Blokmakersstraat
Gepubliceerd op: 26-08-2020
Geprint op: 24-09-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blokmakersstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

In het najaar van 2020 is door de gemeente in een deel van de Blokmakersstraat het riool vervangen en heeft Eneco de warmteleidingen aangelegd.

Die warmteleidingen worden aangelegd om het nieuwbouwproject The Hudsons aan de Hudsonstraat op stadsverwarming aan te kunnen sluiten. Op maandag 8 maart worden deze werkzaamheden voortgezet in de Blokmakersstraat vanaf de Zeilmakersstraat en in de Schipperstraat.

Begin 2022 worden de Gijsinglaanflats aan de Gijsinglaan in Tussendijken op stadsverwarming aangesloten. In de tweede helft van 2021 wordt bekend wanneer Bospolder op stadsverwarming kan worden aangesloten.

Wat gaan we doen?

We verwijderen de bestrating, leggen een nieuw riool en stadsverwarming aan en brengen daarna de huidige bestrating terug.

Parkeren

De stadsverwarmingsbuis wordt langs de inrit van de parkeergarages gelegd. Door deze werkzaamheden zal de inrit op een gegeven moment tijdelijk geblokkeerd zijn. Uiteraard doen we onze uiterste best deze tijd zo kort mogelijk te houden. In die periode kunt u uw auto met een tijdelijke parkeervergunning op straat parkeren. Op die manier kunt u ook als de inrit geblokkeerd is uw auto gebruiken.

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkgebied. In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren.

Afsluiting

Het werkgebied is afgesloten. Met borden staat aangegeven hoe u kunt rijden. Voetgangers worden langs de werkzaamheden geleid.

Huisvuil

Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. We vragen u daarom uw afval in een dichtbij gelegen container weg te gooien. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk. Meer informatie: Rotterdam.nl/schoon of als u vragen heeft kunt u bellen met telefoonnummer 14 010.

Overlast beperken

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op Rotterdam Aan de slag!. Heeft u een smartphone of tablet? Download dan de Rotterdam Aan de slag! App. Volg dit project en ontvang een melding als er een update is.