Spring naar het artikel

Veel bezoekers van Rotterdam hebben last van mensen die bedelen. Bedelarij is daarom in heel Rotterdam verboden. De strafbaarstelling van bedelarij is in 2000 uit het Wetboek van Strafrecht verdwenen.

Hierdoor was het voor de politie moeilijk om aan te pakken.

Overlast van bedelen

De hinder en overlast die met bedelen gepaard gaat, kan bijvoorbeeld bestaan uit:
- opdringerig gedrag
- aanklampen
- versperren van de doorgang
- volgen
- intimideren van voorbijgangers.

Straf

Dat is een hechtenis van maximaal drie maanden of een zogenaamde geldboete van de tweede categorie. Ook kan onderdeel van de straf zijn om de rechterlijke uitspraak het openbaar maken. Regelmatige overtreding van het bedelverbod kan daarnaast aanleiding zijn voor een gebiedsontzegging.

Het bedelverbod geldt voor heel Rotterdam (Artikel 2:65 Bedelarij APV Rotterdam 2012).