Crooswijksebocht
Gepubliceerd op: 12-11-2018
Geprint op: 16-09-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/crooswijksebocht/
Spring naar het artikel

De kade aan de Crooswijksebocht wordt aantrekkelijker. Behalve groen, een nieuwe speelplek en enkele steigers, is kanoverhuur gepland langs dit gedeelte van de Rotte.

De kade wordt deels verlaagd tot in het water. In en langs het water komen planten en bomen. De oude speeltuin maakt plaats voor een natuurspeeltuin. Een steiger zorgt ervoor dat mensen vlakbij het water kunnen zitten en sloepen en kano’s kunnen aanmeren. Een ondernemer heeft interesse getoond om - bij wijze van proef- kano’s te gaan verhuren. Er komen betere wandel- en fietsroutes. Even verderop legt de gemeente een steiger aan bij begraafplaats Crooswijk. De oude entree aan de waterkant wordt in ere hersteld. Zo wordt begraven over water mogelijk. Ook wordt nagedacht over de mogelijkheid om een theehuis te realiseren op de begraafplaats. Naast bezoekers van de begraafplaats zijn dan ook voetgangers, fietsers en wijkbewoners welkom.

Nu alvast genieten van de rivier

Vanaf 3 mei 2019 ligt er een tijdelijke steiger in de Crooswijksebocht. De gemeente heeft hiertoe besloten, zodat mensen nu alvast meer kunnen genieten van de Rotte. Aan de steiger kunnen kano’s of andere kleine bootjes aangelegd worden. Ook kunt u op die steiger dichter bij het water zitten. De tijdelijke steiger wordt bij de herinrichting van de kade vervangen door een permanente steiger. Bootjes kunnen kort blijven liggen, de steiger is niet bedoeld als permanente ligplaats.

Voorkeuren van bewoners

In september 2018 is aan bewoners gevraagd hoe zij de oever en het water het liefst gebruiken en wat hun voorkeuren zijn bij de inrichting. Opvallend was hun voorkeur voor ‘begaanbaar wild’, dat wil zeggen: natuurlijke beplanting waar u makkelijk doorheen kunt wandelen. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. Bewoners en ondernemers in de omgeving van de kade zijn uitgenodigd om op 23 mei het ontwerp te bekijken.

De planning daarna is:

  • ontwerp definitief maken: derde / vierde kwartaal 2019
  • werk voorbereiden: vierde kwartaal 2019 – derde kwartaal 2020
  • start aanpassingen kade: derde kwartaal 2020
  • kade klaar: 2021.

Kinderen denken mee

Ook Crooswijkse kinderen van 7 tot 10 jaar hebben meegedacht over de toekomstige natuurspeeltuin. Tijdens workshops en sessies op de Noenschool, de Talmaschool en de Winterspelen is hen gevraagd om input. In videoclips en met de mooiste bouwsels maakten zij duidelijk wat ze mooi vinden. Uit meer dan 100 inzendingen zijn vijf ideeën gekozen; de boomhut, de stapstenen, een spannend parcours, hoogteverschillen en keien. De ontwerpers van de gemeente kijken nu of het mogelijk is deze ideeën te realiseren.

De Rotte aantrekkelijker

Crooswijksebocht is een van de kades langs de Rotte die de gemeente groener en aantrekkelijker maakt. Hetzelfde gebeurt aan de kade langs het Grotekerkplein, de Linker Rottekade en bij de Leuvekolk. Dit maakt onderdeel uit van het programma rivieroevers.