Bodeminformatie
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-05-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bodeminformatie/
Ga naar de hoofdinhoud

De resultaten in Rotterdams grondgebied uitgevoerd bodemonderzoek, kunt u met Bodeminformatie online raadplegen.

Op de kaart van Rotterdam is aangegeven op welke plaatsen bodemonderzoeken en saneringen zijn uitgevoerd. Als er bodemonderzoek is uitgevoerd, is dit op een kaart aangegeven met gearceerde gebieden. Deze gebieden geven de globale begrenzing aan van de onderzoekslocatie waar bodemonderzoek of -sanering is uitgevoerd. Door met de muis te klikken op uw interessegebied kunt u de rapporten en de beoordelingen of beschikkingen van gemeente Rotterdam ophalen.

DCMR informatiebalie

Het merendeel van de beoordeelde bodemonderzoeken en bijbehorende besluiten is digitaal te raadplegen. In een aantal gevallen zijn documenten niet of niet volledig beschikbaar. In die gevallen kunt u het papieren dossier raadplegen. Als u papieren dossiers wilt inzien, dan kunt u een afspraak maken met de informatiebalie van de DCMR via telefoon 010 - 246 86 21 (bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Bodemkwaliteitskaart

De bodemkwaliteitskaart bestaat uit de volgende kaarten:

  • De bodemfunctiekaart
  • De bodemtoepassingskaart 
  • De bodemkwaliteit 0-1 meter
  • De bodemkwaliteit > 1 meter

De kaarten kunnen online geraadpleegd worden op Bodeminformatie online. Voor een toelichting op deze kaarten en hoe zij toegepast moeten worden, wordt verwezen aar de Nota Actief Bodem en Baggerbeheer Rotterdam 2013 (pdf) op de website van de DCMR. Daar kunt u ook de kaarten als pdf-bestanden downloaden. Verder is er historische informatie per ruimtelijke eenheid beschikbaar, een toetsingstabel en een gis-bestand.

Werking Bodeminformatie online

Na het openen van de pagina 'Bodeminformatie online' wordt de kaart van Rotterdam getoond. Met de knop 'locatie zoeken' kunt u naar uw interessegebied navigeren. Met het navigatiemenu rechts bovenin de kaart of met de muis kan worden in/uit gezoomd. De getoonde informatie kan aan/uit worden gezet door deze aan/uit te vinden in het overzicht dat recht van de  kaart wordt getoond.

Raadplegen bodemrapporten

Voor het raadplegen van bodemrapporten, moet het thema 'Rapporten bodemonderzoekslocaties' aangevinkt zijn. Let erop dat de (i) knop achter het thema aanstaat; donker blauw gekleurd. Klik hierna met de muis op een gearceerd gebiedsdeel. Als voor het gebied meerdere rapporten beschikbaar zijn, worden deze als afzonderlijke regels getoond. Door op een regel te klikken, worden de basisgegevens van een rapport getoond en een link waarmee het rapport kan worden gedownload.

Het opvragen van de bodembesluiten (thema 'Besluiten bodemonderzoekslocaties') werkt hetzelfde als hierboven beschreven voor de bodemrapporten. De link naar het besluit (veld: meer info) wordt momenteel helaas niet juist weergegeven. Door het vet weergegeven deel van de, in het voorbeeld hieronder, getoonde informatie in de navigatiebalk van uw browser te kopiëren, kan de informatie alsnog worden opgevraagd.

PFAS Rotterdam

De gemeente Rotterdam heeft op 4 augustus 2020 de Aanvulling voor PFAS op de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer vastgesteld. Dit betekent een toevoeging van beleid voor de stofgroep PFAS aan de nota Actief Bodem- en Baggerbeheer. PFAS is hierdoor opgenomen in de bodemkwaliteitskaart Rotterdam. Dit houdt in dat er voor hergebruik van grond binnen het werkingsgebied van de Bodemkwaliteitskaart geen bodemonderzoek nodig is, tenzij er een verdenking is van hogere PFAS waarden als gevolg van (voormalige) bedrijfsactiviteiten en/of incidenten of op basis van eerder onderzoek.

DCMR

Voor meer informatie over de kwaliteit van de bodem, bodemonderzoeken en PFAS kunt u de website van de DCMR raadplegen via de website van DCMR. DCMR kan hier verder over adviseren en informeren.

Meer informatie

DCMR Milieudienst Rijnmond
Expertisecentrum, Bureau Bodem Toetsing
Parallelweg 1, 3112 NA Schiedam
Postbus 843, 3100 AV Schiedam
Bodemtelefoon 010 - 246 81 40 (bereikbaar tussen 10.00 en 12.00 uur)
E-mail bodeminfoonline@dcmr.nl