Spring naar het artikel

In de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan speelt een aantal zaken. Sommige kastanjes hebben de kastanjebloedingsziekte en moeten gerooid worden. Daarnaast moet de gemeente op korte termijn de riolering vervangen.

De verwachting is dat alle kastanjebomen op termijn gerooid moeten worden. Uit rioolinspecties is gebleken dat er boomwortels in het riool gegroeid zijn. Andere bomen staan te dicht op het riool. Dit kan in de toekomst tot calamiteiten aan het riool leiden. Door het riool te vernieuwen zorgt de gemeente ervoor dat het riool in de toekomst goed blijft functioneren.

In samenspraak met de bewoners van deze laan, gaat de gemeente op zoek naar de beste manier om een mooie en technisch goed beheersbare laan te maken. Op de bewonersavond van 30 november 2017 is gekozen om de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. De verandering in de straat wordt met een kleine groep bewoners voorbesproken, de zogenaamde bewonersparticipatie.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met projectleider Erik Pot.