Spring naar het artikel

De inwoners van Agniesebuurt worden vertegenwoordigd door wijkraad Agniesebuurt. Deze bestaat uit vijf bewoners van de Agniesebuurt. Zij zijn de ogen en oren van het gebied voor het stadsbestuur en hun vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

zaterdag 20 oktober, 10.00 - 14.00 uur

Heeft u een leuk idee voor een activiteit in uw straat, buurt of wijk? Denk aan opknappen van een binnenterrein, aanleg van openbare tuintjes, taalprojecten voor nieuwkomers, festiviteiten om elkaar te leren kennen, activiteiten voor kinderen, jongeren of om ouderen uit hun isolement te halen. Noem maar op. Ideeën waarvoor u ook zelf de handen uit de mouwen wilt steken? Kom dan op 20 oktober langs bij de wijkraad Agniesebuurt op Eudokiaplein. Leden van de wijkraad Bergpolder, Agniesebuurt en Oude Noorden geven u informatie over bewonersinitiatieven en kunnen u helpen met het invullen van de formulieren. U kunt natuurlijk ook altijd langskomen voor een praatje en een kopje koffie.

Heeft u geen gelegenheid om 20 oktober langs te komen, kom dan op  5 november langs bij de vergadering van wijkraad Agniesebuurt. Zie voor agendastukken en vergaderlocatie de link op deze pagina.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Agniesebuurt, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

Achtergrondinformatie Agniesebuurt

Het historische, voormalige Hofpleinstation en Hofpleinlijn geven de Agniesebuurt smoel. Het rijksmonument gaat dwars door de wijk heen en haar Hofbogen bieden plek aan creatieve ondernemers. In de Agniesebuurt wonen ongeveer 4.100 mensen.

Ook het grote Technicon-complex en het Zomerhofkwartier dat nu ruimte biedt aan creatieve bedrijven, geven de Agniesebuurt zijn gezicht. Daarnaast is er nu de Luchtsingel, het winnende Stadsinitiatief van Rotterdam. In het straatbeeld bevinden zich veel jongeren door de aanwezigheid van grote onderwijsinstellingen onder andere gevestigd in het Technicon-complex.

Het gebied van de Agniesebuurt werd in 1880 bebouwd. Het terrein rond de Vijverhofstraat bleef tot in 1890 braak liggen. Dit kwam door de onzekerheid over de bouw van de spoorweg (Hofpleinlijn) naar Scheveningen. In de Tweede Wereldoorlog werd een deel van de Agniesebuurt verwoest. Tijdens de wederopbouw kreeg het gebied de bestemming winkels, kantoren, bedrijven en bijzondere bebouwing. Hierdoor kreeg de Agniesebuurt onder andere het bedrijventerrein het Zomerhofkwartier. Inmiddels is de wijk meer vergroend.

De Agniesebuurt is de kleinste wijk van gebied Noord. Qua bevolkingsopbouw is de buurt redelijk vergelijkbaar met de andere oude stadswijken rondom het Centrum. 15 Procent van de inwoners is jonger dan 14 jaar. 65 Procent heeft een niet Nederlandse achtergrond en bijna de helft van alle inwoners is Nederlander met een niet-westerse achtergrond. Opvallend is dat er veel alleenstaanden en alleenstaande ouders wonen.

In de Agniesebuurt zijn meerdere scholen gevestigd. Denk aan het indrukwekkende Technicon-complex. Ook het Hofpleintheater is hierin te vinden. Horeca en creatieve ondernemers zijn onder andere gevestigd in de Hofbogen en het Zomerhofkwartier (Zoho). Nieuw ‘hart’ van de wijk is de Nieuwe Banier. Het voormalige drukkerijpand is omgedoopt tot wijkcentrum dat wordt beheerd en geprogrammeerd door bewoners. De Nieuwe Banier staat voor verbinden en ruimte geven voor initiatieven uit de wijk.