Bergpolder
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bergpolder/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

De inwoners van Bergpolder worden vertegenwoordigd door wijkraad Bergpolder. Deze bestaat uit vijf bewoners van de wijk Bergpolder. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Nieuws

Burgemeester en wethouders komen naar Noord en willen met u in gesprek over wat er goed gaat in uw wijk en wat er beter kan. Ze horen graag van u welke problemen, ideeën en initiatieven er zijn.

Datum: vrijdag 28 juni 2019
Tijd: van 9.00 tot 12.00 uur
Locatie: Hofpleintheater, Benthemplein 13

U kunt zich tot 26 juni per e-mail aanmelden.

De afgelopen maanden heeft een groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport een advies opgesteld over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak.

De Hofbogen wordt verkocht door de huidige eigenaar Hofbogen BV. De bewoners uit de wijken waar de Hofbogen doorheen loopt, hebben dit advies gemaakt voor het stadsbestuur van Rotterdam en de nieuwe eigenaar. Het gaat over de inrichting van het dak en over manieren hoe de directe bewoners hierbij betrokken kunnen worden.

Op 12 juni maakte Hofbogen BV bekend dat de nieuwe eigenaar de Dudok Groep uit Dordrecht wordt. De officiële overdracht zal later dit jaar zijn. U kunt het advies hier bekijken.

Alle bewoners uit de betreffende wijken hebben hun mening kunnen geven tijdens een informatiebijeenkomst op 11 juni, via de GemeentePeiler-app of door een schriftelijke enquête in te vullen. Deze meningen zijn verwerkt in het definitieve advies. Het advies wordt aan het college van burgemeester en wethouders en de Dudok Groep aangeboden. 

Wijkagenda

De wijkraad maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in Bergpolder gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Bergpolder, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achtergrondinformatie over Bergpolder

Bergpolder is sinds november 2014 een beschermd stadsgezicht en heeft tenminste twee architectonische monumenten. Dit zijn de Bergpolderflat van architect Van Tijen en het Van Maanenbad, waar veel Rotterdammers leren zwemmen.

De bewoners waarderen de centrale ligging en de woonomgeving van Bergpolder. Het stadscentrum en het station Rotterdam Centraal liggen op loopafstand. Ook Bergpolder wordt gemarkeerd door het rijksmonument de Hofpleinlijn, de voormalige verhoogde spoorweg richting Scheveningen. In de Hofbogen zijn meerdere creatieve ondernemers te vinden. Het karakteristieke Eudokiaplein is in 2013 vergroend en opgeknapt.

Samen met de wijk Blijdorp is Bergpolder een stadswijk gebaseerd op het uitbreidingsplan van Rotterdam uit 1931 van ir. W.G. Witteveen in samenwerking met architect W. Kromhout. Vervolgens zijn de wijken in voornamelijk de jaren dertig en veertig bebouwd met blokken van halfhoge etagewoningen, bedoeld voor arbeiders en middenstand. Deze bebouwing is grotendeels behouden gebleven.

Bergpolder heeft ongeveer 8.000 inwoners. De grote omvang van de groep eenpersoonshuishoudens, studenten en starters is typerend voor Bergpolder. Meer dan de helft van de bewoners is alleenstaand. De wijk heeft relatief veel inwoners tussen de 20-39 jaar. Bergpolder kent een actieve bewonersvereniging die intensief samenwerkt met de bewonersvereniging van 'buurwijk' Liskwartier.

De wijk Bergpolder herbergt het Van Maanenbad, waar veel Rotterdammers hebben leren zwemmen. Aan het Eudokiaplein bevindt zich de stadswinkel en de Eudokia winkelpassage, waarin onder andere drie supermarkten zijn gevestigd. Ook aan de Bergselaan vind je een aantal winkels. De wijk heeft een eigen theatergroep: Theatergroep Bergpolder. In de Tak van Poortvlietstraat is een natuurspeeltuin in aanleg.