelplek en daarmee houten speeltoestellen.

Eind april zijn er op verschillende plekken vleermuizenkasten opgehangen.

In de nog te slopen school is een kraamverblijf van gewone dwergvleermuizen ontdekt. Vóór het slopen van de school moet dit verblijf tijdelijk en later definitief worden vervangen. Tijdelijk gebeurt dit door het ophangen van zogenaamde kraamkasten.

In vier nieuwbouwwoningen worden dergelijke voorzieningen in de gevel ingebouwd. Door deze maatregelen te treffen wordt een overtreding op de Wet natuurbescherming voorkomen en komt er een ontheffing voor. De school kan dan gesloopt worden. Vier kraamkasten waren nodig voor de vleermuizen, maar door het enthousiasme onder de bewoners zijn er uiteindelijk zeven kraamkasten geplaatst.

Op donderdag 15 maart en vrijdag 16 maart zijn 16 iepen van de Ankie Verbeek Ohrlaan in Schiebroek verplaatst naar De Entree. De bomen verkeren in goede conditie, maar kunnen in verband met de aanleg van de A16 niet op deze locatie blijven. Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam hebben de mogelijkheid om de bomen te verhuizen onderzocht en voor het merendeel van de bomen is een andere bestemming gevonden.

Eind oktober, begin november 2017 wordt hiervoor een aantal bomen gekapt. De directe omgeving heeft hiervoor een brief ontvangen. In de bewonersbrief rooien bomen fase 3 definitief (pdf) leest u meer informatie.

De kap van de bomen was tijdelijk uitgesteld (pdf). De bomen worden toch gekapt. In de brief Bomen worden gerooid (pdf) leest u wanneer dit gebeurt.

Achtergrondinformatie

Het openbaar gebied rondom deze bouwlocaties wordt aangepast aan de nieuwe situatie. Dit wordt vastgelegd in het inrichtingsplan (IP). Het IP is eind december 2017 vastgesteld.

Vernieuwing hoofdriool Burgemeester Wijnaendtslaan

Als onderdeel van de werkzaamheden wordt het hoofdriool in de Burgemeester Wijnaendtslaan vernieuwd. In januari 2018 is begonnen met de uitvoering. De uitvoering is opgedeeld in verschillende fases. Op de planning is te zien wanneer welk deel wordt uitgevoerd. Voor de bewoners van deze laan is begin januari 2018 een bewonersavond georganiseerd. Daarna hebben zij en de directe omgeving van deze laan een brief over de werkzaamheden ontvangen. Hieronder kunt u de planning raadplegen van de werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de nieuwe rioolaansluiting bij u in de straat? Bekijk de folder Alles over uw rioolaansluiting (pdf).

Thuis in Overschie

In juli 2017 is Van Omme en de Groot gestart met de bouw van 31 woningen in het meest oostelijke deel van de locatie (nabij de Pieter Postlaan). Deze woningen, die onderdeel zijn van het project Thuis in Overschie, worden in het tweede kwartaal van 2018 opgeleverd.

Burgemeester de Josselin de Jonglaan

Groeneweg ontwikkelt zeven woningen in het meest westelijke deel van de locatie. In januari 2018 is de bouw is gestart. Oplevering van de woningen is naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018.

Laatste fase

Op het middelste gedeelte van de locatie worden nog dertien woningen gebouwd door Van Omme en de Groot. Hiervoor moet eerst de school gesloopt worden. De vergunningen en ontheffingen moeten nog verleend worden. Daarom is er voor deze werkzaamheden nog geen planning.

Locaties

Op de overzichtskaart ziet u de locaties waarop de nieuwbouw wordt gerealiseerd.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over De Entree? Neem dan contact op met Stefanie Hofmeester, communicatieadviseur.