Werkzaamheden Bongweg en omgeving
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 20-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bongweg/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In 2019 starten de werkzaamheden aan de Bongweg, Botreep, Speerreep en Kruisnetlaan. De gemeente vervangt het riool, en als het nodig is vervangt Stedin de leidingen voor gas en elektriciteit.

In de buitenruimte worden straten en trottoirs opnieuw bestraat en als het nodig is vervangt de gemeente ook bomen, beplanting en straatlantaarns.

Planning

Op 24 mei 2018 organiseerde de gemeente een inloopavond voor bewoners. Tijdens deze inloopavond konden bewoners het voorlopig ontwerp bekijken, vragen stellen en hun voorkeur voor de nieuw te planten bomen uitspreken. Op basis van de bijdrage van de buurt wordt het ontwerp waar mogelijk aangepast.

Vlak voor de inloopavond werd bekend dat de werkzaamheden waarschijnlijk later starten in verband met de vliegroute van de Hoogvlietse vleermuizen. Zodra er meer bekend is over de planning en startdatum, worden de bewoners hierover geïnformeerd.

Overlast

Het vervangen van de riolering en leidingen zorgt helaas voor overlast voor omwonenden. Bijvoorbeeld door het tijdelijk vervallen van parkeerplaatsen of afsluiten van straten.

Samenwerken met Stedin

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden van de gemeente werkt ook Stedin aan de leidingen voor gas en elektriciteit. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over samenwerking in de ondergrond.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Neem dan contact op met Ilse van den Berg.