De Coolsingel
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coolsingel/
Ga naar de hoofdinhoud

De Coolsingel is dé boulevard van Rotterdam. De straat is de belangrijkste straat in de stad. De nieuwe inrichting geeft de Coolsingel zijn uitstraling en allure van vroeger terug.

En zelfs meer dan dat: de Coolsingel is weer de trots van Rotterdam.

Na de herinrichting is het een ruime, groene en fraai vormgegeven stadsboulevard geworden met monumentale allure door de nieuwe bestrating, het groen en de nieuwe verlichting. De Coolsingel is nu door het terugdringen van autoverkeer een levendige straat waar je kunt flaneren, winkelen en waar je evenementen kunt bezoeken.

Inrichting

De nieuwe Coolsingel heeft aan de kant van de Lijnbaan een brede wandelpromenade gekregen met een bestrating van natuursteen. Daarnaast ligt het tweerichtingsfietspad. Er zijn ronde zitelementen, mooie straatlantaarns en groene bloem- en grasperken. Aan de kant van het Stadhuis zijn twee rijbanen voor autoverkeer. In het midden rijdt nog steeds de tram. Langs de trambaan staan nu meer bomen dan vroeger.

Tijdelijke bestrating

Een deel van de Coolsingel wordt tijdelijk bestraat met betonnen tegels in plaats van natuursteen. De gekozen natuursteen voor de voetgangersgebieden wordt geproduceerd in India. Ook India is getroffen door het coronavirus en heeft maatregelen getroffen om de verspreiding tegen te gaan. Deze maatregelen hebben tot gevolg dat de productiesnelheid van de steen lager werd en nu al een aantal maanden helemaal stilligt. Hierdoor zijn er niet voldoende stenen om het project af te ronden. Het gaat hierbij om het trottoir vanaf Westblaak tot voorbij het Stadhuisplein. Steeds als er weer stenen beschikbaar zijn, worden er stukjes trottoirs neergelegd. Dat aanleggen gebeurt in overleg met de ondernemers en voetgangers hebben geen last van de werkzaamheden. Het is nog niet duidelijk wanneer alle bestrating helemaal klaar zal zijn.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen over de Coolsingel, bel dan met 14 010.