Bloemfonteinstraat
Gepubliceerd op: 20-04-2018
Geprint op: 23-01-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bloemfonteinstraat/
Spring naar het artikel

In april is gestart met werkzaamheden in de Bloemfonteinstraat en de omliggende straten. Het gaat daarbij om de Brede Hilledijk, de Hillelaan, Joubertstraat, Schalk Burgerstraat, Cronjéstraat en de Bothastraat.

Het werk duurt naar verwachting tot 1 juli 2019. In deze periode  zijn er werkzaamheden in verschillende fases. De werkzaamheden omvatten:

  • verwijderen van bestaande verhardingen
  • verwijderen van bomen
  • werkzaamheden aan kabels en leidingen en openbare verlichting
  • vervangen riolering in Bloemfonteinstraat, Cronjéstraat, Schalk Burgerstraat en de Joubertstraat (ten zuiden van Bloemfonteinstraat)
  • aanbrengen nieuwe verhardingen
  • planten van nieuwe bomen en aanbrengen beplanting
  • werkzaamheden aan ondergrondse containers

Overlast beperken

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. We nemen maatregelen zoals het leggen van loopplanken. Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij – in de meeste gevallen – de   straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op. Er worden ook werkzaamheden aan de lichtmasten uitgevoerd. U wordt verzocht om tijdens de werkzaamheden geen fietsen en dergelijke aan deze lichtmasten te bevestigen.

Bereikbaarheid

Het verkeer rondom dit gebied zal worden omgeleid middels borden op straat. Hoe u moet rijden staat op de borden aangegeven.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden is een werkvak tijdelijk afgesloten en kunt u op dat gedeelte niet parkeren. In het opgebroken gedeelte komen rijplaten voor de brandweer en ambulance. Het is verboden op deze rijplaten te parkeren.

Huisvuil

Uw gebruikelijke afvalcontainer is tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. De gemeente zal in de nabijheid van de opgebroken straat tijdelijk bovengrondse containers plaatsen. U wordt verzocht hiervan goed en op een verantwoorde manier gebruik te maken. Voor naast de containers geplaatst afval kunnen medewerkers van de gemeente een boete opleggen.

Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stadsbeheer Schone Stad via 14 010 (lokaal tarief).

Meer informatie

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met Jan van Vlaardingen, gemeente Rotterdam. Hij is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 07.30-16.00 uur op telefoon  (010) 489 86 18.