Centrum
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/centrum/
Spring naar het artikel

In Rotterdam Centrum wonen ruim 34.000 inwoners verdeeld over vijf wijken: Cool, Dijkzigt/Nieuwe Werk (inclusief Scheepvaartkwartier), Het Oude Westen, Central District en Stadsdriehoek (inclusief Maritiem District).

De inwoners worden vertegenwoordigd door gebiedscommissie Centrum. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

De gebiedscommissie geeft minimaal iedere vier jaar haar doelstellingen aan het college van B&W. De doelstellingen worden uitgewerkt in wijkactieplannen. Ook geeft de commissie gevraagd en ongevraagd advies over belangrijke zaken in het centrum en stimuleert zij bewoners om initiatieven voor en met elkaar te ontplooien.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de gebiedscommissies, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Als een van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is een aantal skateparken, voetbalkooien en andere locaties in Rotterdam gesloten.

College en bewoners aan tafel.

Het College was op 12 april 2019 op bezoek in het Centrum om met bewoners te praten. Heeft u het gemist? Bekijk dan de terugblik (filmpje, Facebook) of lees het verslag (pdf)

Wijkagenda

De gebiedscommissie maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in de wijk gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de gebiedscommissie bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Gebiedscommissie Centrum, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de gebiedscommissieleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Op de groepsfoto, v.l.n.r. op de voorgrond: Bülent Ünlü, Hennie van Schaik, Rosanne Joosse, Arja den Ouden. Middelste rijen: Daniël Bouw, Simon Becker, Danny Cabrita dos Santos, Peter Sluijters, Kees de Gruiter, Abdelhafid Boulhrir. Achterste rij: Jim Pedd, Cees Ottevanger, Jan-Willem de Bruin.

Bewonersinitiatieven

Heeft u een goed idee voor uw straat, buurt of wijk? En wilt u dat samen met medebewoners realiseren? Dan kunt u een financiële bijdrage aanvragen bij uw gebiedscommissie. Bekijk het filmpje voor een voorbeeld van een bewonersinitiatief:

Het college van B&W heeft voor belangrijke onderwerpen op het gebied van stadsbeheer, stadsontwikkeling, maatschappelijke ontwikkeling en veiligheid een uitvoeringsplan gemaakt. De uitvoeringsplannen geven aan hoe er in de gebieden wordt gewerkt aan de in de gebiedsplannen gestelde prioriteiten en inspanningen. In het uitvoeringsplan is rekening gehouden met vragen en behoeften in de gebieden en de plannen zijn voor advies voorgelegd aan de gebiedscommissie.

\