Spring naar het artikel

Aan de Asterlo, waar nu de markt is, komt een woongebouw met 51 huurappartementen en winkels van Albert Heijn en Gall & Gall. Voor het gebouw komt een plein voor de vrijdagmarkt. De andere dagen is het een parkeerterrein.

Vorig jaar oktober zijn de werkzaamheden gestart voor de inrichting van het nieuwe plein waar de marktlocatie/parkeerterrein komt. Pas als de markt naar de nieuwe locatie is verhuisd, kan de bouw van het appartementengebouw starten.

De planning ziet er als volgt uit:

  • van oktober 2017 tot en mei 2018 inrichting marktplein
  • voorjaar 2018: marktverplaatsing naar het nieuwe plein
  • najaar 2018: start nieuwbouw appartementen en winkels

Inrichting marktplein

De inrichting van het nieuwe marktplein moet vóór de start van de nieuwbouw gereed zijn, zodat de markt maar één keer hoeft te verhuizen.

Verhuur nieuwe appartementen

De verhuur van de nieuwe woningen start in 2019. De toekomstige verhuurder is nog niet bekend. Ook de huurprijzen en verhuurprocedure zijn nu nog niet bekend. Als de verhuurder bekend is, kunt u dit lezen op een bord op de locatie.

Herinrichting buitenruimte

Op 27 maart 2017 was een inloopbijeenkomst over het voorlopig inrichtingsplan. In het inrichtingsplan is onder meer aangegeven hoe parkeren voor de nieuwbouw wordt opgelost, waar bomen en groen komen en hoe het laden en lossen voor de winkels is geregeld. Tijdens de bijeenkomst zijn vragen en opmerkingen gemaakt die zijn onderzocht en waar mogelijk tot aanpassingen hebben geleid van het inrichtingsplan.

Bekijk het inrichtingsplan en het bijbehorende reactieformulier:

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de ontwikkeling van Asterlo? Neem dan contact op met Marjo Wetsteijn, telefoon (010) 498 41 44.