Groot onderhoud Aveling Noord
Gepubliceerd op: 06-09-2018
Geprint op: 25-06-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aveling-noord/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In de zomer van 2019 voert Gemeente Rotterdam groot onderhoud uit aan de Aveling in Hoogvliet; tussen de A15 en de Groene Kruisweg. Het riool wordt voor een deel vervangen.

Daarna krijgt de weg nieuw, stil asfalt en de indeling tussen de Oude Wal en de A15 verandert.

Op de hoogte blijven?

Stuur een e-mail naar aveling-noord@rotterdam.nl om de digitale nieuwsbrief te ontvangen. U kunt ook de Aan de slag! app van de gemeente op uw mobiele telefoon installeren. Nieuwsberichten, updates en andere informatie kunt u dan altijd eenvoudig terugvinden. De app is gratis te downloaden voor Apple en Android.

Impact op verkeer

Tijdens de werkzaamheden is de Aveling voor een deel afgesloten voor verkeer. Tussen 21 juni en 1 september 2019 moet het verkeer rekening houden met extra drukte en vertraging.

 • A15 richting Groene Kruisweg: De weg is volledig afgesloten. Het verkeer Hoogvliet in wordt omgeleid via Spijkenisse en Rhoon
 • Groene Kruisweg richting A15: Tijdens de afsluiting kunt u niet direct vanaf de Groene Kruisweg de Aveling op. Vanaf de laatste rotonde (Oude Wal) kunt u wel de A15 op. Houd rekening met vertraging en drukte of gebruik de omleiding via Spijkenisse of Rhoon
 • Verkeer binnen Hoogvliet: De rotondes in het werkgebied blijven wel open voor overstekend verkeer. U kunt winkels en andere bedrijven ook tijdens de afsluiting bereiken

Kijk voor actuele verkeersinformatie op de website Rotterdam Onderweg.

Planning en fasering

 • Vanaf 1 april 2019: Uitvoeren diverse voorbereidende werkzaamheden in de berm. Het verkeer ondervindt hier weinig tot geen overlast van. Door vooraf zo veel mogelijk voor te bereiden, duurt de afsluiting korter.
 • 14-17 juni: Afsluiting Rotonde Laning – Aveling. Om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens het groot onderhoud de rotonde zonder problemen kan gebruiken, wordt deze voorafgaand aan het project aangepast. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.
 • 21-24 juni: Afsluiting Rotonde Venkelweg – Aveling. Om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens het groot onderhoud de rotonde zonder problemen kan gebruiken, wordt deze voorafgaand aan het project aangepast. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.
 • 28 juni-1 juli: Afsluiting Rotonde Oude Wal – Aveling. Om ervoor te zorgen dat het verkeer tijdens het groot onderhoud de rotonde zonder problemen kan gebruiken, wordt deze voorafgaand aan het project aangepast. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.
 • 28 juni-2 september: Uitvoering groot onderhoud. De Aveling is zeer beperkt open.
 • 30 augustus- 2 september: Afsluiting Rotonde Oude Wal – Aveling. De laatste aanpassingen en verbeteringen worden aan de rotonde uitgevoerd. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.
 • 6-9 september: Afsluiting Rotonde Venkelweg – Aveling. De laatste aanpassingen en verbeteringen worden aan de rotonde uitgevoerd. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.
 • 13-16 september: Afsluiting Rotonde Laning – Aveling. De laatste aanpassingen en verbeteringen worden aan de rotonde uitgevoerd. De werkzaamheden worden tussen vrijdag 19.00 en maandag 5.00 uur uitgevoerd.

Werktijden

De aannemers maken lange dagen om de tijd dat de Aveling is afgesloten zo kort mogelijk te houden. Hierdoor zal ook deels in de nacht gewerkt worden. In de weekenden dat aan een rotonde wordt gewerkt bijvoorbeeld. Zo kan het verkeer op maandag de rotonde weer gebruiken.

Waarom voert de gemeente onderhoud uit?

Op verschillende plekken moet het riool vervangen worden. De gemeente gebruikt dit moment om ook de verkeerslichten te vervangen, de wegindeling te verbeteren op een aantal plekken en nieuw, stiller asfalt aan te brengen. Zo kan de weg er weer jaren tegen. Er wordt gewerkt vanaf de kruising tussen de Groene Kruisweg en de Aveling tot aan de oprit naar de A15. De Groene Kruisweg valt buiten dit project en is gewoon te gebruiken door verkeer.

Aanpassingen

Op het deel tussen de Groene Kruisweg en de Oude Wal verandert bovengronds weinig tot niets. De wegindeling blijft hetzelfde. De verkeerslichten, bomen en bestrating worden zo nodig vervangen. Het nieuwe asfalt is zogeheten stil asfalt. Hierdoor neemt het verkeersgeluid voor de omgeving af.

De wegindeling tussen de rotonde bij de Oude Wal en de oprit naar de snelweg verandert. Daardoor verbetert e verkeersdoorstroming en de -veiligheid. Natuurlijk maakt de gemeente ook hier het groen, asfalt, verkeerslichten en verlichting weer in orde. Voor de aanpassingen aan de weg is een verkeersbesluit gepubliceerd.

 • Aan de kant van de woningen komen op de rijstrook Hoogvliet in Whisstones. Whisstones zijn speciale tegels die zorgen dat het geluid van verkeer naar boven wordt gekaatst in plaats van richting de omgeving. In combinatie met het stille asfalt vermindert hierdoor naar verwachting de geluidsoverlast. Het aanbrengen van de Whisstones is een proef.
 • De busbaan richting de snelweg komt te vervallen en wordt een extra rijbaan voor het gewone verkeer.
 • De uitrit bij de MacDonald's wordt aangepast zodat het verkeer veiliger kan invoegen.
 • Ook op de baan Hoogvliet in vanaf de A15, wordt de weg langer tweebaans.
 • De oversteekplaats ter hoogte van de Voorweg komt te vervallen. Hierdoor kan het verkeer beter doorstromen.
 • De hulpdiensten kunnen via een bypass eventuele file omzeilen. Het gewone verkeer kan ook uitwijken zodat de hulpdiensten in het midden door het verkeer kan.

Veelgestelde vragen

Dat kunnen we helaas niet beloven. De wegindeling verandert en verbetert, zodat het verkeer vlotter Hoogvliet in en uit kan. Bij grote drukte, zoals in de spits, kan het verkeer nog steeds opstropen.

Ja. De hulpdiensten zijn nauw betrokken geweest bij de voorbereidingen. Ze kunnen altijd Hoogvliet in en uit. Dit geldt helaas niet voor het gewone verkeer. Daarvoor komt er een omleiding via Spijkenisse of Rhoon.

Ja. De verschillende winkelcentra in Hoogvliet noord zijn gewoon bereikbaar. De rotondes in het werkgebied blijven voor kruisend verkeer open. De rotondes zijn één voor één een weekend afgesloten voordat we starten met de grote werkzaamheden. En nog een keer na afloop, dan krijgen ook de rotondes nieuw asfalt. U kunt dan gebruik maken van een andere rotonde.

Voor bewoners van de flats tegenover het winkelcentrum geldt wel dat zij een stukje om moeten lopen of fietsen. De huidige oversteekplaats komt weer terug, maar tijdens het project moet daar een grote leiding vervangen worden (ruim een meter doorsnede). Het is dan te gevaarlijk om daar over te steken. U kunt gebruik maken van de rotonde.

Tussen juni en augustus is de Aveling vanaf de A15 richting Hoogvliet ongeveer 2 maanden afgesloten. U kunt gebruik maken van de omleidingsroutes via Rhoon en Spijkenisse of een andere route kiezen. De rotondes binnen het werkgebied blijven wel open voor kruisend verkeer. Die kunt u gebruiken om uw bestemming te bereiken.

Tijdens de werkzaamheden is de omleiding met borden aangegeven. We raden u aan de Aveling zoveel mogelijk te vermijden. U kunt ook terecht op www.rotterdamonderweg.nl voor actuele verkeersinformatie.

Tijdens de werkzaamheden moet de bus net als het andere verkeer rekening houden met omleidingen en vertraging. Hierover worden afspraken gemaakt met de RET. Kijk op www.RET.nl om te zien wat dit betekent voor uw route. In principe gaat de bus na de werkzaamheden weer volgens de normale dienstregeling rijden.

Vragen over de inrichting

Nee. Een extra baan voor afslaand verkeer lijkt heel goed voor de bereikbaarheid van de aangrenzende wijken, maar zorgt voor te veel verkeer in de woonwijken. De kans op ongelukken is dan te groot. Daarnaast wordt de route langs de Aveling voor fietsers en voetgangers onveilig met deze extra afslag. We hebben ervoor gekozen de rotonde niet aan te passen.

In de nieuwe situatie wordt het fietspad voldoende breed om zowel voetgangers als fietsers de ruimte te geven. Er komen geen extra voetgangers stroken of -paden.

Om de verkeersdoorstroming niet te hinderen, komen er geen verkeerslichten bij de oversteekplaats. We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de oversteekplaats beter te verlichten, of verlichting in het wegdek aan te brengen om verkeer te waarschuwen voor overstekende voetgangers.

De verkeerslichten en de oversteek vervallen zodat het autoverkeer beter kan doorstromen. Als alternatieve oversteekplaats kunnen fietsers en voetgangers de vernieuwde oversteek voor de MacDonald's gebruiken, of de rotonde.

Nee, alleen het voetpad tussen de Oude Wal en Laning (woningzijde) en de voetpaden die voor de werkzaamheden opgebroken zijn of tijdens de uitvoering beschadigen. Het voetpad bij de oversteekplaats Voorweg, die komt te vervallen, wordt ook aangepast naar de nieuwe situatie. De ruimte wordt gebruikt voor groenvoorziening.

Uit de berekeningen van de afdeling mobiliteit blijkt dat de huidige samenvoeglocatie de beste plek is. Als de weg langer tweebaans blijft, verplaatst de drukte naar een andere plek.

De busbaan heeft voor de bus geen functie meer, deze wordt heel weinig gebruikt. De ruimte van de busbaan gebruikt men om de doorstroming voor het gewone verkeer te verbeteren en om het fietspad te verbreden. De geluidsreducerende whisstones nemen ook meer plek in dan alleen asfalt. Tot slot wil de gemeente ook graag de uitstraling van de Aveling vergroenen.

Kruizen op een rotonde geven een onoverzichtelijk beeld omdat de weg niet recht loopt. Daarnaast is het zo dat de meeste straten die op de rotondes uitkomen maar één baan hebben. Als het eerste voertuig wil afslaan, is de rotonde ook voor overstekende voertuigen die hier achter staan, niet toegankelijk.

Het aanleggen van een wisselstrook (extra baan in de richting waar het nodig is) is ingewikkelder dan het lijkt. Voor de verkeersveiligheid moeten er veel extra maatregelen genomen worden die niet passen binnen de gemeentelijke visie voor Hoogvliet.

Wanneer alle verkeerslichten en de regelinstallaties zijn vervangen worden ze opnieuw ingesteld en geoptimaliseerd. Dan kijkt men natuurlijk ook naar de relatie met de verkeerslichten op de Groene Kruisweg en de A15.

Ja. Op deze kruising komt na de werkzaamheden een spiegel.

Overige vragen en opmerkingen

Net als nu is er ook tijdens en na de werkzaamheden zichtbare en onzichtbare handhaving op ontoelaatbaar gedrag. Over het gras rijden mag nu niet, en dat mag straks niet. Overtreders kunnen hiervoor een boete krijgen.

Voordat het project start, doet een onafhankelijk bureau een bouwkundige vooropname bij een aantal woningen, op kosten van de gemeente. Dit betekent dat men voorafgaand aan de werkzaamheden kijkt naar de aanwezigheid van scheuren in de muren en andere tekenen van bestaande schade. Zodra de werkzaamheden klaar zijn, doet hetzelfde bureau een bouwkundige eindopname om te toetsen of er tijdens de werkzaamheden nieuwe schade is ontstaan. De bewoners van deze woningen krijgen hierover een uitnodigingsbrief van de onderzoeker.

Voor vragen of meldingen over trillingen tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager via aveling-noord@rotterdam.nl of 06 18 29 40 15.

Dat is nog niet bekend. We proberen om de locatie te combineren met andere projecten in de buurt.

De inrichting van de Aveling (parallel) is niet aantrekkelijk voor sluipverkeer. De hulpdiensten kunnen deze route in geval van nood gebruiken om files te ontwijken. Als blijkt dat er meer verkeer dan verwacht over deze weg komt, komen in overleg met de omgeving en hulpdiensten aanvullende maatregelen.

Dit deel van de weg is niet van de gemeente, maar van Rijkswaterstaat. Binnen dit project verandert deze indeling niet. Het idee deelt men wel met de betrokken partijen.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatieadviseur Ilse van den Berg via 06 - 182 940 15. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief door te mailen naar aveling-noord@rotterdam.nl.