Bedrijvige binnenstad
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 15-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bedrijvige-binnenstad/
Spring naar het artikel

Met de ambitie 'Bedrijvige binnenstad' wil Rotterdam een binnenstad ontwikkelen die een gewilde vestigingsplek is. De binnenstad is als een motor voor de stedelijke economie. Er werken nu 80.000 mensen.

Dat is ruim een kwart van het aantal arbeidsplaatsen van Rotterdam. De financiële crisis heeft invloed op de werkgelegenheid in de binnenstad. In de zakelijke dienstverlening zijn vooral de havengerelateerde bedrijven (notariaat, accountants) en de kleinere bedrijven kansrijk. In de medische sector geeft de nieuwbouw van het Erasmus MC kansen voor spin off in de vorm van nieuwe bedrijven. De hotelsector groeit in de stad. Er is vanuit de markt veel belangstelling voor de realisatie van hotelruimte in de binnenstad. De bouw van nieuwe hotels wordt, waar kansrijk, gestimuleerd en ondersteund. Het winkelhart is nog steeds het grootste in Zuid-Holland en het tweede van Nederland en heeft goede kansen op groei met de realisatie van nieuwe trekkers als Post Rotterdam, Markthal en Forum Rotterdam.

Samenwerken

Een moderne binnenstedelijke economie heeft een inspirerende omgeving nodig met veel uitwisseling, onderlinge beïnvloeding en samenwerking. Een aantrekkelijke en gevarieerde binnenstadsomgeving hoort daarbij. De bereikbaarheid van de binnenstad was al goed en wordt met het nieuwe Rotterdam Centraal nog beter. Kansrijke sectoren voor de binnenstad zijn de zakelijke dienstverlening, de medische sector, creatieve economie, detailhandel en de vrijetijdseconomie.

Om de ambitie bedrijvige binnenstad te realiseren wordt er aan de volgende onderwerpen gewerkt:

  • Ontwikkeling Central District
  • Ontwikkeling Hoboken (inclusief Erasmus MC/Coolhaven)
  • Herontwikkeling kantoren/aanpak leegstand
  • Start bouw nieuw winkeloppervlak
  • Start bouw hotels
  • Upgrading Lijnbaangebied
  • Kwaliteit winkelstraten
  • Acquisitie/accountmanagement
  • Energievoorziening en besparing
  • Bedrijvigheid aan/op het water.