Bomenbuurt
Gepubliceerd op: 15-03-2018
Geprint op: 21-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bomenbuurt-rozenburg/
Spring naar het artikel

Sinds 1 oktober 2018 voeren gemeente Rotterdam, Evides Waterbedrijf en netbeheerder Stedin gezamenlijk werkzaamheden uit in de Bomenbuurt.

Evides en Stedin zijn eerder al gestart met het vervangen van huisaansluitingen in huizen en voortuinen in de Bomenbuurt. De gemeente start ongeveer drie weken later met de gezamenlijke werkzaamheden aan het riool, de drinkwaterleiding, gasleiding en elektriciteitskabel. Huiseigenaren zijn per brief geïnformeerd over de huisaansluitingen. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting in totaal anderhalf jaar. De omwonenden ontvingen op 20 september een brief met meer informatie over de werkzaamheden.

Nieuwsbrieven

De bewoners van de Bomenbuurt ontvangen gedurende het werk enkele nieuwsbrieven met informatie over de werkzaamheden en planning.

Werkzaamheden Stedin

Vooruitlopend op de rioleringswerkzaamheden zal netbeheer Stedin starten met werkzaamheden.

Ten opzichte van de laatst gepresenteerde tekening van 24 mei 2018 is er rondom de Acacialaan (zuidelijke deel) en de Elzenlaan een aanpassing. Op het nadrukkelijke verzoek van bewonersvragen en in overleg met de gebiedscommissie is besloten om de parkeersituatie (haaksparkeervakken) te handhaven.

De gevraagde 2-rijrichtingsverkeer op de Acacialaan tussen de Lijsterbeslaan en Elzenlaan is niet gehonoreerd. Vanuit verkeersveiligheid en snelheidsbeperking is de 1-rijrichting (versmalling) noodzakelijk.

Bekijk de presentatie van de tweede bewonersavond van 24 mei:

Tijdens en na de eerste bewonersavond op 29 maart 2018 zijn er veel vragen gesteld over de geplande werkzaamheden. De vragen en antwoorden zijn in een nieuwsbrief verwerkt en deze brief is half mei 2018 bij de bewoners in de Bomenbuurt bezorgd.

De bewoners van de Bomenbuurt zijn per brief uitgenodigd voor de bewonersavonden op 29 maart en 24 mei 2018.

Voor de start van de werkzaamheden ontvangen de bewoners nog een brief met aanvullende informatie.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de rioleringswerkzaamheden en werk in de buitenruimte? Neem dan contact op met Brenda Schulte, 06 - 519 918 58.

Bij storingen met betrekking tot drinkwater kunt u bellen met Evides: 0900 - 0787. Voor specifieke vragen over het vervangen van de drinkwaterleiding kunt u terecht bij de heer J. de Haas.

Heeft u vragen over de werkzaamheden aan gas en elektriciteit? Dan kunt u contact opnemen met Netbeheerder Stedin via 088 - 896 39 63. Voor specifieke vragen over het vervangen van de gasleiding en elektriciteitskabels, kunt u contact opnemen met de heer M. Ravia.

Gemeente Rotterdam, Stedin en Evides Waterbedrijf werken samen in de ondergrond. Door de werkzaamheden gezamenlijk uit te voeren, proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

\