Onderzoek naar niet-gesprongen explosieven
Gepubliceerd op: 13-01-2021
Geprint op: 16-01-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/dakpark/
Ga naar de hoofdinhoud

De bouwlocatie op de kop van het Dakpark ter hoogte van het Marconiplein, wordt tot ontwikkeling gebracht.

In 2022 start de bouw van het project Kop Dakpark, de plannen hiervoor moeten nog worden ontwikkeld. Voorafgaand aan de bouw gaat de gemeente vanaf 15 januari 2021 onderzoek doen naar niet-gesprongen explosieven.

Uit bureauonderzoek blijkt dat er een kans bestaat dat er zich onder de oppervlakte van dit terrein nog niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog bevinden. Het gaat dan om een blindganger die niet op het oorspronkelijk bedoelde moment is afgegaan.

Geen gevaar

De situatie is nu niet gevaarlijk. Ook tijdens het onderzoek zijn er geen risico’s voor u of de omgeving. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een gecertificeerd gespecialiseerd bedrijf. Als een mogelijk verdacht object wordt gevonden, dan wordt deze op een later moment verwijderd.

Onderzoek

We zetten het gebied af met hekken. Vervolgens voeren we een oppervlaktedetectie (tot ongeveer vier meter onder maaiveld) uit. Daarna verwijderen we eventueel puin met een graafmachine. Aansluitend vindt dieptedetectie (tot ongeveer 10 meter) plaats met een sondeerstelling. Na afronding van deze werkzaamheden verwijderen we de hekken.

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Pieter Schellingerhout van de gemeente Rotterdam, telefoon 010 - 489 86 48 of email paf.schellingerhout@rotterdam.nl.