Werkzaamheden Bongweg en omgeving
Gepubliceerd op: 11-05-2018
Geprint op: 17-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bongweg/
Ga naar de hoofdinhoud

Van 6 januari 2020 tot halverwege 2021 werken we aan de Bongweg, Botreep, Speerreep en Kruisnetlaan. De gemeente vervangt het riool en Stedin vervangt de leidingen voor gas en elektriciteit.

Wanneer het werk in de ondergrond klaar is, maken we de buitenruimte weer netjes. Dit betekent dat wij de weg en stoep opnieuw zullen bestraten. Ook vervangen we bomen, beplanting en waar nodig straatlantaarns.

Botreep

Momenteel werken we in de Botreep aan het riool. Dit is fase 5b en 5c op de plattegrond. We werken stapsgewijs en beginnen met fase 5a. We verwachten rond half maart klaar te zijn met de Botreep. Zowel fase 5a als 5b. De bestrating in de Botreep is dan weer netjes. En het verkeer kan er weer overheen rijden.

Kruisnetlaan achterste deel

Tegelijk met de Botreep werken we aan het riool in het achterste deel van de Kruisnetlaan. Dit is het deel vanaf het fietspad bij de manege tot aan de Volkstuinlaan. Dit is fase 12 en 13 op de plattegrond. We breken eerst de bestrating van fase 12 op. Pas als dat weer netjes is, beginnen we aan fase 13. We verwachten rond half maart klaar te zijn met dit deel van de Kruisnetlaan.

Kruisnetlaan voorste deel

De Kruisnetlaan tussen de Volkstuinlaan en de Sperreep noemen we het voorste deel van de Kruisnetlaan. Dit is fase 14 en 15 op de plattegrond. Dit deel breken we pas op als de bestrating in de Botreep en het achterste deel van de Kruisnetlaan weer netjes is. Dat zal zo rond half maart zijn.

Ook hier werken we stapsgewijs. We beginnen met fase 14. Dat is de Kruisnetlaan tussen de Volkstuinlaan en Bongweg. We verwachten dat deze fase rond eind april klaar is. Pas als dat zo is, breken we fase 15 open. Dat is de Kruisnetlaan tussen Bongweg en Speerreep.

Rond half juli alles klaar

Rond half juli verwachten we klaar te zijn met het groot onderhoud in de Bongweg, Speerreep, Botreep en Kruisnetlaan. Afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Slecht weer en andere onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben op de planning. Houd daarom rekening met wat speling. Soms beginnen we wat eerder. En soms zijn we wat later klaar met een fase. Tot aan de zomervakantie van 2021 is de globale planning als volgt:

 • Vanaf 5 tot en met 8 januari
  • Bomen rooien Botreep en Kruisnetlaan.
 • Januari tot half maart
  • Opbreken en riool Botreep, fase 5b en 5c.
  • Opbreken en riool achterste deel Kruisnetlaan, fase 12 en 13.
 • Eind februari
  • Planten bomen en ander groen Botreep en Kruisnetlaan.
 • Half maart
  • Opbreken en riool voorste deel Kruisnetlaan, fase 14.
 • Eind april
  • Opbreken en riool voorste deel Kruisnetlaan, fase 15.
 • Half juli
  • Afronden groot onderhoud Bongweg, Speerreep, Botreep en Kruisnetlaan.
 • Bomen
  • Planten Botreep en Kruisnetlaan: eind februari.
 • Botreep
  • Fase 5b en 5c, riool en bestrating: januari tot half maart
 • Kruisnetlaan achterste deel
  • Fase 12 en 13, riool en bestrating: januari tot half maart.
 • Kruisnetlaan voorste deel
  • Fase 14 en 15, riool en bestrating: half maart tot half juli.

Bomen en ander groen

Maandag 4 januari gaf de ecoloog groen licht voor het weghalen van bomen aan de Kruisnetlaan en Botreep. De bomen waren ongeschikt om te verplanten en zouden het groot onderhoud niet overleven. Daarom vervangen we ze. Er komen meer bomen terug dan we weghalen. Het rooien boven de grond is inmiddels klaar. De stronken verwijderen we als we de bestrating weghalen om aan het riool te werken.

Klik hieronder op de link voor een overzicht van te behouden en te rooien bomen.

Eind februari planten we in de Botreep en Kruisnetlaan de nieuwe bomen en planten. In de Kruisnetlaan zijn we dan net begonnen met het riool. Vanwege de vleermuizen is het nodig dat de bomen er voor het broedseizoen staan. We kunnen daarom niet wachten tot het werk aan het riool klaar is. Om te voorkomen dat de bomen beschadigd raken tijdens het werk krijgen ze een bescherming.

Tijdens een bewonersavond in mei 2018 konden de buurtbewoners hun bomenvoorkeur aangeven. Hier hebben we zoveel mogelijk rekening mee gehouden.
In de Kruisnetlaan planten we aan beide zijden de Amberboom (Liquidambar Styraciflura Worplesdon). Dit is een grotere boom met een mooie herfstkleur, een echte laanboom.
De Botreep krijgt aan de woningzijde een rij van de zuilvormige Iep (Ulmus Columella). Dit is een smalle boom met een gele herfstkleur.

Klik hieronder op de link voor een presentatieschets van het groen in dit project.

Werkdagen en -tijden

We werken maandag tot en met vrijdag van 7.00 uur tot 16.00 uur. Soms is het nodig wat langer door te werken. Het werk kan geluidsoverlast, stof en voelbare trillingen geven. We doen ons best de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Ophogen buitenruimte

Omdat de bodem in heel Nederland zakt, gebruiken we onderhoudsmomenten om de straat weer op de juiste hoogte te brengen. In Zalmplaat hogen we 10 centimeter op. We raden u aan om uw eigen tuin indien nodig ook op te hogen om wateroverlast te voorkomen.

Huisaansluiting riool tot de erfgrens

Als we het gemeenteriool vervangen, vervangen we ook (deels) de buis die naar de woningen loopt. Deze buis noemen we de huisaansluiting.

De gemeente vervangt het deel van de huisaansluiting dat in gemeentegrond ligt. Heeft u een (voor)tuin? Dan vervangen wij uw huisaansluiting tot aan de erfgrens. Het kan nodig zijn dat u zelf het deel vervangt dat onder uw eigen terrein ligt. Als dat zo is, krijgt u advies van onze toezichthouder. Heeft u geen tuin of eigen grond aan de voorzijde van uw woning? Dan vervangen we de huisaansluiting tot aan de gevel.

Maak ruimte voor de werkzaamheden

Om de buitenruimte weer netjes te kunnen maken, verwijderen we alle tegels in het openbaar gebied. Zorg dat de aannemer zijn werk kan doen en verwijder uw eigen plantenbakken en obstakels als deze in de openbare ruimte staan. Snoei hagen terug tot aan de erfgrens. De gehele breedte van het trottoir moet vrij zijn om nieuwe tegels te kunnen leggen en de buitenruimte weer netjes te maken.

Afsluiting, bereikbaarheid en parkeren

Het gebied waar we werken, sluiten we af voor verkeer. Omleidingsborden wijzen u de weg. In de opgebroken gedeeltes leggen we rijplaten. Die zijn uitsluitend bedoeld voor brandweer, ambulance en politie. Het is verboden hierop te parkeren.

Bijzondere gebeurtenis

Bij een bijzondere gebeurtenis, zoals een verhuizing, kunnen we in veel gevallen de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor tijdig contact op met de gemeente.

Invalidenparkeerplaats

Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neem dan contact op met de gemeente. We zoeken in overleg met u een oplossing. U kunt de gemeente bereiken via het telefoonnummer 14 010.

Afval en grofvuil

De vuilniswagens kunnen de straten die zijn opgebroken niet bereiken. U kunt uw container op de dag die u gewend bent aan de weg zetten, buiten het werkgebied. Tijdens groot onderhoud is het ophalen van grofvuil soms niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via rotterdam.nl/loket/grofvuil of telefoon 14 010.

Samenwerken met Stedin

Tegelijk met de rioleringswerkzaamheden van de gemeente werkt ook Stedin aan de leidingen voor gas en elektriciteit. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Meer informatie over samenwerking in de ondergrond.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden van de gemeente in en rondom de Bongweg? Stuur dan een e-mail naar het projectteam via zalmplaat@rotterdam.nl of stel uw vraag via telefoonnummer 14 010. U kunt ook online een melding over de buitenruimte maken.