Spring naar het artikel

Charlois telt ruim 66.000 inwoners, verdeeld over negen wijken: Carnisse, Charlois Zuidrand, Heijplaat, Oud-Charlois, Pendrecht, Tarwewijk, Wielewaal, Zuidplein en Zuidwijk.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Charlois. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissie, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

Op de groepsfoto ziet u op de voorste rij, v.l.n.r. Aad van Rooijen, Qasam Hussain, Deepak Moella, Monique van Winsen, Riet Velders, Jeannine Poel-Timmermans, Serkan Soytekin, Steve Ekel. Achterste rij, v.l.n.r. Bas Oudenaarden, Ronald Tol, Ed Scholte, Sedat Yigit, Frank Fabian van Keeren, Peter Eggink, Stefano Clarijs.

Wijkcomités

In de wijken Pendrecht en Tarwewijk komt een gelote wijkcomité. Zie voor meer informatie de pagina Wijkcomité.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Eerdmans@Zuidwijk

Op 6 februari jl was Joost Eerdmans, wethouder Veiligheid, Handhaving en Buitenruimte, op bezoek in Zuidwijk. Bewoners konden vertellen wat zij vinden van hun wijk. Het was een zeer druk bezochte avond met ruim 150 bewoners. Van de bijeenkomst is een verslag gemaakt. Wilt u dit verslag lezen? Download het hieronder.