Spring naar het artikel

Het Centrum telt ruim 32.000 inwoners verdeeld over drie wijken: Cool, Het Oude Westen en Stadsdriehoek.

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Centrum. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar. Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies.

De gebiedscommissie maakt samen met bewoners, ondernemers en andere partners in de wijken van het gebied een plan: een bundeling van ideeën om de wijk te verbeteren.

Contact

U kunt de gebiedscommissie bereiken via:

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Beschikbaarheid
De gebiedscommissie is bereikbaar via:
Telefoonnummer: 14 010
Mail: gebiedscommissies@rotterdam.nl
Post: postbus 70012, 3000 KP Rotterdam

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens. Ook eventuele nevenfuncties staan hierin vermeld.

Bewonersinitiatieven
Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Hieronder een voorbeeld van een bewonersinitiatief. Bekijk ook de aanvullende criteria voor bewonersinitiatieven in het Centrum.

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

Nieuws

De bestrating van het trottoir op de Nieuwe Binnenweg tussen de Mathenesserlaan en de Claes de Vrieselaan wordt hersteld. Het werk start maandag 5 februari en is vrijdag 9 maart 2018 gereed.

De bestrating van het trottoir wordt verwijderd en opnieuw aangebracht. De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. We starten ter hoogte van de Mathenesserlaan en werken dan door richting de Claes de Vrieselaan.

Bereikbaarheid

De panden in het werkgebied blijven bereikbaar via loopplanken. Ook de tramhaltes zijn bereikbaar. Er is geen belemmering voor het auto en fietsverkeer. Ook de containers kunnen gebruikt worden.

Niets in de weg, fietsen weg

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. Daarom liever geen fietsen aan lantaarnpalen of fietshekjes vastzetten.

Planning

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval moeten we de planning en/of de fasering aanpassen.

Meer informatie

Wenst u meer informatie? Uw contactpersoon is de heer Joop Moonen van de gemeente Rotterdam. Hij is bereikbaar via telefoon (010) 489 8600 of e-mail.