Asielzoekerscentrum
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 24-06-2021
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/asielzoekerscentrum/
Ga naar de hoofdinhoud

In het azc Rotterdam wonen maximaal zeshonderd mensen. Asielzoekers verblijven hier tijdens de behandeling van hun asielverzoek. Het tijdelijk azc is in de zomer van 2016 in gebruik genomen. Per 1 juli 2021 sluit het asielzoekerscentrum.

Met het COA zal besproken worden hoe de asielzoekers die er bij sluiting nog verblijven tijdig overgeplaatst kunnen worden.

In het kort

  • Bewoners bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.
  • Kinderen zijn leerplichtig en gaan zo snel mogelijk naar school. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaan naar de azc basisschool aan de Rijnhauwensingel. Kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaan naar het Olympiacollege of De Hef.
  • Het azc heeft 78 woonunits. In één woonunit kunnen 8 mensen wonen. Ook is er een activiteitengebouw op het azc. In dit gebouw bevinden zich de recreatieruimte, speelzaal, leslokalen en computerruimte. Verder is er is een gezondheidscentrum met huisarts aanwezig en er is een speelveld voor de kinderen.
  • Het algemene nummer van het COA in Rotterdam is 088 - 715 19 00.
  • Lees over vrijwilligerswerk doen voor het AZC.

Veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor het azc. De politie en de gemeente werken samen met het COA om ervoor te zorgen dat omwonenden van het azc geen overlast ondervinden. Een wijkagent van Basisteam IJsselmonde is volledig vrijgemaakt voor het azc. Deze ‘wijkagent AZC’ heeft ook een signalerende functie in de omliggende wijken buiten het azc-terrein en heeft oog voor azc-gerelateerde zaken die mogelijk inzet vragen van de politie. Twee wijkconciërges zijn dagelijks aanwezig om de wijk Beverwaard veilig, schoon en heel te houden.

De wijkagenten zijn ook bereikbaar via 0900 - 88 44.

Communicatie met omgeving

Om zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte te houden over de voortgang en uitvoering van het azc Rotterdam, wordt een nieuwsbrief verspreid. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief AZC.

Azc Rotterdam vanuit bewonersperspectief

Iris Beau Segers, promovenda aan de Universiteit van Oslo, bracht afgelopen herfst drie maanden in de Beverwaard door om het perspectief van bewoners op de komst van het azc in kaart te brengen. U kunt haar bevindingen lezen in de pdf hieronder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur haar dan een e-mail.

Meer informatie