Wet- en regelgeving handelaren
Gepubliceerd op: 15-12-2016
Geprint op: 19-11-2018
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/wet-en-regelgeving-handelaren/
Spring naar het artikel

Om heling tegen te gaan en de afzetmarkt voor gestolen goederen te verkleinen geldt voor handelaren en opkopers specifieke wet- en regelgeving.

Deze wet- en regelgeving geldt voor handelaren en opkopers die beroeps- of bedrijfsmatig handelen in gebruikte of ongeregelde goederen. Bijvoorbeeld platina, goud, zilver, edelstenen, uurwerken, kunstvoorwerpen, auto's, motorfietsen, bromfietsen, fietsen, foto-, film-, radio, audio- en videoapparatuur en apparatuur voor automatische registratie.

Toezicht

In Rotterdam ziet de politie toe op de naleving van wet- en regelgeving voor handelaren in ongeregelde en gebruikte goederen. In sommige gebieden zien ook Bijzondere Opsporings Ambtenaren (BOA's) toe op naleving. Het toezicht is erop gericht dat handelaren op de juiste manier het beroep van handelaar uitoefenen. Bij constateringen van strafbare feiten zullen de politie en BOA’s handhavend optreden en als het nodig is de burgemeester informeren.

Beleidslijn heling

In 2014 heeft de burgemeester de beleidslijn heling (pdf) vastgesteld. In deze beleidslijn staat beschreven hoe de burgemeester zijn bevoegdheden gebruikt wanneer een handelaar de geldende wet- en regelgeving niet naleeft.

In- en verkoopregister tweedehands goederen

Op juiste wijze registeren van goederen die u verkrijgt en verkoopt, voorkomt handel in gestolen goederen. Hiervoor gebruikt u een digitaal doorlopend en gewaarmerkt in- en verkoopregister. Dit is verplicht. U registreert in het register onder andere een beschrijving van het goed, de specifieke kenmerken, de prijs, de datum en de naam en het adres van de persoon met wie u handelt.

Op juiste wijze registreren maakt dat de aangeboden goederen en de personen die deze goederen aanbieden traceerbaar zijn voor de politie. Hiermee draagt u bij aan de opsporing en het teruggeven van gestolen goederen aan de rechtmatige eigenaar.

Digitaal Opkopers Register

In Rotterdam heeft de burgemeester het Digitaal Opkopers Register (DOR) aangewezen als digitaal in- en verkoopregister. Dit register biedt u een aantal voordelen, waaronder:

  • Het DOR is gratis
  • U kunt het DOR onbeperkt gebruiken voor uw voorraadregistratie
  • Minder registercontroles in uw onderneming door de toezichthouder
  • Bij de inkoop van een goed kunt u gelijk zien of dit goed als gestolen of vermist staat geregistreerd
  • Handelaren die gebruik maken van het DOR en slachtoffer zijn geworden van heling kunnen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) de schade verhalen op de dader. Via het DOR kunt u direct aangifte doen van heling en SODA activeren.

Gebruikt u al een eigen digitaal opkopersregister? Dan kan dit worden gekoppeld aan het DOR. Zo kunt u uw eigen systeem blijven gebruiken. Uw digitale register moet dan natuurlijk wel aan de wettelijke eisen voldoen.