Spring naar het artikel

Een nieuw stadsplein met een nieuwe bestrating, uitnodigende terrassen, veel groen en een ligweide. Een plek waar het zeven dagen per week goed vertoeven is: dit was het doel toen we in 2015 met de uitvoering startten.

Wij zijn trots op het resultaat en hebben dat begin november 2017 met de omgeving gevierd.

Werkzaamheden

De komende tijd vinden er nog kit- en laswerkzaamheden plaats aan de bestrating van de ligweide. Zodra het weer het toelaat worden daar ook de laatste planten en bomen geplant.

Het projectteam herinrichting Binnenrotte werkt nu aan de voorbereidingen van een  kunstwerk op de Binnenrotte dat verwijst naar het ontstaan van Rotterdam.

Nieuws en achtergrondinformatie

Juni 2017 | Anne-Marie Klaassen, projectmanager Binnenrotte, vertelt in deze video over de onderdelen op de Binnenrotte. Sommige zijn klaar, andere nog niet:

Het inrichtingsplan beoogt van de Binnenrotte een plein te maken dat past bij een levendig centrum van een grote stad. Een vitale kwaliteitsplek voor ontmoeting, verblijf en vermaak op alle dagen van de week. Het ontwerp is op hoofdlijnen ontworpen door OKRA (Martin Knuijt) en in samenwerking met gemeente Rotterdam verder uitgewerkt. De gedetailleerde tekeningen van het definitief inrichtingsplan:

Bomen en groenvakken

De ontwerpers hebben in de inrichting het groen speels gegroepeerd. Door meer dan één boomsoort, verschillende hoogtes, kleuren en vormen toe te passen ontstaat een gevarieerd beeld. Het verschil in seizoenen is duidelijk te zien. Met het groen op oog- en zithoogte wordt bovendien voldaan aan de wens die de gebruikers van het plein geuit hebben om het groen dichterbij te brengen. In het gehele gebied rond de Markthal en Binnenrotte komen in totaal ruim 100 bomen te staan.

Langs de randen is in het plan een vrije zone opgenomen tussen de gevels of terrassen en de markt waar geen plek is voor groen. Dit is een noodzakelijke route voor hulpdiensten (brandweer, ambulance, politie).

Onderstaande animatie laat zien hoe het plein zowel qua inrichting als sfeer gaat veranderen:

De markt op dinsdag, zaterdag en zondag vindt nog steeds op de Binnenrotte plaats. In verband herinrichting (door o.a. grotere terrassen en het aanbrengen van plantvakken en bomen) is de opstelling vooraf aan de start van de herinrichting wel gewijzigd.

Veelgestelde vragen

De Binnenrotte moet een mooi nieuw stadsplein blijven.

De gemeente Rotterdam werkt sinds juni 2015 aan de herinrichting van de Binnenrotte. Met deze herinrichting maken we een stadsplein met nieuwe bestrating, uitnodigende terrassen, veel groen en een ligweide. Een plein waar het 7 dagen per week goed vertoeven is. Zowel tijdens de gezellig drukke marktdagen als daarbuiten. Eén van de manieren om dat voor elkaar te krijgen is de Binnenrotte op niet-marktdagen autoluw te houden.

Wat constateren we?

Inmiddels zijn we met de werkzaamheden ruim over de helft en constateren we dat op het opgeleverde werk veel gemotoriseerd verkeer rijdt. Dit gebeurt ondanks het feit dat er op verschillende plekken borden zijn geplaatst. Die borden geven aan dat de Binnenrotte een voetgangersgebied is waar alleen fietsen is toegestaan op niet-marktdagen. Door het gemotoriseerde verkeer dat hier toch rijdt kan de Binnenrotte onvoldoende als stadsplein functioneren.

Wat gaan we doen?

Om het verkeer beter te weren van de Binnenrotte gaan we er intensiever handhaven.

Ja, er komen twee kunstwerken in 2018. De voorbereidingen zijn in volle gang. In onderstaand document leest u wat er al gebeurd is en wat de planning is.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de Binnenrotte? Stuur dan een e-mail naar de projectgroep.