Maatregelen coronavirus Rotterdam
Gepubliceerd op: 27-02-2020
Geprint op: 25-10-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coronavirus/
Ga naar de hoofdinhoud

De Rijksoverheid heeft maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook in Rotterdam hebben we hier natuurlijk mee te maken.

Het coronavirus heeft te veel ruimte gekregen om zich opnieuw te verspreiden. Het kabinet heeft daarom op 13 oktober besloten dat er strengere maatregelen nodig zijn die er voor moeten zorgen dat het aantal besmettingen daalt. Dit doen we door op die plaatsen in te grijpen waar het risico op overdracht van het virus het grootst is. Door het aantal contactmomenten en reisbewegingen te beperken, mensen te ondersteunen bij het kunnen naleven van de basisregels en striktere handhaving. Onderstaande regels gelden vanaf 14 oktober 22.00 uur.

 • Thuis ontvangt u maximaal 3 personen per dag
 • In binnenruimtes waar mensen zitten geldt een maximum aantal personen van 30
 • Binnen (niet in de thuissituatie) en buiten bestaat een groep uit maximaal 4 personen van verschillende huishoudens
 • Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
 • Werk thuis, tenzij het echt niet anders kan
 • Draag vanaf 13 jaar een mondkapje in de publieke binnenruimtes en in het OV
 • In het voortgezet onderwijs (vo), mbo en hoger onderwijs (ho) draagt iedereen een mondkapje buiten de les
 • Alle eet- en drinkgelegenheden sluiten de deuren. Afhalen blijft wel mogelijk. Uitgezonderd zijn:
  • hotels voor hotelgasten (van 20.00 tot 07.00 uur wordt geen alcohol geschonken)
  • uitvaartcentra
  • luchthavens voorbij de security check
 • Locaties met een gecombineerde functie sluiten het deel met horecafunctie Winkels in de detailhandel sluiten uiterlijk om 20.00 uur.
 • Koopavonden worden afgeschaft. Levensmiddelenwinkels mogen wel later openblijven
 • Tussen 20.00 uur en 07.00 uur wordt er geen alcohol of softdrugs meer verkocht of bezorgd
 • Het is niet toegestaan om tussen 20.00 uur en 07.00 uur alcohol op zak te hebben of te nuttigen in de openbare ruime.
 • Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:
  • markten voor levensmiddelen en evenementenmarkten
  • beurzen en congressen
  • bioscopen en theaters
  • wedstrijden, betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestaties.

In de detailhandel worden afspraken gemaakt over strikte naleving van de protocollen. Als het te druk wordt, of de basisregels worden niet nageleefd kan (een deel van) een locatie gesloten worden. De handhaving wordt aangescherpt. Op zogenaamde doorstroomlocaties (bijvoorbeeld monumenten, bibliotheken en musea) geldt dat bezoek moet plaatsvinden op basis van een reservering per tijdvak met uitzondering van detailhandel, markten voor levensmiddelen en evenementenmarkten.

 • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Trainen in meerdere groepen van 4 personen kan, met meer dan 1,5 meter tussen de groepen. Voor binnen sporten geldt een maximum van 30 personen per zelfstandige ruimte.
 • Wedstrijden zijn niet toegestaan. Uitgezonderd zijn:
  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
  • Voetballers (inclusief overig personeel in 'bubbel') van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club is toegestaan).
 • Publiek bij sport is niet toegestaan. Ook niet bij trainingen, onderlinge wedstrijden en (les)zwemmen.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten. Toiletten kunnen wel geopend blijven. Dit verbod geldt niet voor kleedkamers bij zwemgelegenheden. Douches bij zwembaden blijven wel dicht.
 • Reis zo min mogelijk
 • Blijf zoveel mogelijk op uw vakantieadres
 • Beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukte
 • Voor het buitenland geldt: volg reisadviezen van Buitenlandse Zaken

Welke coronamaatregelen gelden op welk moment? De routekaart met vier risiconiveaus laat zien welke maatregelen per niveau gelden. Bestuurders kunnen aanvullend daarop extra maatregelen nemen. 

Regels die nog steeds gelden

Zolang het virus er is, moeten we ons aan hygiënevoorschriften en sociale regels houden. Het volgende blijft dus van groot belang:

 • Klachten? Blijf thuis en laat u testen
 • Houd altijd 1,5 meter afstand
 • Was vaak uw handen met zeep
 • Nies en hoest in uw elleboog
 • Werk zoveel mogelijk thuis
 • Ga weg als het druk is
 • Draag een mondkapje in publieke binnenruimtes
 • Reis zoveel mogelijk buiten de spits en draag altijd een mondkapje in het openbaar vervoer.

Alleen samen houden we corona onder controle

Tekening van een hoofd met een mondkapje
 • Raak het mondkapje alleen met schone handen aan
 • Pak het mondkapje alleen bij de elastieken vast. Plaats het over uw oren
 • Plaats het mondkapje over neus, mond en kin. Zorg dat het goed aansluit
 • Raak het mondkapje zo min mogelijk aan
 • Klaar? Gooi het mondkapje in de prullenbak of was een herbruikbaar mondkapje op 60 graden

Nu de maatregelen zijn aangescherpt moet u op veel plekken in de stad een mondkapje dragen. Als u een laag inkomen heeft en echt geen mondkapjes kan betalen, bel dan met 14 010. Onze medewerkers vertellen u dan welke organisatie in uw wijk de mondkapjes verstrekt. Ben je tussen de 18 tot en met 26 jaar, dan kun je bellen met het Jongerenloket.

Aanvullende maatregelen

Naast de basisregels heeft de Rijksoverheid op 18 augustus 2020 aanvullende maatregelen afgekondigd:

Bent u op vakantie geweest naar een gebied waar het reisadvies op code oranje staat vanwege corona of bent u in contact geweest met iemand die positief is getest, ga dan thuis in quarantaine. Het OMT heeft geadviseerd dat de periode kan worden teruggebracht van 14 naar 10 dagen. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel sporten, naar school en naar de kinderopvang. 

Verder blijft ook onverkort gelden dat iedereen thuis blijft bij klachten en zich laat testen. Daarmee kan het allergrootste deel van de besmettingen worden voorkomen. Bij een positieve testuitslag volgt dan bron- en contactonderzoek. Daarmee verbetert het zicht op de verspreiding van het virus. En kan snel en gericht worden bijgestuurd om de verspreiding tegen te gaan, daar waar het virus oplaait.

Op de scholen wordt met man en macht gewerkt aan een veilige omgeving. Daar hoort bij; kinderen blijven thuis als ze klachten hebben. Kinderen blijven ook thuis als iemand het gezin positief test op corona. Dat heeft het kabinet op de persconferentie nogmaals onderstreept.

Is een recreatieve instelling (bijvoorbeeld een café of pretpark) de bron van een brandhaard, dan volgt sluiting van maximaal 14 dagen. De veiligheidsregio bepaalt hoe lang.

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in theaters of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats, zonder roulatie. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.

 • In grotere zalen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Het is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden
 • Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is

Noodverordeningen en aanwijzingsbesluiten

Lees hier welke regels er momenteel in Rotterdam gelden vanwege corona en welke locaties nog afgesloten zijn. Bekijk ook de veelgestelde vragen over de invloed van deze maatregelen op het dagelijkse leven op de website van Rijnmond Veilig en de Rijksoverheid.

Dienstverlening van de gemeente tijdens de coronacrisis

vuilinsmannen aan het werk

De maatregelen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben ook gevolgen voor de dienstverlening van de gemeente Rotterdam. Hier vindt u alle wijzigingen bij elkaar.

Noodverordeningen

Logo Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

In heel Nederland gelden strenge maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Om mensen die zich niet aan deze maatregelen houden hierop te kunnen aanspreken zijn er zogenaamde noodverordeningen.

Informatie in andere talen

Pictogram van een persoon met tekstballon.

Informatie over het coronavirus in verschillende talen: Nederlands, Arabisch, Chinees (traditioneel), Chinees (vereenvoudigd), Engels, Farsi, Frans, Papiaments, Pools, Somalisch, Spaans, Tigrinya en Turks.

Rotterdam zet door!

Logo #Rotterdamzetdoor

Zelfs in deze moeilijke tijd blijft de typisch Rotterdamse doorzettingskracht en aanpakkersmentaliteit voelbaar én zichtbaar. Bekijk een overzicht van alle initiatieven. Samen helpen we Rotterdam door deze moeilijke tijd heen.

Communicatiemiddelen coronamaatregelen

Illustratie van een laptop.

De gemeente heeft diverse communicatiemiddelen in kaart gebracht en gerubriceerd voor laaggeletterden, anderstaligen en LVB’ers. Deze middelen zijn vrij te gebruiken voor alle dienstverlenende organisaties en inwoners van Rotterdam, maar ook daarbuiten.

Eerdere nieuwsberichten

Illustratie van het coronavirus.

Lees alle nieuwsberichten over corona en de genomen maatregelen die de afgelopen tijd op Rotterdam.nl verschenen zijn.

Alleen samen krijgen we corona onder controle.

Meer informatie

Kijk voor actuele informatie op de website van het RIVM en van de GGD Rotterdam-Rijnmond.