Rotterdam aardgasvrij
Gepubliceerd op: 26-03-2018
Geprint op: 25-03-2019
https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/aardgasvrij/
Spring naar het artikel

Rotterdam is hard op weg om een toekomstbestendige stad zonder aardgas te worden. Dat betekent dat we ons huis straks niet meer verwarmen met aardgas, maar met duurzame warmtebronnen.

De vraag is: welk alternatief past het beste bij een wijk of een bepaald type woning? Om daar een idee van te krijgen heeft de gemeente een zogenaamde WAT-kaart gemaakt. Een schets van wijken waarin staat wat, met de kennis van nu, per wijk het goedkoopste alternatief voor aardgas is. De Nederlandse overheid heeft besloten dat we in 2050 geen aardgas meer mogen gebruiken voor koken en stoken. En dat is mooi, want het gebruik van aardgas heeft veel nadelen. Vooral voor het milieu. Wat de alternatieven zijn voor aardgas en wat er voor de Rotterdammer in huis gaat veranderen verschilt per huis en per wijk.

Stadsverwarming of all-electric

Er zijn momenteel twee opties die het meest voor de hand liggen:

  • gebruik maken van restwarmte door een aansluiting op stadsverwarming
  • een oplossing waarbij een huis wordt verwarmd met elektriciteit (all-electric)

Er zijn daarnaast ook allerlei ontwikkelingen gaande op het gebied van biogas en waterstof. Deze alternatieven lijken nu nog minder geschikt voor woningen.

Niets staat nog vast

De WAT-kaart brengt de kansen voor de overgang naar een aardgasvrij Rotterdam in beeld. De kaart laat zien welk alternatief voor aardgas per wijk het goedkoopst is. Wethouder Adriaan Visser: 'De verdeling op de kaart staat nog niet vast, maar wordt naar verwachting nog regelmatig aangepast door nieuwe technologische kennis en inzichten. Op dit moment zien we door onze gunstige ligging ten opzichte van de haven grote kansen voor restwarmte in Rotterdam. Warmte die normaal verloren zou gaan, wordt nu gebruikt om onze huizen en gebouwen te verwarmen.'

Goedkoopste optie

Om de kosten te berekenen is niet alleen gekeken naar de kosten voor het isoleren van gebouwen. Er is ook gekeken naar de investeringen die nodig zijn voor het aanleggen van een (nieuw) warmtenet of elektriciteitsnet. De WAT-kaart laat niet alleen zien welk alternatief per wijk op dit moment het goedkoopste is (stadsverwarming of all-electric), maar ook hoeveel goedkoper de voorkeursvariant is ten aanzien van het andere alternatief. Hoe lichter de kleur, hoe kleiner het verschil tussen beide alternatieven. En andersom. Hoe donkerder de kleur hoe groter het kostenverschil.

Startpunt voor het gesprek

De richting die de WAT-kaart per buurt geeft, is bedoeld om bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk alvast inzicht te geven. Welke oplossing ligt het meest voor de hand als het gaat om een alternatief voor aardgas. Het document is het startpunt bij het voeren van gesprekken met bewoners, eigenaren en marktpartijen in een wijk wanneer de overgang naar aardgasvrij daar gaat beginnen.

Huidig beeld: vooral stadsverwarming

Uit de WAT-kaart lijkt een aansluiting op het warmtenet (rood) voor veel gebieden vooralsnog de beste oplossing. Bij een all-electric oplossing (blauw) is namelijk vaak hele goede isolatie en een aanpassing van de warmte-installaties nodig. En dat is bij bestaande gebouwen nu nog moeilijk realiseerbaar en duur. Het warmtenet is dus al snel de goedkoopste optie, zeker in dicht bebouwd gebied. Innovaties op het gebied van duurzaamheid kunnen er echter voor zorgen dat de kaart er over een aantal jaren misschien weer heel anders uitziet.