Spring naar het artikel

Gemeente Rotterdam is in 2017 begonnen met de eerste deelsanering op het terrein van de voormalige gasfabriek Keilehaven. Op deze locatie in het Merwe-Vierhavensgebied (M4H) is een grond- en grondwaterverontreiniging geconstateerd.

Het Ministerie van I&M stelt geld beschikbaar voor de sanering van deze gasfabriekslocatie. De bodemsaneringswerkzaamheden worden uitgevoerd vanuit de Programmatische Aanpak Gasfabrieken van de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam besloot de plek van de voormalige Gasfabriek Keilehaven voor 2030 te saneren of te beheersen. Dit was zoals het in het Ontwerp Uitvoeringsprogramma Bodemsanering Rotterdam 2011 stond.

Geschiedenis gasfabriek Keilehaven

Rond 1900 telde Rotterdam diverse gasfabrieken, waaronder Kralingen, Feijenoord en nabij de Keilehaven. De gasfabriek produceerde vooral voor verlichting van straten, woningen en bedrijven. Dat gebeurde door kolen via zogenoemde ‘droge destillatie’ om te zetten in gas. Toen in de jaren ‘20 elektrische verlichting in zwang raakte, nam de vraag af. De gasfabrieken in Feijenoord en aan de Keilehaven bleven draaien om gas te produceren voor (stads)verwarming en koken. Na de ontdekking van de gasbel in Slochteren werden de gasfabrieken overbodig, omdat Nederland toen overstapte op aardgas. In april 1967 staakte de gasfabriek aan de Keilehaven zijn productie. 

2,5 miljoen kruiwagens

Wat overbleef op deze plaats in Rotterdam noord is grond- en grondwaterverontreiniging. De gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam willen het Merwe-Vierhavensgebied de komende jaren willen transformeren van havenindustrie naar maakstad. Daarom moeten de gronden eerst worden gesaneerd. Na sanering kan ook nieuw groen worden gerealiseerd om de biodiversiteit in M4H te vergroten. De verwachting is dat er 200.000 m3 grond – bijna 2,5 miljoen kruiwagens - zal worden verzet. De werkzaamheden zullen in totaal zo’n 8 jaar in beslag nemen.

Grondig onderzoek

Een bodemsanering van deze omvang wordt stapsgewijs aangepakt, kavel voor kavel. Voor de saneringswerkzaamheden wordt uitgebreid bodemonderzoek gedaan. Daarbij wordt de grondkwaliteit, inclusief geotechnische parameters (denk aan watergehalte, gewicht van verzadigde grond, samenstelling grond etc.) in kaart gebracht. Zodra de eerste onderzoeksresultaten bekend zijn kan een goede inschatting worden gemaakt van de te verwachte werkzaamheden. Er is ook nauwe afstemming met de omliggende bedrijven die direct hinder zullen ondervinden van de werkzaamheden. Uitvoerende partijen doen er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Veelgestelde vragen

In het document hieronder vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen over de bodemsanering in M4H. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, stuur dan een email naar: bodemsaneringinM4H@rotterdam.nl.

Filmpje

Hieronder kunt u een animatiefilm over de bodemsanering voormalige gasfabriek Keilehaven bekijken: