Agniesebuurt en SPONGE2020
Gepubliceerd op: 10-04-2017
Geprint op: 07-04-2020
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/agniesebuurt-en-sponge2020/
Spring naar het artikel

De Agniesebuurt krijgt Europese subsidie voor vernieuwende maatregelen waarbij de stad zich beter aanpast aan water door er actief iets mee te doen.

SPONGE2020 is een internationaal samenwerkingsverband tussen de Nederlandse, Britse en Vlaamse overheid. Hierbij wordt samengewerkt om de gevolgen van het veranderende klimaat in (vooral) dicht bewoonde gebieden beter op te vangen. De naam SPONGE (spons) is een vertaling van deze taak. Hoe kunnen we het water beter opvangen en vasthouden zodat de stad een sponswerking krijgt?

Europese samenwerking

Het logo van Interreg 2 seas Sponge.

SPONGE2020 ontvangt Europese subsidie vanuit het programma Interreg-2 Seas Mers Zeeën. Dit Europese programma wil meer internationale samenwerking voor doelen die een internationale aanpak nodig hebben. Een voorbeeld is de aanpak van de gevolgen van klimaatverandering. Het SPONGE2020-project wil zorgen voor bewustwording voor de problemen. En voor een samenwerking van alle betrokkenen, zoals bewoners, woningbouwcorporaties, architecten en belangenverenigingen. Het samen bedenken van mogelijke oplossingen draagt bij aan het waterbewustzijn en een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het oplossen van vraagstukken.

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor de coördinatie tussen de partners. De andere partners zijn per land ingedeeld.

Nederland:

België:

Engeland:

Binnen het project SPONGE2020 werken het Hoogheemraadschap en gemeente Rotterdam nauw samen. Het gaat om klimaatbestendige maatregelen in de Agniesebuurt in het Oude Noorden. De komende jaren wordt de hele Agniesebuurt klimaatbestendig gemaakt. Het doel is om al het hemelwater in de wijk op te vangen, te bergen en/of te infiltreren. Op naar een 100 procent hemelwaterproof wijk!

De hemelwaterafvoer wordt afgekoppeld. Het water wordt dan niet via het riool afgevoerd, maar via de infiltratievoorzieningen onder straten en pleinen. Met de subsidie van Interreg2seas stimuleren we huurders, eigenaren, corporaties, architecten en belangenverenigingen om samen na te denken over het klimaatadaptief maken van de wijk. En om die maatregelen ook echt uit te voeren.

Meer informatie

Kijk voor informatie over de aanpak Agniesebuurt op de website Aanpakagniesebuurt.nl.

\