Breitnersingel
Gepubliceerd op: 14-03-2022
Geprint op: 27-11-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/breitnersingel/
Ga naar de hoofdinhoud

De riolering in de wijk van de Breitnersingel is aan vervanging toe. Het werk aan het riool start in maart 2023 en is waarschijnlijk in januari 2024 klaar.

De werkzaamheden bieden de kans om aan de slag te gaan met wensen van bewoners, ondernemers, instellingen en scholen.

De riolering in de Breitnersingel, Burgemeester de Villeneuvesingel, Van Hoytemalaan, Jacob Marisplein, Joseph Israëlslaan, Mauvelaan en Floris Vesterlaan is aan vervanging toe. Ook wordt er nieuwe bestrating aangelegd. Daarnaast is er nog mogelijkheid om de inrichting van de buitenruimte aan te passen. U liet ons in het voorjaar weten wat uw wensen zijn, via een digitale enquête. U vindt de wensen en onze reacties op deze kaart.

Spelen

Verschillende bewoners willen graag dat het speelplekje op de hoek van de Breitnersingel vernieuwd wordt. Dat gaan we doen, waarschijnlijk in 2024. In 2023 nemen we contact met u op, om te horen wat uw voor deze speelplek zijn.

Ook het plein voor de Jacob Maris-school wordt genoemd. Het verzoek van enkele bewoners is om hier een speelplek te maken. Dit willen we graag oppakken. In overleg met de school en buurtbewoners maken we hier een plan voor.

Groen

Veel mensen geven aan graag veel groen te zien. Ze willen dat de bomen blijven. Ons uitgangspunt is dat zoveel mogelijk groen behouden blijft. Helaas kunnen sommige boomsoorten de ophoging niet overleven. Ophogen is nodig, omdat de grond zakt in Rotterdam. Als er bomen moeten worden gekapt, planten we daar nieuwe voor terug, in overleg met u. Ook bekijken we met u of er meer planten kunnen komen in de wijk.

Kabels en leidingen

Wij ontvingen ook een aantal vragen over de aanleg van glasvezel. Als gemeente Rotterdam hebben wij hier geen invloed op. Wel stemmen we onze werkzaamheden af met de nutspartijen Stedin en Evides.

Verkeer

Er zijn meerdere verzoeken voor eenrichtingsverkeer in uw wijk. De afdeling Mobiliteit van de gemeente onderzoekt wat er mogelijk is.

We weten al dat het mogelijk is om op de Breitnersingel en het middelste deel van de Burgemeester de Villeneuvesingel eenrichtingsverkeer aan te leggen.

Voor de overige straten weten we dat nog niet.

Afvalinzameling

Wij hebben diverse opmerkingen ontvangen over afval in de buurt.

Er komt een extra afvalbak in de buurt, bij het bankje op de hoek met de Villeneuvesingel. En er komen 2 afvalbakken op de route van De Toorop Mavo richting de Albert Heijn (aan weerszijden één).

Verlichting

Sommige mensen zijn benieuwd welke verlichting er komt. De masten en armaturen van de lantarenpalen worden vervangen, in de stijl van de Rotterdamse standaard.

Wilt u weten hoe dat eruitziet? Op de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan staan dezelfde masten die ook bij u in de straat komen.

Vervolg

De komende tijd maken we, op basis van uw wensen, een voorlopig ontwerp van de buitenruimte. Die delen we met u, zodat u daar een reactie op kunt geven. U ontvangt een brief, zodra het ontwerp klaar is. Dat is waarschijnlijk in het najaar van 2022.

Aan de hand van uw reacties op het eerste ontwerp scherpen we dat aan en wordt het omgezet naar een definitief ontwerp. De plannen voeren we volgend jaar uit. Voor die tijd informeren we u uitgebreider over de werkzaamheden.

Klankbordgroep

Enkele bewoners hebben zich aangemeld voor een klankbordgroep. Daarin worden tijdens de uitvoering de belangen van bewoners en de gemeente besproken en gedeeld. De klankbordgroep heeft een adviserende functie en heeft regelmatig overleg.

Meer informatie

De aannemer die dit werk voor de gemeente gaat uitvoeren, is aannemer Van der Meer. Ook is Van der Meer uw contactpersoon voor vragen over de werkzaamheden. Belt of mailt u met omgevingsmanager Loes van der Weerd, via breitnersingel-eo@vdmbv.com of telefoonnummer 010 307 16 22. Via Loes kunt u ook de gemeente bereiken.