Vernieuwing riolering in straten Delfshaven
Gepubliceerd op: 22-03-2018
Geprint op: 05-03-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/beatrijsstraat/
Ga naar de hoofdinhoud

Op 31 augustus 2020 is de gemeente gestart met het vervangen van de riolering in de Beatrijsstraat, Persijnstraat en de Frank van Borselenstraat. Inmiddels verlopen de werkzaamheden voorspoedig en op 3 februari 2021 start de derde fase.

We gaan het riool vervangen en er komt nieuwe bestrating. In overleg met bewoners is er een ontwerp gemaakt voor het opknappen van de straat.

Geen bewonersavond

Vanwege de coronamaatregelen is het niet mogelijk om zoals gebruikelijk een bewonersavond te organiseren.

Fasering

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. We starten aan de kant van de Graaf Florisstraat.

Afsluiting

Het werkgebied wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer. Borden geven de omleidingen aan. Fietsers en voetgangers worden langs het werk geleid. 

Niets in de weg, fietsen weg

Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen of fietshekjes vast te zetten.

Parkeren

Tijdens de werkzaamheden kunt u niet parkeren in het werkgebied. Dit wordt met borden aangegeven. U wordt geadviseerd elders in de wijk te parkeren. In het opgebroken gebied komen rijplaten te liggen voor de brandweer en ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten te parkeren. Hebt u een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken we in overleg met u tijdelijk een andere parkeerplaats.

Huisvuil

De ondergrondse containers blijven bereikbaar en indien nodig worden er tijdelijke containers geplaatst. Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente via de pagina Schoon of via telefoonnummer 14 010.

Geveltuinen

Om het werk straks goed uit te kunnen voeren, worden alle losse materialen (straatmeubilair en plantenbakken) verwijderd. U bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig verwijderen van de beplanting in uw geveltuin. Is het niet mogelijk om de beplanting weg te halen, bijvoorbeeld in geval van oude en grote heesters, rozen en coniferen, dan gaan we daar zorgvuldig mee om tijdens de werkzaamheden. Echter, dit doen wij op risico van de bewoner.

Overlast beperken

Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken. Wij doen ons best deze overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren.

Meer informatie

Neem met vragen of opmerkingen contact op met Peter van Druten, communicatieadviseur gemeente Rotterdam, e-mail pp.vandruten@rotterdam.nl.