Burgemeester Baumannlaan
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 29-11-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/burgemeester-baumannlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

De eerste resultaten van de proef met stille klinkers op de Burgemeester Baumannlaan zijn positief. Er wordt 2 tot 3 decibel minder geluid gemeten dan voorheen.

In de zomer van 2020 heeft gemeente Rotterdam een nieuw wegdek geplaatst op de Burgmeester Baumannlaan, tussen de 2e Hogenbanweg en de Prins Mauritssingel. Dit wegdek bestaat voor een deel uit de zogenaamde 'stille klinker'. Het is een proef waarmee we willen om te beoordelen hoeveel minder geluid dit soort straatsteen veroorzaakt. Ook willen we weten of het effect afneemt als de klinker slijt. En we zijn benieuwd wat Rotterdammers van de uitstraling van deze steen vinden.

Wat is een stille klinker?

Een stille klinker is niet een straatsteen die helemaal geen geluidsoverlast geeft, maar het is een steen met een toplaag die het geluid meer absorbeert. Bij wijze van pilot heeft Rotterdam in een deel van de straat stille straatstenen gelegd en in het andere deel normale straatstenen.

Effecten van de stille klinker

De stille klinkers op de Burgemeester Baumannlaan zorgen voor 2 tot 3 decibel minder geluidsoverlast. Dat blijkt uit metingen die voor en na de aanleg van de stille klinkers zijn gedaan door DCMR en een gespecialiseerd bedrijf.

Ervaringen van omwonenden

Voor de zomer van 2020 hebben we een enquête gehouden om te zien hoeveel overlast het geluid van de straat gaf. Te weinig mensen deden aan de enquête mee om een conclusie te kunnen trekken. Ook kunnen we geen vervolg-enquête te doen. Wel hebben we van enkele bewoners gehoord dat er minder overlast is, sinds de stille klinker er ligt. Dat horen we ook van de ondernemers die we spraken.

Heel Rotterdam stille klinkers?

Als de stille klinkers ook op de lange termijn een succes blijken te zijn, bepalen we op welke plekken in de stad we ze kunnen leggen. Bijvoorbeeld in straten waar veel geluidsoverlast is en waar onderhoud aan het wegdek nodig is.

Veelgestelde vragen

Stil asfalt wordt al volop gebruikt. Op sommige plaatsen wordt echter de voorkeur gegeven aan gebruik van een elementenverharding (betonstraatstenen of gebakken klinkers), onder andere om esthetische redenen (Rotterdamse Stijl). De stille betonstraatstenen zijn ontwikkeld om een lagere geluidsbelasting te bereiken. Tot nu toe zijn deze vooral gebruikt op zandgrond, waar goede resultaten mee worden behaald. De vraag is of toepassing van stille stenen ook waardevol is voor de Rotterdamse situatie met een slappere bodem.

Voor de pilot is gezocht naar een wegvak waar onderhoud gepland is en waar 50 km/uur wordt gereden en sprake is van een hoge geluidbelasting. De toepassing van een stil wegdek is pas effectief bij wegen waar 50km/uur of hoger wordt gereden.

Het wegdek van betonstraatstenen van de Burgemeester Baumannlaan tussen 2e Hogenbanweg en Mauritssingel werd in 2020 vernieuwd. Vernieuwing van het wegdek was nodig om de weg veilig en comfortabel te houden.

De uitkomsten van de pilot worden gebruikt bij toekomstig onderhoud en reconstructie. Indien ook op lange termijn de pilot succesvol blijkt, bekijken we in hoeverre we de aanleg van stille klinkers kunnen koppelen aan bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden.

Voor de pilot werd een deel van het wegvak uitgevoerd in standaard betonstraatstenen en een ander deel van het wegvak in stille betonstraatstenen.

Na aanleg duurde het een aantal weken voor de klinkers goed gezet waren. Daarna is het verschil in geluidproductie tussen de gewone en stille betonstraatstenen bepaald. Dat gebeurde door geluidsmetingen op en langs de weg.