Brexit
Gepubliceerd op: 28-11-2018
Geprint op: 20-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/brexit/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Het Verenigd Koninkrijk (VK) trekt zich terug uit de EU. De Brexit heeft consequenties voor ondernemers die zakendoen met het VK, voor de bereikbaarheid van de haven en voor Britse burgers die in Nederland verblijven.

Na de beslissing van het Britse parlement over de overeenkomst tussen het Verenigd Koninkrijk (VK) met de Europese Unie (EU) maakt ondernemend Nederland zich op voor een no deal. Een worst case scenario dat tot chaos in het handelsverkeer kan leiden. Bij een harde Brexit, geen deal bij het vertrek van het VK uit de EU, is voor elk import- en exportproduct een World Trade Organisation-afspraak nodig. Mogelijke gevolgen: lange files en verkeersopstoppingen aan de grens, het doemscenario voor internationaal opererende ondernemingen. Vooral de Rotterdamse haven zal de gevolgen voelen van een no deal.

Uitstel tot 31 oktober 2019

Op 11 april 2019 zijn het VK en de EU akkoord gegaan met een verlenging van de artikel-50-termijn tot uiterlijk 31 oktober 2019. Dit moet het VK voldoende tijd geven om in te kunnen stemmen met het terugtrekkingsakkoord. Als het VK voor 31 oktober 2019 het terugtrekkingsakkoord goedkeurt en alle ratificatieprocedures zijn afgerond, zal de uittredingsdatum 1 november 2019 zijn.

Rotterdams aanvalsplan

In het Rotterdamse aanvalsplan 'risico’s beperken en kansen verzilveren' staat wat de stad doet om klaar te zijn voor de Brexit. Met actiepunten die variëren van goede positionering van Rotterdam en voorlichting via het Brexit-loket tot investeren in een goede relatie met het VK. De prioriteit ligt bij een goede bereikbaarheid en logistieke impact.

Bereikbaarheid prioriteit

Barbara Kathmann, wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen: ‘De ferrybedrijven worden het hardst geraakt door de Brexit. De logistieke impact op en rond de vijf ferryterminals in het havengebied is enorm. Bij vertragingen aan de grens heeft elke terminal problemen met de ruimte en de verkeerscirculatie. Het probleem lijkt in Hoek van Holland het grootst. Ook bewoners maken zich terecht zorgen om de bereikbaarheid van het dorp. Zij mogen zo min mogelijk overlast ervaren. Samen met het Havenbedrijf, douane en andere partijen proberen we impact te beperken met robuuste verkeersmaatregelen (Hoek van Holland en Rozenburg) voor de periode na de Brexit. Vooral de noordelijke wegen rond de Stena Line hebben onze dringende aandacht.'

'Samen met het Havenbedrijf, douane en andere partijen proberen we de impact te beperken met robuuste verkeersmaatregelen voor de periode na de Brexit.'

Barbara Kathmann - wethouder Economie, Wijken en Kleine Kernen

Soepele doorstroom

De impact van de Brexit op het logistieke proces hangt grotendeels af van noodzakelijke controles aan de grens. Gemeente en havenondernemers werken intensief samen met de douane en Voedsel- en Warenautoriteit om de vertraging aan de grensposten te voorkomen. Digitalisering van het douaneprocedures moet de doorstroom van expediteurs versoepelen. Als de vervoerders hun zaken vooraf goed op orde hebben, kunnen de vrachtwagens ook na een Brexit sneller de boot op.

Informatie over Brexit voor bedrijven (Brexit-desk)

De gevolgen van de terugtrekking van Groot-Brittannië uit de Europese Unie voor Britse bedrijven die zakendoen in de regio Rotterdam en voor bedrijven die Britse staatsburgers in dienst hebben, zijn op dit moment onduidelijk. Ook is onbekend wat de onderhandelingen betekenen voor Nederlandse bedrijven die banden hebben met Groot-Brittannië.

Het is zeer waarschijnlijk dat de Brexit ervoor zorgt dat de huidige overeenkomsten over het vrije verkeer van goederen en personen veranderen. Niettemin blijft Groot-Brittannië -tot de Brexit is voltooid- volwaardig lid van de EU en is het gebonden aan de huidige verdragen.

Toolkit en scan

Douane Nederland heeft een Douane Brexit Toolkit opgesteld om inzichtelijk te maken welke zaken u moet regelen om te kunnen in- en uitvoeren van en naar het VK. U kunt daar ook een Brexit Impact Scan doen.

Informatie voor Britse burgers in regio Rotterdam

Het VK blijft tot de Brexit een EU-lidstaat. Dit betekent dat u tot die datum een ​​EU-burger blijft. Wat uw verblijfsrechten na deze datum zijn, hangt af van de uitkomst van lopende onderhandelingen.

Meer informatie

Op onderstaande websites staat extra informatie over de Brexit: