Crooswijksebocht
Gepubliceerd op: 12-11-2018
Geprint op: 27-03-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/
Spring naar het artikel

De kade aan de Crooswijksebocht wordt aantrekkelijker. Behalve groen, een nieuwe speelplek en enkele steigers, is kanoverhuur gepland langs dit gedeelte van de Rotte.

De kade wordt deels verlaagd tot in het water. In en langs het water komen planten en bomen. De oude speeltuin maakt plaats voor een natuurspeeltuin. Een steiger zorgt ervoor dat mensen vlakbij het water kunnen zitten en sloepen en kano’s kunnen aanmeren. Een ondernemer heeft interesse getoond om - bij wijze van proef- kano’s te gaan verhuren. Er komen betere wandel- en fietsroutes. Even verderop legt de gemeente een steiger aan bij begraafplaats Crooswijk. De oude entree aan de waterkant wordt in ere hersteld. Zo wordt begraven over water mogelijk. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om een theehuis te realiseren op de begraafplaats. Naast bezoekers van de begraafplaats zijn dan ook voetgangers, fietsers en wijkbewoners welkom.

Nieuws

Het voorlopig ontwerp voor de nieuwe Crooswijksebocht is op basis van alle reacties van bewoners aangepast. Het definitief ontwerp is nu klaar.

Wat is veranderd ten opzichte van het voorlopig ontwerp?

  • Er is een extra afsluitbare speelplek voor de allerkleinsten toegevoegd. Er staan enkele speeltoestellen en er komt een haag en een hek omheen.
  • De speelplek voor de grotere kinderen is verplaatst zodat de buurt er meer zicht op heeft.
  • De steiger bij de begraafplaats wordt afsluitbaar en is alleen toegankelijk voor gebruikers van de begraafplaats.

Klik hieronder op de link om het definitieve ontwerp te bekijken.

Hoe zit het met het zwemmen?

Meerdere bewoners gaven aan te willen zwemmen in de Crooswijksebocht. Daarom is tussen april en september vorig jaar de waterkwaliteit onderzocht. Helaas bleek het water niet altijd schoon genoeg (waarschijnlijk door poep van dieren) om er een officiële zwemplek van te maken.

Planning

  • Voorbereiden werkzaamheden: vierde kwartaal 2019 – derde kwartaal 2020
  • Start aanpassing kade: derde kwartaal 2020.

De kade is klaar in 2021. We schatten nu in dat de werkzaamheden twaalf maanden duren. Tijdens de herinrichting wordt ook het riool vervangen. Zo hoeft de straat niet twee keer opengebroken te worden en is er minder overlast voor de buurt. Enkele weken voor het begin van het werk ontvangen bewoners en bedrijven in de directe omgeving een brief.

Nu alvast genieten van de rivier

Vanaf 3 mei 2019 ligt er een tijdelijke steiger in de Crooswijksebocht. De gemeente heeft hiertoe besloten, zodat mensen nu alvast meer kunnen genieten van de Rotte. Aan de steiger kunnen kano’s of andere kleine bootjes aangelegd worden. Ook kunt u op die steiger dichter bij het water zitten. De tijdelijke steiger wordt bij de herinrichting van de kade vervangen door een permanente steiger. Bootjes kunnen kort blijven liggen, de steiger is niet bedoeld als permanente ligplaats.

Voorkeuren van bewoners

In september 2018 is aan bewoners gevraagd hoe de voorkeur voor ‘begaanbaar wild’, dat wil zeggen: natuurlijke beplanting waar je makkelijk doorheen kunt wandelen. Ook hier willen de bewoners graag zwemmen. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt die op 23 mei 2019 tijdens bewonersavond bekeken kon worden.

Kinderen denken mee

Ook Crooswijkse kinderen van 7 tot 10 jaar hebben meegedacht over de toekomstige natuurspeeltuin. Tijdens workshops en sessies op de Noenschool, de Talmaschool en de Winterspelen is hen gevraagd om input. In videoclips en met de mooiste bouwsels maakten zij duidelijk wat ze mooi vinden. Uit meer dan 100 inzendingen zijn vijf ideeën gekozen; de boomhut, de stapstenen, een spannend parcours, hoogteverschillen en keien. De gemeente heeft zoveel mogelijk van deze ideeën in het ontwerp opgenomen.

Planning herinrichting

  • werk voorbereiden: vierde kwartaal 2019 – derde kwartaal 2020
  • start aanpassingen kade: derde kwartaal 2020
  • kade klaar: 2021.

De Rotte aantrekkelijker

Crooswijksebocht is één van de kades langs de Rotte die de gemeente – samen met partners - groener en aantrekkelijker maakt. De Leuvekolk zal ook een metamorfose ondergaan. De oevers langs het Grotekerkplein en de Linker Rottekade zijn inmiddels aangepakt. Dit maakt allemaal onderdeel uit van het programma Rivieroevers.

\