Herinrichting Bandeloodijk
Gepubliceerd op: 04-06-2018
Geprint op: 19-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/bandeloodijk/
Spring naar het artikel

In 2019 worden de Bandeloodijk, Aalsdijk, Heindijk, Bazeldijk, Korendijk en Blesdijk opnieuw ingericht. Een prachtige kans voor bewoners om samen de omgeving nog fijner en duurzamer te maken. Praat mee en kom naar de informatieavond.

Er gaat veel veranderen in uw wijk de komende jaren. Groen, wegen, energievoorziening en riolering worden vernieuwd en veel woningen worden aangepast. De impact van deze herinrichting is groot en gemeente en gebiedscommissie zien kansen om samen met bewoners en organisaties meer uit dit traject te halen. Voordat de precieze plannen worden gemaakt, wil de gemeente graag uw ideeën en ervaringen horen. Kom langs als u iets leuks wilt doen voor de wijk en ga vooral in gesprek met de aanwezige organisaties.

Uw straat wordt heringericht; dat biedt kansen voor uw buurt.

Informatieavond

Kom donderdag 21 juni van 19.00 uur tot 21.30 uur naar Reyerdijk 67, Rooms Katholieke Parochie De Emmaüsgangers.

Heeft u ideeën of vragen dan kunt u ons dit alvast laten weten via onze enquête. Hoe eerder wij uw mening horen hoe meer wij ermee kunnen.

Energietransitie

Rotterdam aardgasvrij: dat gaan we doen! De Nederlandse over­heid heeft besloten om in 2050 geen aardgas meer te gebruiken voor koken en stoken. Dat is mooi, want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen - vooral voor het milieu. We zijn dus op weg naar een toekomstbestendige stad zonder aardgas, waarin we koken en ons huis verwarmen met schone warmtebronnen. Wat betekent een aardgasvrij Rotterdam voor u en uw wijk?

Daarover gaan we graag met u in gesprek. Welke kansen ziet u? welke zorgen heeft u? Kom dan naar onze thematafel!

Circulair

Onze stad is een groot materiaaldepot! De buitenruimte ligt vol met hout, metaal en beton. Zo ook in uw wijk. De gemeente werkt hard aan de ‘circulaire’ economie. Daarin is afval grond­stof en draait alles om het hergebruik van materialen. Waarom materialen weggooien als we ze nog steeds kunnen gebruiken? Dat vraagt om een andere manier van denken en kijken naar de stad. Dat kan de gemeente niet alleen. We doen het op z’n Rot­terdams: met lef én met elkaar! Daarom horen we graag wat uw vragen zijn.

Riolering

De gemeente brengt een nieuw rioolstelsel aan dat beter invul­ling geeft aan de ambities voor een klimaatbestendige stad. Dat houdt in dat het regenwater en het (huishoudelijk) afvalwater zoveel mogelijk gescheiden worden ingezameld. Het regenwater gaat naar de singels en het afvalwater naar de waterzuivering. De buis voor het regenwater is tegelijkertijd bedoeld om overtol­lig grondwater af te voeren naar de singels. Het riool en de straat worden terug op hoogte gebracht, want deze zijn in de loop der jaren flink verzakt. Samen gaan we kijken welke maatregelen nog meer nodig zijn om op particulier terrein en in openbaar ge­bied droge voeten te houden in de wijk.

Planning

Bij de herinrichting van een wijk werken veel partijen samen. Vanuit het project hanteren we onderstaande planning. Bij de uitvoering wordt er samen met een geselecteerde aannemer een detailplanning gemaakt en wordt de fasering afgestemd.

  • Terugkoppeling voorlopig ontwerp: november 2018
  • Definitief ontwerp afgerond: eind januari 2019
  • Uitvoering start: halverwege 2019
  • Uitvoering gereed: juni 2020