Architectenbuurt
Gepubliceerd op: 06-06-2017
Geprint op: 29-09-2022
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architectenbuurt/
Ga naar de hoofdinhoud

Tot 2024 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond in de Architectenbuurt. We vervangen de riolering, kabels en leidingen, richten de buitenruimte opnieuw in en passen bestrating aan.

Door samen te werken wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Nadat het werk in de ondergrond klaar is, wordt de buitenruimte netjes in orde gemaakt. Soms worden kleine aanpassingen gedaan.

De werkzaamheden in winkelcentrum het Lage land zijn zo goed als afgerond. Het plein heeft een groenere uitstraling gekregen. Op het Marinus Bolkplein wordt nog een speelplek aangelegd, deze werkzaamheden zijn in voorbereiding.

De herinrichting en rioolvervanging van de ontsluitingswegen van het Lage land: Jacob van Campenweg, Hendrik Staetsweg, Koningslaan en Prinsenlaan wordt pas uitgevoerd als de werkzaamheden in de wijk zijn afgerond. Deze werkzaamheden staan voor start in 2024 gepland.

Riool en corona

De kans dat omwonenden besmet raken met het coronavirus door rioolwerkzaamheden in de buurt is uitermate klein. Onderzoek heeft aangetoond dat materiaal afkomstig van het coronavirus in rioolwater is aangetroffen, maar de kans dat iemand hierdoor met het virus wordt besmet is heel klein. Voor werkzaamheden waarbij men in aanraking komt met rioolwater gelden speciale maatregelen. Zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het in acht nemen van de hygiënevoorschriften. Omwonenden komen niet in aanraking met rioolwater op de projectlocatie.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Een aantal fasen zijn al afgerond. Bekijk het kaartje met de fasering:

Per fase kunt u zien wat de plannen zijn en wat de actuele stand van zaken is:

Definitieve plek voor oorlogsmonument Samuel Esmeijerplein

Eind juli 2020 wordt het oorlogsmonument aan het Samuel Esmeijerplein verplaatst naar zijn definitieve plek op het Marinus Bolkplein (ter hoogte van de Bibliotheek). Het abstracte kunstwerk, gemaakt door Robert Maingay, wordt enkele meters verplaatst om de werkzaamheden in de ondergrond mogelijk te maken. De nieuwe locatie voor het monument is vastgesteld in overleg met het 4Mei Comité en de winkeliersvereniging Het Lage Land.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl of bel naar 14 010.