BLF de Montignylaan
Gepubliceerd op: 12-12-2017
Geprint op: 15-08-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blf-de-montignylaan/
Spring naar het artikel

In de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan tussen de Molenlaan en de Burgemeester F.H. van Kempensingel, wordt het riool vervangen vanwege einde levensduur. Uit inspecties bleek dat er scheuren en zware erosie in het riool aanwezig waren.

Vanaf 2018 is er onder voorzitterschap van de toenmalige gebiedsdirecteur André Hamming, uitvoerig overleg geweest tussen de gemeente en de bewoners over de aanpak van de rioolvervanging en de zieke kastanjebomen. Hiertoe is onder andere uitgebreid onderzoek gedaan naar de urgentie van de vervanging, de risico’s van de zieke bomen en alternatieve uitvoeringsmogelijkheden. De bewoners hebben uiteindelijk unaniem besloten tot het rooien, het ontwortelen en verwijderen van de bomen en een geheel nieuwe inrichting van de straat. Het rooien heeft inmiddels plaatsgevonden en de rioolvervanging en herinrichting zijn gestart en duren tot half 2021. De aannemer van de gemeente, EVS Infrabouw BV, voert de werkzaamheden uit.

Nieuws juni 2020

Terwijl we de eerste fase aan het afronden zijn, starten we op 29 juni 2020 fase 2 van de reconstructie Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan.

Uitgiftepeil

De erfgrens wordt weer teruggebracht naar het uitgiftepeil van -4,80 NAP. Dit doen we om te voorkomen dat de stad steeds lager komt te liggen. Dat betekent dat uw grond iets lager komt te liggen ten opzichte van de straat. De erfgrens varieert in uw straat nu van -4,87 NAP tot -5,00 NAP, dus maximaal 20 cm lager dan het uitgiftepeil.

Ophoging en kosten

Het ophogen van de tuin is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Dit betekent dat ook de kosten voor uw eigen rekening komen. Hoeveel centimeter uw tuin ten opzichte van straatniveau opgehoogd dient te worden, is met wegenverf in cijfers op 2 centimeter nauwkeurig aangegeven op het trottoir.

Opritten

De toegang naar de opritten van de garages is vastgelegd in ons Inrichtingsplan. Heeft u hier vragen over, e-mail dan naar projecten@evsbv.nl.

Aansluiting riool

Het nieuwe riool ligt op -3 meter, dit is de gewenste hoogte van het riool. Het riool is aangesloten op het hoofdriool, dat op een diepte van 2 meter in de Burg. F.H. van Kempensingel ligt. Dit hoogteverschil kan stankoverlast veroorzaken.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om de nieuwe riolering op een later tijdstip aan te sluiten op het collecteurriool van de Burgemeester F.H. van Kempensingel. Dit in verband met afstemming met RET in relatie tot het tramspoor. Nu er klachten zijn over stankoverlast zullen we dit eerder oppakken en zal de aansluiting op het dieper gelegen collecteurriool eerder gemaakt worden.

Voor nu is een tijdelijke pomp geplaatst om het rioolwater weg te pompen, zodat stankoverlast wordt voorkomen. Wij verwachten eind juli hier meer informatie over te kunnen verstrekken.

Overhangend groen

Wij vragen u om met spoed, vooruitlopend op de start van de werkzaamheden in uw fase, het overhangend groen te verwijderen. Dit groen vormt voor ons enerzijds een grote belemmering om het straatwerk goed aan kunnen sluiten op de erfgrens en anderzijds kan het de doorgang van de gebruikers van het trottoir belemmeren. Grote hoeveelheden groenafval kunt u wegbrengen naar het dichtstbijzijnde milieupark.

Niet eens met gemeente?

Bent u het ergens niet mee eens? Dan kunt u officieel in bezwaar. Neemt u daarvoor contact opnemen met Hans Kea, jcns.kea@rotterdam.nl.

Buurtmaatje

Sinds maandag 22 juni is er dagelijks een Buurtmaatje op het werk aanwezig, van 07.00 tot 16.00 uur. Ons Buurtmaatje is het verlengstuk van de omgevingsmanager en te herkennen aan zijn gele hesje. Hij vormt de ogen en oren van de omgevingsmanager. Spreek hem gerust aan als u vragen heeft.

Wekelijkse inloop

Ook organiseren wij vanaf 30 juni elke dinsdag een inloopspreekuur van 07.30 tot 11.00 uur met onze omgevingsmanager en een medewerker van de gemeente Rotterdam. Uiteraard volgen we hierbij de richtlijnen van het RIVM.

BouwApp

Via de ‘BouwApp’ houden we u op de hoogte van de faseringen en van de werkzaamheden. Installeer de app op uw Android of iPhone toestel of op uw computer. U kunt de App gratis downloaden in de App Store (Google, Apple of Windows).

Hoe? Ga naar ‘Zoek project’ > Zoek op naam project ‘Reconstructie Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan’ > Selecteer project > Klik op 'Toevoegen aan favorieten'.

De faseringstekeningen zijn sinds 12 maart 2020 te downloaden via de BouwApp of op te vragen via het mailadres onderaan deze pagina.

Veelgestelde vragen

  1. De Kastanjes hadden de Kastanjebloedingsziekte
  2. De wortels van de bomen hadden last van wortelrot
  3. Het riool was dringend toe aan vervanging vanwege einde levensduur
  4. Het riool lag onder de bomen. De wortels groeide het riool in waardoor een risico op breuken in de straat en in de huizen ontstond.

Door de kastanjebloedingsziekte en wortelrot werd de stabiliteit van de bomen twijfelachtig. Wij hebben de afgelopen vijf jaar regelmatig trekproeven gedaan. Dit resulteerde in het tussentijds rooien van bomen.

In de Le Fèvre de Montignylaan zijn meerdere bomen omgevallen, waarvan één op een auto. De auto is total loss verklaard. Ook is een boom tegen een gevel gevallen met ernstige schade aan het dak tot gevolg.

De bomen in de Burgemeester Le Fèvre de Montignylaan hadden volgens de voorspelling in 2018, tussen de vijf en tien jaar allemaal gerooid moeten worden. Als de riolering onder de bomen was vervangen, zou de levensduur nog korter worden. De zware werkzaamheden zouden de al aangetaste wortels alleen verslechteren. Kastanjebomen kunnen niet goed tegen werkzaamheden rond de wortels. Zelfs gezonde bomen lopen snel schade aan hun wortels op.

Na uitgebreid onderzoek met ondergrondse camera’s constateerde de inspectie scheuren in het riool, zware erosie en boomwortels die door het riool heen groeien. Het onderzoek toonde aan dat het systeem dringend aan vervanging toe is.

De gemeente organiseerde meerdere bijeenkomsten met bewoners. Hierin werden de volgende opties voorgelegd:

  1. De gehele laan in één keer rooien en in samenwerking met elkaar tot een nieuw inrichtingsplan komen.
  2. Rooien en het riool vervangen aan de noordkant. Aanplant van nieuwe bomen aan de zuidkant volgens hetzelfde traject.
  3. Geen vervangingsonderhoud voor bomen en riool maar situationeel risicomanagement. Calamiteitenniveau van zowel bomen als riool was hierbij zeer hoog. Met deze optie zou na vijf tot tien jaar alsnog het riool vervangen moeten worden.

De hoofdwaterleiding van Evides loopt door de straat. Hierdoor kan de gemeente niet uitwijken naar een andere plaats voor het riool.

De bewoners, vertegenwoordigd door de klankbordgroep, hebben binnen de mogelijkheden gekozen voor de Ulmus Laevis. Dit is een Iepensoort. Deze boom voldoet het meest aan de wens voor een schaduwrijke laan en is vleermuisvriendelijk.

Archief

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met het projectteam.

\