Blijf helder
Gepubliceerd op: 30-08-2018
Geprint op: 19-11-2018
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blijf-helder/
Spring naar het artikel

De Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik werpt duidelijk zijn vruchten af. Daarom zet de stad dit beleid voort en wordt het verder uitgebouwd.

Minder gebruik hangt namelijk samen met betere schoolprestaties, minder schoolverzuim, minder onderprestatie en minder schooluitval. Maar ook met een betere gezondheid, minder geweld en overlast.

Drugs en Alcohol II

Het programma Drugs & Alcohol II richt zich op jongeren tot en met 23 jaar en hun omgeving.

Een van de maatregelen uit het programma is dat we jonge testaankopers inzetten. Zo controleren we of cafés, supermarkten en sportkantines geen alcohol verkopen aan minderjarigen. Jongeren tot 16 jaar komen al minder makkelijk aan alcohol blijkt uit onderzoek. Maar zeker in sportkantines en cafés kunnen jongeren tot 18 jaar nog heel eenvoudig aan een drankje komen. Rotterdam gaat de komende jaren veel vaker handhaven bij verkooppunten op het naleven van de leeftijdsgrens.

Het alcoholgebruik onder jongeren van 14-15 jaar is de afgelopen vier jaar, tijdens het programma Drugs en Alcohol 1, met 50 procent gedaald. Ook het softdrugsgebruik halveerde. Het nieuwe programma bouwt voort op de methodiek van het eerste programma. Rotterdam stelt duidelijke grenzen, draagt ze over en handhaaft de grenzen. De belangrijkste doelstelling van het nieuwe programma is een verdere daling van het gebruik onder 14- en 15-jarigen met 15 procent. De naleving van de leeftijdsgrens in de horeca en sportkantines moet met 100 procent gestegen zijn. 

Screenen

Naast de stringente handhaving bij verkooppunten gaat Rotterdam ook problematisch gebruik screenen onder risicogroepen. Leerplichtambtenaren worden opgeleid om drugs- en alcoholgebruik onder spijbelende leerlingen te signaleren. Jongeren met een probleem worden doorverwezen naar de verslavingszorg. Jongeren die bij Halt terechtkomen na alcohol- of drugsbezit worden voortaan ook gescreend. Verslavingszorg is voor deze groep verplicht bij een zorgelijke score op gebruik. Ouders worden bij de gesprekken betrokken.

App

In het uitgaansleven worden politie, beveiligers en jongerenstewards voorzien van een app waarmee. Hiermee kunnen ze dronken jongeren makkelijk screenen op risicogebruik. Jongeren die negatief scoren worden automatisch doorverwezen naar de hulpverlening. 80 Procent van het uitgaansgeweld is alcohol gerelateerd. Samen met de horeca wil de gemeente werken aan een bruisend en plezierig uitgaansklimaat.