Bezwaar WOZ
Gepubliceerd op: 23-11-2020
Geprint op: 04-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bezwaar-woz/
Ga naar de hoofdinhoud

Elk jaar ontvangt u een aanslag voor de afvalstoffenheffing en woningeigenaren ook voor de rioolheffing en de onroerende-zaakbelasting. Op deze aanslag staat de WOZ-beschikking met de WOZ-waarde van de woning.

Op deze pagina leest u meer over de WOZ en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met de WOZ-waarde.

Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ-waarde)

De WOZ-waarde geeft aan hoeveel een gebouw of grond waard is. Welk bedrag brengt bijvoorbeeld uw huis op als u het zou verkopen?

De taxateurs van de gemeente schatten elk jaar de WOZ-waarden van alle huizen, bedrijfspanden en grond binnen Rotterdam in. Daarvoor gebruiken zij de verkoopcijfers van woningen en bedrijfspanden die erop lijken. De WOZ-waarde is de prijs die u waarschijnlijk voor uw huis had gekregen als u die op 1 januari 2020 had verkocht. De WOZ-waarde kan veranderen door stijgende of dalende verkoopprijzen. Ook verbouwingen in of om het huis zijn van invloed.

Wilt u meer weten hoe de taxateurs te werk gaan? Lees het interview met taxateur Walter van Zijp in de Stadskrant van 20 januari 2021.

U kunt alle WOZ-waarden zelf zien

Op wozwaardeloket.nl vindt u de WOZ-waarde van woningen in het hele land. Zo vergelijkt u snel en gemakkelijk de waarde van uw woning met die van andere woningen. Heeft u de aanslag voor de WOZ-waarde ontvangen? Dan kan het enkele dagen duren voordat de waarde in het WOZ-waardeloket te zien is.

Wilt u weten welke gegevens er zijn gebruikt om de waarde van uw huis te bepalen? Bekijk uw taxatieverslag via Mijn Loket. Voor Mijn Loket heeft u een DigiD nodig.

Bezwaar maken tegen de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Maak dan binnen 6 weken bezwaar.

Na zes weken kunt u niet meer online, maar alleen nog schriftelijk bezwaar maken. Ook moet u aangeven waarom u te laat bent met uw bezwaar. Als u geen geldige reden heeft, kan de gemeente uw bezwaar niet meer behandelen en stuurt u daar bericht van. Dit wordt 'niet-ontvankelijk verklaren' genoemd. Met die verklaring kunt u in beroep bij de rechtbank. De rechter gaat niet in op de inhoud van het bezwaar. De rechter zal alleen bepalen of het bezwaar terecht niet-ontvankelijk is verklaard.

Bent u een particuliere huiseigenaar of huurder? Maak zelf bezwaar en wij handelen uw bezwaar binnen 3 maanden af.

U kunt zelf en gemakkelijk bezwaar maken via Mijn Loket. U krijgt in Mijn Loket bij elke stap duidelijke hulp. Ook kunt u gemakkelijk documenten uploaden.

Heeft u geen DigiD of maakt u later dan 6 weken bezwaar? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. Onderaan deze webpagina is een voorbeeldbrief die u kunt gebruiken.

Er zijn bureaus die namens u 'gratis' of 'kosteloos' bezwaar willen maken. Dit zijn zogenoemde no cure no pay-bureaus. Deze bedrijven geven aan dat zij gratis bezwaar maken voor u en dat de gemeente de kosten moeten vergoeden als zij gelijk krijgen. Dit klopt, de gemeente moet dit betalen als uw WOZ-waarde wordt verlaagd of verhoogd.

Een waarde verlaging van 5.000 euro levert u een OZB-teruggave op van 3,87 euro. Terwijl wij als gemeente minimaal 265 euro moeten betalen aan het bureau. Dit kan oplopen tot meer dan 1.000 euro. Wij gebruiken dat geld liever voor de stad.

Het afhandelen van uw bezwaar via een bureau duurt veel langer, houdt daar rekening mee. Maakt u zelf bezwaar? Dan handelen wij uw bezwaar binnen 3 maanden af*.

*Dit geldt alleen voor particuliere huiseigenaren en huurders.

Wij hebben uw hulp nodig

We zijn benieuwd naar uw mening over de uitvoering van de WOZ. De Universiteit Leiden doet onderzoek bij verschillende gemeenten naar het vertrouwen in de WOZ. Doet u ook mee? Ga dan naar de vragenlijst. Alvast bedankt voor uw hulp.

De gegevens gaan direct naar de onderzoeker en niet naar de gemeente.

Voorbeeldbrief schriftelijk bezwaar maken

Kijk eerst naar uw taxatieverslag. In het taxatieverslag kunt u zien welke gegevens de gemeente heeft gebruikt. Uw brief kunt u sturen naar:

Gemeente Rotterdam Belastingen
Postbus 924
3000 AX Rotterdam

Beste heer, mevrouw,

Ik ben het niet eens het de WOZ-waarde die de gemeente heeft vastgesteld voor de woning of het gebouw op het adres hieronder.

Adres:
Objectnummer: (staat op uw belastingaanslag)
Bedrag: WOZ (het bedrag dat de gemeente heeft berekend)
Moet zijn: (het bedrag dat u denkt dat uw woning waard is)

De waarde is niet juist omdat...

Met vriendelijke groet,

(handtekening)

Uw naam en telefoonnummer