Architectenbuurt
Gepubliceerd op: 06-06-2017
Geprint op: 17-05-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architectenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Tussen 2019 en 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf in de ondergrond.

Door samen te werken wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Nadat het werk in de ondergrond klaar is, wordt de buitenruimte netjes in orde gemaakt. Soms worden kleine aanpassingen gedaan. Voor de inrichting van het winkelcentrum (fase F1), de Jacob van Campenweg en de Hendrick Staetsweg (fasen H1/H2) wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daar zullen de veranderingen groter zijn.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Bekijk het kaartje met de fasering:

Per fase kunt u zien wat de plannen zijn en wat de actuele stand van zaken is:

Voor fase A1 is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase A1

Eind mei 2019 wordt gestart met de uitvoering in fase A1. De werkzaamheden zijn in december 2019 klaar. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Zodra de planning bekend is, leest u dat op deze pagina. Op 23 april 2019 organiseren alle betrokken partijen een informatiebijeenkomst in het Huis van Wijk.

Werkzaamheden fase A1

In dit deel van de Architectenbuurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Riool
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.
 • Opnieuw bestraten
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.
 • Vernieuwde speelplekken
  De speelplekken aan de Van Bassenstraat en de Simon de la Valléestraat worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vernieuwd. Het ontwerp is gemaakt op basis van de wensen van gebruikers (kinderen) en bewoners.

Voor fase A1 is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase A2

Net na de zomer van 2019 wordt gestart met de uitvoering van fase A2. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 klaar. Bewoners krijgen een aantal weken voor de start meer informatie over wat de werkzaamheden voor hen betekent. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Zodra de planning bekend is, leest u dat op deze pagina.

Werkzaamheden fase A2

In dit deel van de Architectenbuurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Riool
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep.
 • Opnieuw bestraten
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Voor fase B is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase B

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten in 2020, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Voor fase C is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase C

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Voor fase D is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase D

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Op 5 februari 2019 vond een inloopbijeenkomst voor bewoners plaats. Aan hen de vraag: welke verbeteringen zou u graag in de wijk terugzien als er groot onderhoud wordt uitgevoerd? Op dit moment wordt alle input verwerkt. Rond de zomer van 2019 ontvangen de bewoners terugkoppeling over de suggesties en wensen.

Voor fase F1 is met ondernemers en bewoners een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan is in februari 2019 definitief vastgesteld. Het winkelcentrum krijgt meer kleur, nieuwe bestrating en vernieuwde parkeerplaatsen.

Het Samuel Esmeijerplein en op het Marinus Bolkplein krijgen groenvakken. Het monument wordt naar het Marinus Bolkplein verplaatst. De straat bij de Albert Heijn (Jan Bijloostraat) wordt afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel door rijden. De markt blijft ook in de toekomst op vrijdagmorgen in het winkelcentrum. Voor de marktkooplui wordt de elektriciteitsvoorziening vernieuwd.

Onderstaande impressies geven een beeld van het eindresultaat:

Planning fase F1

Na de bouwvak van 2019 (september) wordt gestart met fase F1. De werkzaamheden zijn in de zomer van 2020 klaar. Bewoners en ondernemers krijgen een aantal weken voor de start meer informatie over wat de werkzaamheden voor hen betekent. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd zodat winkels en woningen bereikbaar blijven. Zodra de planning bekend is leest u dat op deze pagina.

Op 5 februari 2019 vond een inloopbijeenkomst voor bewoners plaats. Aan hen de vraag: welke verbeteringen zou u graag in de wijk terugzien als er groot onderhoud wordt uitgevoerd? Op dit moment wordt alle input verwerkt. Rond de zomer van 2019 ontvangen de bewoners terugkoppeling over de suggesties en wensen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen of wilt u nadere informatie? Neem dan contact op met communicatieadviseur Ilse van den Berg.