Bospolder-Tussendijken
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bospolder/
Ga naar de hoofdinhoud

Eigenlijk zijn het twee aparte wijken: Bospolder en Tussendijken. Maar meestal worden ze in één adem liefkozend 'BoTu' genoemd. De drukke winkelstraat de Schiedamseweg is de grens tussen beide wijken.

Kenmerkende plekken zijn het Dakpark en de markt op het Visserijplein.

Op één vierkante kilometer BoTu vinden we 14.000 bewoners, acht basisscholen, een school voor voortgezet onderwijs en diverse andere voorzieningen. Betrokken bewoners en instanties laten een veelheid en variatie aan initiatieven zien voor hun wijk. De diversiteit en dynamiek zijn voelbaar in Bospolder-Tussendijken.

Plekken waar je koffie kunt drinken of iets kunt eten zijn tegenwoordig niet ver te zoeken. Jonge creatieve ondernemers vinden de rauwe Rotterdamsfeer van BoTu een aantrekkelijke uitdaging. Middenin de wijk staat De Bouwkeet. Dit is een technisch buurthuis met plek voor jonge makers.

Bospolder-Tussendijken is op diverse manieren een proeftuin en daarmee een voorbeeld voor andere wijken. Bijvoorbeeld de gezinsaanpak die op een nieuwe manier - onder andere via basisscholen - gezinnen een betere positie wil bezorgen. Ook opvallend: de wijk is een van de eerste die aardgasvrij wordt. Dit betekent een grote verandering voor bewoners. Daarom zijn er cursussen energiebesparing, de oprichting van een energiecoöperatie en zonnepanelen op het Dakpark. Kijk voor meer informatie op de pagina Bospolder-Tussendijken aardgasvrij.

De gebiedscommissie Delfshaven bestaat uit vijftien gekozen bewoners. Ze geven gevraagd en ongevraagd advies aan het stadsbestuur. De commissie werkt met een wijkagenda voor Bospolder-Tussendijken voor de periode 2019 tot 2022.

De belangrijkste doelen uit deze wijkagenda:

  • Worden wie je bent:  gezinsaanpak voor kwetsbare gezinnen met complexe schulden om die een sterkere positie te bieden. Meer activiteiten voor kinderen en jongeren
  • Iedereen doet mee: aandacht voor taal, activering, werkgelegenheid en werken aan verbinding met de ontwikkeling van het Merwede-Vierhavengebied
  • Nieuwe ondernemers: prille en kwetsbare initiatieven steunen voor een veilig en aantrekkelijk winkel- en horecagebied
  • Aantrekkelijk wonen: meer woningen duurzaam, herinrichting straten, nieuwbouw
  • Vitale wijk: meer ontmoetingsplekken en aandacht voor eenzame en kwetsbare ouderen

Meer informatie over deze doelen en de inzet van gemeente Rotterdam om deze te helpen realiseren op Wat doet de gemeente.

Meer informatie

Actuele ontwikkelingen vinden een plek in de Stadskrant op gebiedspagina Delfshaven. Ook Facebook is een actuele informatiebron.