Asielzoekerscentrum
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 20-02-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/asielzoekerscentrum/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

In het azc Rotterdam wonen maximaal zeshonderd mensen. Asielzoekers verblijven hier in de tijd dat hun asielverzoek wordt behandeld. Het tijdelijke azc is in de zomer van 2016 in gebruik genomen voor een periode van vijf jaar.

Rotterdam draagt haar steentje bij om de in 2015 sterk verhoogde toestroom van vluchtelingen tijdelijk te huisvesten.

In het kort

  • Bewoners bestaan voornamelijk uit gezinnen. Vooral uit Syrië, Afghanistan en Irak.
  • Kinderen zijn leerplichtig en gaan zo snel mogelijk naar school. Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar gaan naar de azc basisschool aan de Rijnhauwensingel. Kinderen in de middelbare schoolleeftijd gaan naar het Olympiacollege of De Hef.
  • Het azc heeft 78 woonunits. In één woonunit kunnen 8 mensen wonen. Ook is er een activiteitengebouw op het azc. In dit gebouw bevinden zich de recreatieruimte, speelzaal, leslokalen en computerruimte. Verder is er is een gezondheidscentrum met huisarts aanwezig en er is een speelveld voor de kinderen.
  • Het algemene nummer van het COA in Rotterdam is (088) 715 19 00.
  • Lees over vrijwilligerswerk doen voor het AZC.

Veiligheid

Het COA is verantwoordelijk voor het azc. De politie en de gemeente werken samen met het COA om ervoor te zorgen dat omwonenden van het azc geen overlast ondervinden. Een wijkagent van Basisteam IJsselmonde is volledig vrijgemaakt voor het azc. Deze ‘wijkagent AZC’ heeft ook een signalerende functie in de omliggende wijken buiten het azc-terrein en heeft oog voor azc-gerelateerde zaken die mogelijk inzet vragen van de politie. Twee wijkconciërges zijn dagelijks aanwezig om de wijk Beverwaard veilig, schoon en heel te houden.

De wijkagenten zijn ook bereikbaar via 0900 - 88 44.

Sinds de opening van het azc Rotterdam is er een beheercommissie opgericht die zich bezighoudt met de buitenruimte en de veiligheid rond het azc. De beheercommissie bestaat uit bewoners, vertegenwoordigers van het COA, politie, toezicht & handhaving en de RET. De gemeente ondersteunt deze commissie. Een taak van de commissie is onder andere kleine ergernissen vanuit de omgeving door te geven, zodat gemeentelijke diensten deze snel kunnen oplossen. De beheercommissie treedt op als klankbordgroep en als extra oren en ogen op straat en in de wijk. De beheercommissie ziet toe op naleving van bestaande afspraken en reikt kansen en mogelijkheden aan om eventuele overlast zoveel mogelijk te beperken. De beheercommissie is op zoek naar twee nieuwe leden die een stem willen zijn voor zijn of haar wijk.

Profielschets

De persoon die we zoeken:

  • woont in Beverwaard, Groenenhagen of Reyeroord (directe omgeving van het azc), of heeft hier een onderneming
  • is goed zichtbaar in de wijk en weet wat er in de wijk speelt
  • is akkoord met het bekendmaken van zijn of haar naam als lid van de beheercommissie
  • is bereid om 1x per 2 maanden (of meer indien de situatie daarom vraagt) een beheercommissievergadering bij te wonen.

Aanmelden

Aanmelden doet u door een e-mail met daarin uw naam, adres en telefoonnummer te sturen aan asielenvluchtelingen@rotterdam.nl.
Melden zich meer mensen aan dan nodig zijn, dan is diversiteit in de samenstelling van de commissie leidend.

Communicatie met omgeving

Om zoveel mogelijk betrokkenen op de hoogte te houden over de voortgang en uitvoering van het azc Rotterdam, wordt een nieuwsbrief verspreid. U kunt zich aanmelden voor de nieuwsbrief AZC.

Azc Rotterdam vanuit bewonersperspectief

Iris Beau Segers, promovenda aan de Universiteit van Oslo, bracht afgelopen herfst drie maanden in de Beverwaard door om het perspectief van bewoners op de komst van het azc in kaart te brengen. U kunt haar bevindingen lezen in de pdf hieronder.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Stuur haar dan een e-mail.

Meer informatie