Architectenbuurt
Gepubliceerd op: 06-06-2017
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architectenbuurt/
Spring naar het artikel

Tussen 2019 en 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf in de ondergrond.

Door samen te werken wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Nadat het werk in de ondergrond klaar is, wordt de buitenruimte netjes in orde gemaakt. Soms worden kleine aanpassingen gedaan. Voor de inrichting van het winkelcentrum (fase F1), de Jacob van Campenweg en de Hendrick Staetsweg (fasen H1/H2) wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daar zullen de veranderingen groter zijn.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Bekijk het kaartje met de fasering:

Per fase kunt u zien wat de plannen zijn en wat de actuele stand van zaken is:

Voor fase A1 is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan, de planning, de werkzaamheden en documenten op onderstaande pagina:

In augustus 2019 start de uitvoering van fase A2. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 klaar. Bekijk het ontwerp, de planning, de werkzaamheden, de nieuwsbrieven en andere documenten op onderstaande pagina:

Voor fase B is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase B

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten in 2020, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase B

Voor fase C is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase C

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase C

Voor fase D is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase D

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase D

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Voor fase F1 is met ondernemers en bewoners een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan is in februari 2019 definitief vastgesteld. Het winkelcentrum krijgt meer kleur, nieuwe bestrating en vernieuwde parkeerplaatsen.

Het Samuel Esmeijerplein en op het Marinus Bolkplein krijgen groenvakken. Het monument wordt naar het Marinus Bolkplein verplaatst. De straat bij de Albert Heijn (Jan Bijloostraat) wordt afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel door rijden. De markt blijft ook in de toekomst op vrijdagmorgen in het winkelcentrum. Voor de marktkooplui wordt de elektriciteitsvoorziening vernieuwd.

Onderstaande impressies geven een beeld van het eindresultaat:

Planning fase F1

In september 2019 wordt gestart met de eerste fase. Op de onderstaande faseringstekening kunt u zien waar, wanneer gewerkt wordt. Half november is dit gedeelte klaar en stoppen de aannemers tot begin januari. Zo is er geen overlast tijdens de feestdagen. Tussen januari en half november 2020 wordt in de fases 2 t/m 6 gewerkt; in 2021 in fase 7 en 8. Het hele project is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. Bewoners en ondernemers krijgen een aantal weken voor de start meer informatie over wat de werkzaamheden voor hen betekent. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd zodat winkels en woningen bereikbaar blijven.

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

\