Architectenbuurt
Gepubliceerd op: 06-06-2017
Geprint op: 13-11-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/architectenbuurt/
Spring naar het artikel
Foto: gemeente Rotterdam

Tussen 2019 en 2023 werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf in de ondergrond.

Door samen te werken wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. Nadat het werk in de ondergrond klaar is, wordt de buitenruimte netjes in orde gemaakt. Soms worden kleine aanpassingen gedaan. Voor de inrichting van het winkelcentrum (fase F1), de Jacob van Campenweg en de Hendrick Staetsweg (fasen H1/H2) wordt een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Daar zullen de veranderingen groter zijn.

Fasering

De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd. Bekijk het kaartje met de fasering:

Per fase kunt u zien wat de plannen zijn en wat de actuele stand van zaken is:

Voor fase A1 is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase A1

Eind mei 2019 is gestart met de uitvoering in fase A1. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 klaar. Het werk wordt in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Op de onderstaande faseringstekening ziet u in welke volgorde er in de wijk wordt gewerkt.

Werkzaamheden fase A1

In dit deel van de Architectenbuurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Riool
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep. Op de ophoogtekening kunt u zien hoeveel de geschatte ophoging in uw straat is.
 • Opnieuw bestraten
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.
 • Vernieuwde speelplekken
  De speelplekken aan de Van Bassenstraat en de Simon de la Valléestraat worden tijdens de uitvoering van de werkzaamheden vernieuwd. Het ontwerp is gemaakt op basis van de wensen van gebruikers (kinderen) en bewoners.

In augustus 2019 start de uitvoering van fase A2. De werkzaamheden zijn in het voorjaar van 2020 klaar. Bekijk het ontwerp:

Planning fase A2

De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd; niet alle straten worden in één keer opengebroken. Op de onderstaande faseringstekening ziet u in welke volgorde er in de wijk wordt gewerkt:

Werkzaamheden fase A2

In dit deel van de Architectenbuurt worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Riool
  Het huidige riool is aan vervanging toe. Dit betekent dat de straten opengemaakt moeten worden; het hoofdriool ligt vaak midden onder de rijweg. Ook de buis die vanaf het hoofdriool richting de woningen wordt deels vervangen. Dit heet de huisaansluiting. Het deel van de huisaansluiting dat onder het openbaar gebied ligt, wordt door de gemeente vervangen. Het deel dat onder privéterrein ligt (meestal de tuin) is van de eigenaar van de woning.
 • Waterleiding
  Als het nodig is, vervangt waterbedrijf Evides de waterleiding. Dit is niet overal noodzakelijk.
 • Gas en elektra
  Netbeheerder Stedin vervangt voor iedere woning de huisaansluiting voor gas. Hiervoor wordt met iedere woning een afspraak gemaakt.
 • Ophogen
  In de afgelopen jaren is de buitenruimte in de Architectenbuurt verzakt. De gemeente grijpt dit moment aan om direct de buitenruimte weer op de juiste hoogte terug te brengen. Dit kan betekenen dat uw tuin lager komt te liggen de stoep. Op de ophoogtekening kunt u zien hoeveel de geschatte ophoging in uw straat is.
 • Opnieuw bestraten
  Nadat al het werk in de ondergrond is afgerond, wordt de buitenruimte in orde gemaakt met nieuwe bestrating en groen.

Voor fase B is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase B

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten in 2020, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase B

Voor fase C is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase C

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase C

Voor fase D is een ontwerp gemaakt dat in 2017 is besproken met de bewoners. Waar mogelijk zijn wensen en suggesties van bewoners verwerkt in het definitieve ontwerp. Bekijk het plan:

Planning fase D

Op dit moment werken gemeente Rotterdam, Stedin Netbeheer en Evides Waterbedrijf aan de technische voorbereidingen. De werkzaamheden starten begin 2021, na fase A1 en A2. Zodra hier meer informatie over bekend is, worden de bewoners hierover geïnformeerd. Nieuwe informatie komt ook op deze pagina te staan.

Documenten fase D

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Voor fase F1 is met ondernemers en bewoners een nieuw inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan is in februari 2019 definitief vastgesteld. Het winkelcentrum krijgt meer kleur, nieuwe bestrating en vernieuwde parkeerplaatsen.

Het Samuel Esmeijerplein en op het Marinus Bolkplein krijgen groenvakken. Het monument wordt naar het Marinus Bolkplein verplaatst. De straat bij de Albert Heijn (Jan Bijloostraat) wordt afgesloten voor autoverkeer. Fietsers kunnen wel door rijden. De markt blijft ook in de toekomst op vrijdagmorgen in het winkelcentrum. Voor de marktkooplui wordt de elektriciteitsvoorziening vernieuwd.

Onderstaande impressies geven een beeld van het eindresultaat:

Planning fase F1

In september 2019 wordt gestart met de eerste fase. Op de onderstaande faseringstekening kunt u zien waar, wanneer gewerkt wordt. Half november is dit gedeelte klaar en stoppen de aannemers tot begin januari. Zo is er geen overlast tijdens de feestdagen. Tussen januari en half november 2020 wordt in de fases 2 t/m 6 gewerkt; in 2021 in fase 7 en 8. Het hele project is naar verwachting in de zomer van 2021 klaar. Bewoners en ondernemers krijgen een aantal weken voor de start meer informatie over wat de werkzaamheden voor hen betekent. De werkzaamheden worden in stappen uitgevoerd zodat winkels en woningen bereikbaar blijven.

Op 29 januari 2019 is er een inloopavond georganiseerd voor de bewoners in fase E1, E2 en F2 in de Architectenbuurt. Deze avond stond in het teken om wensen en ideeën bij u op te halen voor de openbare buitenruimte. Naast het aanpakken van de buitenruimte in uw wijk, wordt ook de riolering vervangen door de gemeente. Gelijktijdig voeren Stedin en Evides werkzaamheden uit in de ondergrond.

In de voorbereiding van de werkzaamheden worden er inloopavonden georganiseerd. Aankomende inloopavond, op dinsdag 15 oktober, willen wij graag de ontwerpen van deze fases toelichten.

Inloopavond 15 oktober

U bent van harte welkom op dinsdag 15 oktober tussen 18.30 en 20.30 uur in het Huis van de Wijk, aan de Remmet van Milplaats 15.
Bent u verhinderd om aanwezig te zijn? Dan kunt u uw vragen of ideeën mailen naar:
architectenbuurtSB@rotterdam.nl.

Documenten fase F2

Meer informatie

Heeft u een vraag of wilt u meer weten over de werkzaamheden, stuurt u dan een mail naar : architectenbuurtSB@rotterdam.nl.