Werkzaamheden Bongweg en omgeving
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 30-11-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bongweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Van 6 januari 2020 tot halverwege 2021 werken we aan de Bongweg, Botreep, Speerreep en Kruisnetlaan. De gemeente vervangt het riool en Stedin vervangt de leidingen voor gas en elektriciteit.

Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de buitenruimte weer netjes. Dit betekent dat wij de weg en stoep opnieuw zullen bestraten. Ook vervangen we bomen, beplanting en waar nodig straatlantaarns.

Rechte deel Bongweg

Momenteel werken we aan het rechte deel van de Bongweg. Stedin vervangt eerst de gasleiding, daarna volgt het riool. Als laatste leggen we de bestrating. Zo werken we stapsgewijs aan het groot onderhoud in deze buurt. Deze aanpassingen vallen onder fase 8, 9 en 10. U kunt in de tekening ‘Werkvolgorde Bongweg’ de verschillende fases zien. Onder de tekening leest u meer over de planning.

Planning

Slecht weer en andere onverwachte omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. Houd daarom rekening met een verschil van twee weken. Soms begint een fase wat eerder, en soms zijn we wat later klaar. Tot aan de zomervakantie van 2021 is de globale planning als volgt:

Bongweg

  • Fase 8: gas, elektra, riool en bestrating van 24 augustus tot 2 oktober
  • Fase 9: gas, riool en bestrating van 4 september tot 30 oktober
    • Van 21 september tot 30 september ligt het werk in deze fase even stil. Het werk van Stedin is dan klaar en de bestratingsploeg werkt nog in fase 8
  • Fase 10: gas, riool en bestrating van 18 september tot 19 december
    • Tussen 5 oktober en 28 oktober ligt het werk in deze fase even stil. Het werk van Stedin is dan klaar en de bestratingsploeg werkt dan nog in fase 9.

Kruisnetlaan

  • Fase 12 tot en met 15: gas van 5 oktober tot 13 november

Botreep

  • Fase 5b en 5c: riool en bestrating van 4 januari 2021 tot 12 maart 2021

Kruisnetlaan

  • Fase 12 tot en met 15: riool en bestrating van 12 maart 2021 tot en met 16 juli 2021

Kerstvakantie

Uiterlijk vrijdag 18 december ronden we het werk aan het rechte deel van de Bongweg af. We zijn dan klaar met het vervangen van de leidingen en het riool. De bestrating is dan weer netjes. Vanaf maandag 4 januari 2021 werken we in de Botreep (fase 5b en 5c). De verwachting is dat de werkzaamheden in de Botreep begin maart 2021 klaar zijn. Zodra dit is gebeurd starten we aan het riool in de Kruisnetlaan (fase 12 tot en met 15).

Bomen en ander groen

In november, december (2020) en januari (2021) planten we de bomen en het andere groen in fase 4, 5a, 6 en 7. Het groen in fase 1, 2 en 3 is voor de zomervakantie van 2020 afgerond.

Werkdagen en -tijden

We werken maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Soms is het nodig wat langer door te werken. Het werk kan geluidsoverlast, stof en voelbare trillingen geven. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Ophogen buitenruimte

Omdat de bodem in heel Nederland zakt, gebruiken we onderhoudsmomenten om de straat weer op de juiste hoogte te brengen. In Zalmplaat hogen we 10 centimeter op. We raden u aan om uw eigen tuin indien nodig ook op te hogen om wateroverlast te voorkomen.

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook (deels) de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting.

De gemeente vervangt het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Heeft u een (voor)tuin? Dan vervangen wij uw huisaansluiting tot aan de erfgrens. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt. Als dat zo is, krijgt u advies van onze toezichthouder. Heeft u geen tuin of eigen grond aan de voorzijde van uw woning? Dan vervangen we de huisaansluiting tot aan de gevel.

Maak ruimte voor de werkzaamheden

Om de buitenruimte weer netjes te kunnen maken, verwijderen we alle tegels in het openbaar gebied. Zorg dat de aannemer zijn werk kan doen en verwijder uw eigen plantenbakken en obstakels als deze in de openbare ruimte staan. Snoei hagen terug tot aan de erfgrens. De gehele breedte van het trottoir moet vrij zijn om nieuwe tegels te kunnen leggen en de buitenruimte weer netjes te maken.

Afsluiting, bereikbaarheid en parkeren

Het gebied waar we werken, sluiten we af voor verkeer. Omleidingsborden wijzen u de weg. In de opgebroken gedeeltes leggen we rijplaten. Die zijn uitsluitend bedoeld voor brandweer, ambulance en politie. Het is verboden hierop te parkeren.

Bijzondere gebeurtenis

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de gemeente.

Invalidenparkeerplaats

Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neem dan contact op met de gemeente. We zoeken in overleg met u een oplossing. U kunt de gemeente bereiken via het telefoonnummer 14 010.

Afval en grofvuil

De vuilniswagens kunnen de straten die zijn opgebroken niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten, buiten het werkgebied. Tijdens groot onderhoud is het ophalen van grofvuil soms niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rotterdam.nl/loket/grofvuil of telefoon 14 010.

Samenwerken met Stedin

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden van de gemeente werkt ook Stedin aan de leidingen voor gas en elektriciteit. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over samenwerking in de ondergrond.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Bongweg? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via zalmplaat@rotterdam.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 14 010.