Architectenbuurt
Gepubliceerd op: 06-06-2017
Geprint op: 11-07-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architectenbuurt/
Spring naar het artikel

Tot 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf samen in de ondergrond in de Architectenbuurt. We vervangen de riolering, kabels en leidingen, richten de buitenruimte opnieuw in ende passen bestrating aan.

Door samen te werken wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Nadat het werk in de ondergrond klaar is, wordt de buitenruimte netjes in orde gemaakt. Soms worden kleine aanpassingen gedaan. Voor de inrichting van het winkelcentrum (fase F1), de Jacob van Campenweg en de Hendrick Staetsweg (fasen H1/H2) wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daar zullen de veranderingen groter zijn.

Riool en corona

De kans dat omwonenden besmet raken met het coronavirus door rioolwerkzaamheden in de buurt is uitermate klein. Onderzoek heeft aangetoond dat materiaal afkomstig van het coronavirus in rioolwater is aangetroffen, maar de kans dat iemand hierdoor met het virus wordt besmet is heel klein. Voor werkzaamheden waarbij men in aanraking komt met rioolwater gelden speciale maatregelen. Zoals het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en het in acht nemen van de hygiënevoorschriften. Omwonenden komen niet in aanraking met rioolwater op de projectlocatie.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Bekijk het kaartje met de fasering:

Per fase kunt u zien wat de plannen zijn en wat de actuele stand van zaken is:

Voor fase D is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase D

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase D

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar architectenbuurtSB@rotterdam.nl of bel naar 010 - 267 0000 (keuze 6).

\