Berkelplein
Gepubliceerd op: 18-05-2017
Geprint op: 25-04-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/berkelplein/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Het Berkelplein is klaar en ook de werkzaamheden in de Fuikstraat zijn afgerond. In mei 2019 start de gemeente met het vervangen van de riolering in de Berkelstraat.

De werkzaamheden bestaan uit:

 • het verwijderen van de bestaande bestrating
 • het aanbrengen van een gescheiden rioolstelsel zodat het afvalwater uit de woningen en het regenwater apart worden afgevoerd
 • opnieuw bestraten

Stedin en Evides vervangen in dezelfde periode hun leidingen. Zo hoeven de straten de komende jaren niet nog een keer open.

Gescheiden rioolstelsel

Rotterdam probeert zo weinig mogelijk regenwater naar de waterzuiveringsinstallaties te brengen. Want het regenwater is eigenlijk vrij schoon. Het is zonde om daar onnodig tijd, geld en energie aan te besteden. We proberen het regenwater zoveel mogelijk vast te houden op de plek waar het valt. In de straten rondom het Berkelplein wordt daarom een gescheiden rioolstelsel aangelegd. De rijbaan en de parkeervakken worden bestraat met waterpasserende verharding.

Waterpasserende verharding

Waterpasserende verharding is een vorm van bestrating waarmee het riool wordt ontlast. Het regenwater gaat namelijk niet alleen via de straatputjes (ook wel kolken genoemd) naar het riool. Het loopt ook langs de stenen de grond in. Door te zorgen dat water wordt vasthouden waar het valt, wordt het grondwater aangevuld. Zo hoeft schoon water niet afgevoerd te worden. De stenen ontlasten hiermee het riool omdat er minder water naar de zuivering gaat. Zo helpen ze wateroverlast voorkomen.

Infiltratievoorziening

In een eerdere fase is al een deel van het achtergelegen rioolstelsel vervangen, waarbij geen waterpasserende verharding is aangelegd. Door een infiltratievoorziening op het Berkelplein die wordt aangesloten op het regenwaterriool, kan het regenwater toch infiltreren in de ondergrond. Het Berkelplein is in het projectgebied de enige beschikbare plek waar een infiltratievoorziening gemaakt kan worden.

Overlast

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. De gemeente doet haar best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.

Water in uw straat

Meer informatie over water in uw straat vindt u op de pagina Straatwater.

Voor vragen of klachten over de werkzaamheden, afspraken en speciale gebeurtenissen kunt u contact opnemen met wijkregie Kralingen-Crooswijk van Stadsbeheer. Zij zijn bereikbaar tussen 7.30 en 16.00 uur via (010) 489 89 50.

De gemeente maakte een nieuw beplantingsplan voor het Berkelplein. Na afronding van de werkzaamheden ligt het plein er weer als nieuw bij.

 • Fuikstraat
  De bomen in de Fuikstraat zijn in matige tot slechte staat en kunnen de ophoging van de straat niet verdragen. De ophoging zorgt voor een te hoge druk op de wortels waardoor de bomen op termijn sterven. Daarom worden alle bomen in de straat vervangen door Gleditsias. De Latijnse naam: Gleditsia Triacanthos ‘Sunburst’, Nederlandse naam: valse christusdoorn of driedoorn. Deze specifieke soort heeft geel/lichtgroen blad en bloeit in juni/juli met witte bloemen.
 • Berkelstraat
  Ook in de Berkelstraat worden alle bomen vervangen om dezelfde redenen als in de Fuikstraat. De nieuwe soort die in deze straat wordt aangeplant is een sierkers (Latijnse naam, Prunus Umineko). Deze bomen groeien goed in verharding, worden niet heel erg groot en zijn daarom ideaal in smalle straten. In het voorjaar bloeien ze met witte bloemen.
 • Berkelplein
  Op het Berkelplein blijft de grote Populier staan, net als de Haagbeuken die er vlak naast staan. Van de Robinia’s op het plein wordt er maar één behouden. De anderen zijn te vaak beschadigd door vandalisme en daardoor te slecht om ze te kunnen behouden. De bomen die worden gerooid worden vervangen door twee verschillende soorten. Er komen zeven Robinia’s terug. Deze zijn net een andere soort dan de bestaande Robinia’s, namelijk Fresia’s met een lichtgroen tot geel blad. Als variatie daarom worden hemelbomen (Latijnse naam Ailanthus Altissima) geplant. Hier is juist gekozen voor een variant met donker, rood/paarsachtig blad. Beide boomsoorten hebben bloemen vanaf juni (Robinia) tot juli (Ailanthus).

Plantvakken

Uitgangspunt voor de beplanting van de plantvakken zijn stevige soorten die tegen een stootje kunnen als er gespeeld wordt. Maar ook sierbeplanting en eetbare beplanting. Voor het laatste geadviseerd de gemeente om geen eetbare planten te gebruiken. De plek - een plein waar veel gespeeld wordt - is daarvoor te kwetsbaar. Dit heeft geleidt tot een voorstel met drie combinaties van planten.

Twee vakken tegenover de Ommoordsestraat en achter de muur aan de Berkelstraat worden worden aangeplant met groenblijvende heesters. De Osmanthus burkwoodii (schijnhulst). Deze plant bloeit in april/mei met witte bloemen. Bij de Ommoordsestraat wordt een aantal vlinderstuiken tussen geplant die paars bloeien in juni tot augustus.

Aan de west- en zuidzijde direct naast de speelvlakken met kunstgras komen vakken met echt stevige planten. Het gaat om Spirea’s (spierstruik) en weigelia’s. De Spirea’s bloeien van juni tot augustus in de kleuren roze en wit. De Weigelia bloeit van mei tot juni met paars-rose bloemen en heeft een donker paarskleurig glimmend blad. De weigelia wordt met een maximum hoogte tot 1.50 meter iets hoger dan de Spirea.

Tot slot is er direct voor het appartementen gebouw ‘Sophiastaete’ een vak met Ligustrum Vicary. Deze ligusterstruik is een geelbonte variant die in mei/juni rijkelijk bloeit met ivoorwitte pluimen. De plant is niet helemaal wintergroen maar houdt zijn blad lang vast. In zachte winters kan het blad zelfs aan de struik blijven. In dit vak worden bij de ingang vanaf de Sophiastraat ook vlinderstruiken gemengd. En door het hele vak (vooral langs het gebouw) Berberis (zuurbes). De Berberis (Berberis lologensis, Orange Glow of Apricot Queen) is een groenblijvende plant met stekels. Deze bloeit in mei en juni oranjegeel. De stekels van de plant voorkomen dat men gaat hangen tegen de ronde betonnen rand.

Bomen

Een aantal bomen wordt gekapt omdat ze in slechte staat zijn. Er worden jonge bomen voor terug geplant. Deze bomen zijn verschillend van soort en bladverliezend. Er wordt nog uitgezocht of de grote populier op het plein gesnoeid kan worden.

Kunstwerk

Het Kunstwerk ‘Kom op tafel’ is geschilderd en staat weer fris bij.

Vragen en antwoorden

Op 19 april 2017 presenteerden medewerkers van de gemeente het inrichtingsplan. Bekijk de vragen (en antwoorden) die tijdens deze avond zijn gesteld. Deze gaan over het Definitief Ontwerp Inrichtingsplan Berkelplein/Fuikstraat en het Voorlopig Ontwerp voor de Berkelstraat:

Ja, de onderlinge afstand tussen de speelelementen in het ontwerp is hier op afgestemd.

Het plaatsen van grote speeltoestellen bij voorkeur niet, deze belemmeren de entrees van het plein. Speelelementen met een beperkte hoogte -zoals de voorgestelde leliebladen- kunnen wel geplaats worden.

In de nieuwe situatie komt er een houten speeltoestel met toren, dak en glijbaan.

Dit wordt nader onderzocht. Bestaande fietsrekken komen sowieso terug. Als er ruimte is (zonder parkeerplaatsen te laten vervallen) kunnen er nog een aantal bijgeplaatst worden. Aan de Sophiakade zijn inmiddels 4 fietsnietjes bijgeplaatst aan de overzijde van het fietspad.

Nee, een beperkt aantal bomen blijft gehandhaafd. De Fuikstraat en Berkelstraat worden opgehoogd en dat overleven bestaande bomen in deze straten niet. Hier komen nieuwe bomen voor in de plaats. Het voorstel ziet er als volgt uit:

 • Op het plein worden alle Robinia’s (op twee na) vervangen. Door Robinia Pseudoacacia ‘Frisia’ (gele acacia) en Ailanthus Altissima ‘Purple Dragon’ (roodbladige hemelboom).
 • In de Berkelstraat wordt de Prunus Unimeko (zuilvormige sierkers) voorgesteld en in de Fuikstraat Glesitsie triacantus ‘Sunburst’ (valse christusdoorn).

Ja, er komen vier lichtmasten van 4 meter hoog bij de ingangen van het plein. Deze zorgen voor voldoende verlichting als het donker wordt.

Dit looppad/trottoir is tijdelijk aangelegd in afwachting van de beplanting. In de definitieve situatie komt het looppad niet meer terug. Tussen het woongebouw en het plein komen lage struiken. Het beplantingsvoorstel is als volgt:

 • De binnenste rand van het westelijke en zuidelijke vak wordt ongeveer 80 cm. hoog en bestaat uit tweekleurige Spirea en Weigelia.
 • De buitenste rand (tegen de parkeergarage aan) wordt ongeveer 120 cm. hoog en bestaat uit vlinderstruik, groenblijvende Liguster en Berberis.
 • et noordelijk vak (achter de muur) bestaat uit groenblijvende Schijnhulst (120 cm. hoog), net als het vak bij de zuidoostelijke entree.

Het kunstwerk ‘Kom op tafel’ wordt opgeknapt en blijft op het Berkelplein. Na diverse geluiden uit de buurt heeft de gebiedscommissie geadviseerd om de verplaatsingsmogelijkheden van het kunstwerk te onderzoeken. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat het wegnemen, opslaan en verplaatsen van het kunstwerk hoge kosten met zich meebrengt. Bespreking met een vertegenwoordiging vanuit de buurt en Basisschool De Arent leidde tot een aantal belangrijke verbeteringen in het ontwerp. Denk aan afscherming speelplein, voorkomen oprijden speelplein door scooters en auto’s. De gezamenlijke conclusie was dat het kunstwerk behouden blijft.

U kunt de vragen en antwoorden ook lezen in het verslag van de bijeenkomst op 19 april 2017:

Het huidige ontwerp

De gebiedscommissie adviseerde eerder om te laten onderzoeken of er ook een ontwerp gemaakt kan worden zonder het huidige kunstwerk. Stadsontwikkeling is met het advies aan de slag gegaan. Onder meer door te praten met een aantal bewoners uit de groep die bezwaar had. Dat leidde tot een nieuw ontwerp:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectassistent Rosita Timal, telefoon 06 14 88 71 29.