Coolsestraat
Gepubliceerd op: 24-03-2022
Geprint op: 27-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coolsestraat/
Ga naar de hoofdinhoud

In maart zijn de gemeente Rotterdam, Stedin en Evides gestart met onderhoudswerkzaamheden aan de riolering, kabels, water- en leidingen in de Coolsestraat en omgeving. Deze werkzaamheden duren naar verwachting tot eind december.

We voeren de werkzaamheden in fases uit om overlast te beperken.

De werkzaamheden onder de grond, bieden kansen voor het verbeteren van de buurt boven de grond. Door de ophogingen worden de straat en trottoirs opnieuw ingericht.

Wat gaan we doen?

De straten Palmdwarsstraat, Coolsestraat, Coolsedwarstraat, Akeleistraat, Zijdewindestraat en het Henegouwerlaan, krijgen een flinke opknapbeurt. Zowel boven als onder de grond. Het project begint met het vervangen van kabels- en leidingen. Er komen niet alleen nieuwe leidingen te liggen, maar ook de riolering wordt vervangen en er komen nieuwe bomen in de straten. Daarnaast worden de trottoirs voorzien van nieuwe bestratingen en komen er nieuwe lantaarnpalen.

Akeleiplein

Het Akeleiplein wordt grondig verbouwd. Er komt een ondergrondse waterberging. De afvalcontainers verplaatsen we naar de Bloemstraat. De fietstrommels gaan naar de Zijdewindstraat. De ruimte die hierdoor ontstaat, gebruiken we om meer groen aan te planten. Delen van het plein krijgen de vorm van het blad van een akelei (een bloemsoort). Er komt ruimte om te zitten en een speelplek. De huidige pingpongtafel keert terug op het plein.

Coolsestraat

Ook de Coolsestraat wordt flink anders. De bomen die er staan, krijgen een groter stuk grond. Hier komen wat andere planten bij. De 2 bovengrondse afvalcontainers gaan weg en worden vervangen door 1 ondergrondse container. Ook verdwijnen er 2 parkeerplaatsen, die gaan naar fietsers. Zo ontstaan er meer fietsparkeerplaatsen en kunnen deze beter gespreid worden. Nóg meer groen is ook gepland: er komen grote plantenvakken tegen de muur van het nieuwbouwproject Cool Sjiek.

Coolsedwarsstraat

We vervangen het riool in de Coolsedwarsstraat. De huidige bomen moeten daarom weg. Na de rioolvervanging keren de bomen niet terug, maar krijgt de straat plantvakken langs de muren, met daarin kleinere planten.

Palmdwarsstraat

De Palmdwarsstraat krijgt een nieuwe inrichting. Dit heeft gevolgen voor het verkeer, de bomen en fietsers. Om de bewoners meer ruimte te bieden bij de ingang van hun huizen, vergroten we de stoep aan de Zuidzijde. De weg wordt smaller.

De bomen die nu in de Palmdwarsstraat staan, zijn niet meer goed. Daarom vervangen we ze door andere, gezonde bomen. Deze nieuwe bomen krijgen een groter stuk grond, waarbij we ook kleinere planten aanplanten

De fietsparkeerplaatsen op de hoek met de Bloemstraat zijn krap. Daarom gaan we ze meer verspreiden. Daarom verplaatsen we de twee ondergrondse restafvalcontainers naar de Palmdwarsstraat aan de kant van de Bloemstraat.

Geveltuinen

In het ontwerp voor het Akeleiplein en de omliggende straten is ruimte om geveltuinen aan te leggen. Een geveltuin is een strook met planten tegen de muur van een woning.

Heeft u nog geen geveltuin? En vindt u het leuk om zelf een geveltuin te onderhouden? Dan horen wij dat graag! Bij het opnieuw bestraten kunnen we voor de gevel van uw woning een strook aanleggen waar u kunt tuinieren. De strook leveren we leeg op, zodat u zelf kunt bepalen wat erin komt. Kijk voor meer informatie op de pagina Geveltuinen.

Video

Bekijk de video met daarin een impressie van hoe het plein en de straten er omheen eruit zouden kunnen gaan zien.

Planning en fasering

De werkzaamheden worden in negen fases uitgevoerd

Op dit moment ziet de planning van de werkzaamheden in de Coolsestraat en omgeving er zo uit:

Fase Straat Periode
Fase 1 Paldwarsstraat 14 maart tot en met 22 april
Fase 2 Coolsestraat 28 maart tot en met 20 mei
Fase 3 Coolsestraat 25 april tot en met 17 juni
Fase 4 Coolsestraat 23 mei tot en met 15 juli
Fase 5 Coolsedwarsstraat 20 juni tot en met 5 augustus
Fase 6 Weena 18 juli tot en met 26 augustus
Fase 7 Akeleistraat - Akeleiplein 8 augustus tot en met 16 september
Fase 8 Zijdewindestraat 5 september tot en met 14 oktober
Fase 9 Henegouwerlaan 17 oktober tot en met 25 november

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u in het werkgebied niet parkeren.

In het opgebroken gebied komen rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en ambulance. Zij moeten bij nood elke woning kunnen bereiken. Het is verboden om op deze rijplaten te parkeren. 
U wordt gevraagd om uw auto tijdelijk ergens anders in de wijk te parkeren.

Heeft u een invalidenparkeerplaats? Stuur dan een e-mail naar akeleiplein@rotterdam.nl, dan zoeken we in overleg met u tijdelijk een ander parkeerplaats.

Bijzondere omstandigheden

Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing doen wij ons best om de straat tijdelijk toegankelijk te maken. Neem hiervoor contact op met ons via akeleiplein@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden in de straat? Heeft u een opmerking of een klacht? Dan kunt u mailen naar akeleiplein@rotterdam.nl.