Agniesebuurt
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 17-01-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/agniesebuurt/
Spring naar het artikel

De Agniesebuurt is de kleinste wijk van Noord en ligt dicht tegen het stadscentrum aan, tussen de Schiekade en Noordsingel. Er wonen zo'n 4.100 mensen. Op straat zie je veel jongeren. Dat komt omdat er nogal wat scholen in de buurt staan.

Kenmerkend is het Hofbogenviaduct, een rijksmonument dwars door de wijk. Op en rond deze vroegere spoorlijn naar Den Haag bloeien allerlei creatieve initiatieven.

Ook in ZoHo (het Zomerhofkwartier) vinden actieve en creatieve ondernemers onderdak. Oude bouwwerken krijgen zo een nieuwe bestemming, al of niet tijdelijk. Hier komen nog honderden woningen bij. Er blijft ruimte voor kleinschalig creatief ondernemerschap.

De Agniesebuurt heeft te maken met de grote veranderingen rond het aangrenzende Pompenburg. Ook hier komen woningen en nieuwe bedrijvigheid. De geleidelijke rioolvervanging in de wijk is meteen een kans om de Agniesebuurt beter voor te bereiden op de klimaatverandering en de inrichting van straten te verbeteren.

Het Huis van de Wijk de Banier in de Banierstraat is een warm hart in de wijk met diverse activiteiten voor en door bewoners.

Nieuws

Meer of minder horeca in de buurt? Dat staat in de herijking van het horecagebiedsplan Noord (pdf). De gemeente stelde dit plan halverwege 2019 vast voor de periode 2019-2021. Bewoners, ondernemers en wijkraden zijn hierover geraadpleegd. Noord is populair bij horecaondernemers. Centraal in het plan: een verantwoorde ontwikkeling die past bij de sfeer van buurten. Belangrijk is een goede balans tussen levendigheid en een fijne woonomgeving.

Burgemeester en wethouders bezochten op vrijdag 28 juni het gebied Noord met zijn wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Blijdorp, Liskwartier, het Oude Noorden en Provenierswijk.

Na een gezamenlijk welkom konden bewoners in gesprek met de bestuurders naar hun keuze. Diverse onderwerpen kwamen aan bod. Tijdens de zogenaamde pitch presenteerden vier groepen in Blijdorp zich over ruimtegebrek op de locatie waar ze allen zitten (de camping, manege, scouting en voetbalvereniging).

De adviesgroep Hofbogenpark presenteerde hun advies aan wethouder Wijbenga. Alle actiepunten die uit de tafelrondes naar voren kwamen zijn genoteerd en zullen meegenomen worden. Na afloop werd nagepraat onder het genot van een lunchbuffet.

De afgelopen maanden heeft een groep bewoners uit de wijken Agniesebuurt, Bergpolder, Liskwartier en Heliport een advies opgesteld over de toekomstige inrichting van het Hofbogendak.

De Hofbogen wordt verkocht door de huidige eigenaar Hofbogen BV. De bewoners uit de wijken waar de Hofbogen doorheen loopt, hebben dit advies gemaakt voor het stadsbestuur van Rotterdam en de nieuwe eigenaar. Het gaat over de inrichting van het dak en over manieren hoe de directe bewoners hierbij betrokken kunnen worden.

Op 12 juni maakte Hofbogen BV bekend dat de nieuwe eigenaar de Dudok Groep uit Dordrecht wordt. De officiële overdracht zal later dit jaar zijn. U kunt het advies hier bekijken.

Alle bewoners uit de betreffende wijken hebben hun mening kunnen geven tijdens een informatiebijeenkomst op 11 juni, via de GemeentePeiler-app of door een schriftelijke enquête in te vullen. Deze meningen zijn verwerkt in het definitieve advies.

Tijdens het bezoek van het college aan het gebied Noord op vrijdag 28 juni 2019 heeft de bewonersgroep het advies aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Wethouder Wijbenga nam het advies in ontvangst. Dit advies wordt ook nog aan de Dudok Groep aangeboden.

Wijkraad

De wijkraad Agniesebuurt bestaat uit vijf bewoners die het stadsbestuur gevraagd en ongevraagd adviseren. Vergaderingen zijn openbaar.

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de wijkraad, kijk dan op de pagina Gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

Wijkagenda

De wijkraad maakt in samenspraak met bewoners een plan voor de wijk, de wijkagenda. Deze wordt vastgesteld door burgemeester en wethouders en zorgt voor het Wijk Actie Plan (WAP). Het WAP beschrijft wat er per jaar in Agniesebuurt gaat gebeuren.

Contact

Wilt u iets melden of heeft u een vraag aan de gemeente? U kunt ons altijd bereiken:

U kunt de wijkraad bereiken via e-mail, telefoon 14 010 of per brief: Wijkraad Agniesebuurt, Postbus 70012, 3000 KP Rotterdam.

U kunt de wijkraadsleden ook persoonlijk benaderen. In het document hieronder staan de leden met hun contactgegevens.

\