Burgemeester Baumannlaan
Gepubliceerd op: 17-06-2020
Geprint op: 11-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/burgemeester-baumannlaan/
Ga naar de hoofdinhoud

In de zomer van 2020 heeft gemeente Rotterdam een nieuw wegdek geplaatst op de Burgmeester Baumannlaan, tussen de 2e Hogenbanweg en de Prins Mauritssingel.

Dit wegdek bestaat voor een deel uit de zogenaamde 'stille klinker'. Het is een proef om te beoordelen hoeveel minder geluid dit soort straatsteen veroorzaakt.

Stille klinker

Een stille klinker is niet een straatsteen die helemaal geen geluidsoverlast geeft, maar het zijn stenen met een toplaag die het geluid meer absorbeert.

Bij wijze van pilot heeft Rotterdam in een deel van de straat stille straatstenen gelegd en in het andere deel normale straatstenen.

Metingen

Voor de aanlegwerkzaamheden is al een nulmeting uitgevoerd op de Burgemeester Baumannlaan. Deze deden we met een geluidsmeter op een aanhangwagen. DCMR voert nu met behulp van 2 meetkarren metingen uit om te bepalen hoeveel minder geluid een stille klinker veroorzaakt.

Resultaten tot nu toe

Voor de zomer van 2020 hebben we een enquête gehouden om te zien hoeveel overlast het geluid van de straat gaf. Te weinig mensen deden aan de enquête mee, om een conclusie te kunnen trekken. Ook kunnen we geen vervolg-enquête doen. Wel hebben we van enkele bewoners gehoord dat er minder overlast is, sinds de stille klinker er ligt.

Zodra de coronamaatregelen het toelaten, organiseren we een Soundwalk.

Wandelen en luisteren: Soundwalk

Door de huidige coronamaatregelen is het op dit moment niet mogelijk de Soundwalk te organiseren. Zodra de maatregelen het toe laten gaan we met de Soundwalk aan de slag.

De Soundwalk bestaat uit een wandeling langs de Baumannlaan en omgeving. Tijdens deze wandeling willen we u uitleggen hoe geluid wordt verwerkt in de hersenen en hoe geluid van invloed kan zijn op de beleving van de openbare ruimte. Naast, de al gedane metingen, horen we ook graag van u persoonlijk hoe de stille klinker bevalt.  Daarom vragen wij u tegen die tijd om met behulp van een app op uw telefoon het geluid langs de Baumannlaan te waarderen.

Veelgestelde vragen

Stil asfalt wordt al volop gebruikt. Op sommige plaatsen wordt echter de voorkeur gegeven aan gebruik van een elementenverharding (betonstraatstenen of gebakken klinkers), onder andere om esthetische redenen (Rotterdamse Stijl). Er zijn stille betonstraatstenen ontwikkeld, die moeten leiden tot een lagere geluidbelasting. Tot nu toe zijn deze vooral gebruikt op zandgrond, waar goede resultaten worden behaald. De vraag is of toepassing van stille stenen ook waardevol is voor de Rotterdamse situatie met een slappere bodem.

Voor de pilot is gezocht naar een wegvak waar onderhoud gepland is en waar 50 km/uur wordt gereden en sprake is van een hoge geluidbelasting. De toepassing van een stil wegdek is pas effectief bij wegen waar 50km/uur of hoger wordt gereden.

Het wegdek van betonstraatstenen van de Burgemeester Baumannlaan tussen 2e Hogenbanweg en Mauritssingel werd in 2020 vernieuwd. Vernieuwing van het wegdek was nodig om de weg veilig en comfortabel te houden.

De uitkomsten van de pilot worden gebruikt bij toekomstig onderhoud en reconstructie.

Voor de pilot werd een deel van het wegvak uitgevoerd in standaard betonstraatstenen en een ander deel van het wegvak in stille betonstraatstenen.

Na aanleg duurde het een aantal weken voor de klinkers goed gezet waren. Daarna kon het verschil in geluidproductie tussen de gewone en stille betonstraatstenen worden bepaald. Dat gebeurde door geluidmetingen op en langs de weg en door belevingsonderzoek bij omwonenden.