Coalitie Erbij
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 26-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/coalitie-erbij/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Coalitie Erbij maakt een vuist tegen eenzaamheid en steunt mensen die zich eenzaam voelen of vereenzamen. Met de landelijke Coalitie Erbij maken landelijke organisaties in de zorg- en welzijnssector samen een vuist tegen eenzaamheid.

Landelijk wordt de Coalitie Erbij gevormd door acht kernleden en er zijn meer dan dertig organisaties aangesloten als lid. In verschillende plaatsen zijn lokale coalities actief, zo ook in Rotterdam. Coalitie Erbij steunt door samenwerking van haar leden, mensen die zich eenzaam voelen of dreigen te vereenzamen. De coalitie maakt de samenleving bewust van de betekenis van eenzaamheid. En van het belang eenzaamheid zo veel mogelijk te bestrijden.

Kerngroepleden

Coalitie Erbij Rotterdam bestaat uit de volgende kerngroepleden: 

Zij werken samen met het Centrum voor Dienstverlening

Met de coalitie willen de organisaties het thema eenzaamheid en sociaal isolement in de stad onder de aandacht brengen. En die aandacht ook vasthouden en werken aan kennisontwikkeling en deskundigheidsbevordering.