Week tegen kindermishandeling
Gepubliceerd op: 27-08-2019
Geprint op: 19-11-2019
https://www.rotterdam.nl/werken-leren/week-tegen-kindermishandeling/
Spring naar het artikel

De gemeente vraagt leerkrachten en docenten van het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en middelbaar onderwijs om in de week van 18 tot en met 24 november aandacht te besteden aan het onderwerp kindermishandeling.

Het thema van dit jaar is 'Praat maar, ik luister'.

Vanwege grote belangstelling is het niet meer mogelijk om klassen aan te melden voor een activiteit, behalve voor:

 • de ouderavond seksuele opvoeding
 • VeiligWijs
 • de ouderavond van Aafke Scharloo voor het speciaal onderwijs.

Voor het aanmelden van deze drie activiteiten kunt u mailen naar weektegenkindermishandelingmo@rotterdam.nl.

U kunt natuurlijk nog wel gebruik maken van het lesmateriaal hieronder.

Nieuws

Aandacht voor de rechten van het kind

Op 18  november 2019 reikt de gemeente voor de derde keer de Kinderrechten Awards uit.
Met de Kinderrechten Awards vraagt de gemeente Rotterdam aandacht voor de rechten van het kind. Hiervoor zet de gemeente graag een organisatie én een individu in het zonnetje die met hun initiatieven bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van Rotterdamse kinderen tussen 0 en 18 jaar. Iedereen kan initiatieven nomineren! Ga naar de webpagina over de Kinderrechten Awards voor meer informatie.

Activiteiten basisonderwijs

Doel van deze ouderavond is om ouders kennis te laten maken met het thema seksuele opvoeding en tips te geven over hoe zij die goed vorm kunnen geven. Ook oefenen zij in het bespreekbaar maken van seksualiteit in een interactieve werkvorm. Het doel hiervan is empowerment en preventie. (Preventie is tweeledig: ouders herkennen eerder signalen bij kinderen en door het bespreekbaar maken van seksualiteit met kinderen herkennen kinderen eerder veilige en onveilige situaties). De ouderavond wordt gegeven door Arjet Borger van de Care for Sexuality Foundation.

De ouders die deelnemen aan deze workshop krijgen het kinderboekje Nee is Oké (Fonds Slachtofferhulp) aangeboden door gemeente Rotterdam.

Wanneer: 18, 19, 20 of 22 november, van 20.00 uur tot 21.35 uur

VeiligWijs is nieuwe lesmethode voor relationele en seksuele vorming, het is een doorlopende leerlijn met lessen over relaties en seksualiteit voor het basisonderwijs. De methode heeft een waardegerichte benadering. Theorie en opdrachten zijn gekoppeld aan respect, liefde, zorg of veiligheid. 'In de klas praten over relaties en seksualiteit is geen lastige opgave meer.'
Het doel is om leerkrachten vertrouwd te laten worden met het thema seksualiteit, het bespreekbaar te kunnen maken en gemotiveerd raken om met de erkende lesmethode Veilig Wijs te gaan werken. In deze workshop is ook tijd voor verschillende werkvormen. De training wordt gegeven door Arjet Borger van de Care for Sexuality Foundation. De scholen die zich hiervoor opgeven en graag met deze methode willen gaan werken krijgen de lesmethode VeiligWijs aangeboden door gemeente Rotterdam.


Wanneer: 18, 19, 20 of 22 november, van 15.00 uur tot 17.00 uur

Door studenten van het Grafisch Lyceum is er een animatiefilm van één minuut gemaakt over kindermishandeling met daarbij een lesbrief om het onderwerp met leerlingen van de bovenbouw bespreekbaar te maken in de klas.

Hierboven kunt u het filmpje bekijken en hieronder downloadt u de lesbrief.

In de Week tegen kindermishandeling kunt u met leerlingen van de bovenbouw de quiz over kindermishandeling doen. Deze quiz maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken. Download hieronder de lesbrief voor groep 5-8 en de Quiz, antwoorden en stellingen.

Vorig jaar zijn er kleurkaarten ontworpen voor kinderen van 4 t/m 18 jaar. De kleurkaarten kunnen worden uitgeprint en gebruikt worden in een les over kindermishandeling. Leerlingen kunnen op de kaart aangeven bij wie ze terecht kunnen als ze iets vervelends hebben meegemaakt. In hetzelfde thema als de kaarten is er een poster ontworpen die u bij uw organisatie/school kan ophangen.

In de lesbrieven staat hoe de kleurkaarten ingezet kunnen worden in de les.

Serie van Klokhuis over kindermishandeling om het bespreekbaar te maken en taboe te doorbreken. Kinderen die mishandeld worden, zwijgen er vaak over uit angst voor de reactie van hun ouders en hun omgeving. Toch is erover praten de eerste stap naar een beter leven.

In vier afleveringen komen slachtoffers, ouders, kinderen, leerkrachten, hulpverleners en omstanders aan het woord. Zij vertellen openlijk over dit moeilijke thema en laten zien wat je kunt doen als slachtoffer of omstander. Klokhuis heeft bij de afleveringen ook een aanvullend lespakket gemaakt over Kindermishandeling voor groep 6, 7 en 8. Ga naar de website van Klokhuis.

De app Care-Free biedt kinderen van 10-18 jaar en ouder informatie over kindermishandeling. Door de informatie aan te bieden via een app wordt deze eenvoudig en goed toegankelijk voor kinderen die zelf te maken hebben met mishandeling of kinderen die mishandeling vermoeden bij een vriendje of vriendinnetje. De app is gratis en anoniem te gebruiken. De app kan gedownload worden via Google Play Store of de Apple App Store.

Het op kunnen groeien in een veilige omgeving, met liefde en aandacht – en dus zonder geweld – is één van de rechten van kinderen. Om deze reden stuurde gemeente Rotterdam vorig jaar dit jaar het blikken doosje ‘Onderzoek met Lot’ aan alle Rotterdamse basisscholen. Het blikje van Lot’s Foundation bevat 42 kaarten met grote, kleine en prikkelende vragen over kinderrechten. Samen praten over de rechten is een krachtig middel om bewustwording bij kinderen te creëren.

‘Onderzoek met Lot’ geeft leerkrachten de ruimte om tijdens de Week tegen Kindermishandeling op eigen wijze met hun leerlingen van groep 7-8 in gesprek te gaan. De kaarten zijn daarnaast ook gedurende de rest van het schooljaar eenvoudig in te zetten en te koppelen aan actuele thema’s.

Nieuwsgierig geworden naar Lot? Kijk dan op lotschannel.com. Wilt u meer weten over de activiteiten van Lot´s Foundation? Kijk dan op lotsfoundation.com.

Scholen kunnen ook gebruik maken van de toolkit kindermishandeling. Hier staan verschillende lespakketten en tv programma’s over kindermishandeling en weerbaarheid die een leerkracht kan gebruiken. Daarnaast is er ook een communicatietoolkit beschikbaar. In deze toolkit staan verschillende berichten die scholen kunnen gebruiken voor de verschillende communicatiekanalen.

Ervaringsdeskundigen

Voor de Week tegen kindermishandeling kunt u uw klas aanmelden voor gastlessen door ervaringsdeskundigen. Tijdens deze lessen van ervaringsdeskundigen komen onderwerpen als kindermishandeling, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties aan de orde. De ervaringsdeskundigen behandelen op een leerzame, confronterende en humoristische manier deze thema’s. De leerlingen worden actief betrokken bij deze taboeonderwerpen en geïnformeerd over wat iemand kan doen in zulke situaties.

Sander en Jeroen van de Ven (groep 7 en 8)

Vraag bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen Sander en Jeroen van de Ven in de klas.
Sander werd tot zijn 15e veelvuldig mishandeld. Door zijn vader fysiek, door zijn moeder emotioneel. Toen zijn ouders uit elkaar gingen, werden Sander en zijn broers heen en weer ‘geslingerd’ tussen vader en moeder. Nadat hij vanaf zijn 8ste zo’n drie jaar bij zijn vader woonde, merkte Jeugdzorg de alarmerende situatie op. Sander en zijn broer Jeroen vertellen over hun ervaringen tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Beschikbaar voor 5 dagen (15-25 lessen)

Djadi Loose (groep 7 en 8)

Djadi Loose geeft een interactieve workshop over het herkennen van kindermishandeling. Welke vormen zijn er en herken je het? Djadi Loose geeft als ervaringsdeskundige presentaties en workshops op het gebied van kindermishandeling, jeugdzorg en pleegzorg. In deze interactieve presentaties/workshops betrekt zij haar eigen ervaringen. Eerder schreef zij het boek 'De stille schreeuw', over haar eigen jeugd. Het verhaal is geschreven vanuit kind-perspectief. Het boek geeft een inkijk in de belevingswereld van een kind dat thuis wordt mishandeld en opgroeit in kindertehuizen. Verder rondde ze de Hoge Hotelschool af, reisde ze alleen rond in Zuid-Amerika en is nu vrijwilligerscoördinator bij een dak- en thuislozenorganisatie.

In deze toegankelijke workshop zijn emotionele verwaarlozing en emotionele kindermishandeling samengevoegd net zoals lichamelijke verwaarlozing en lichamelijke kindermishandeling. Dit om aan te sluiten bij het kennisniveau van de leerlingen. Aan de hand van interactieve voorbeelden onderzoek je klassikaal onderzoek je wat kindermishandeling is en wat niet. In subgroepen beschrijft elke groep een vorm van kindermishandeling met kenmerken om te signaleren. Aan het eind presenteert elke groep hun werk en praten er met elkaar erover.

Benodigdheden: 3 flip-over papieren, post-its en markers.
Tijdsduur: 60-90 minuten.
Doel: de 3 vormen van kindermishandeling weten en kunnen herkennen.

Theatervoorstelling Blauwe Plekken, door Theater in Feite (groep 7-8)

De theatervoorstelling Blauwe Plekken is gebaseerd op het boek Blauwe Plekken van Anke de Vries (Lemniscaat, 1992) en is gemaakt door Theater in Feite. Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door haar moeder wordt geslagen, maar dit geheim weet te houden. Alle personages worden door de twee acteurs gespeeld. In het stuk worden ook twee liedjes gezongen. De twee acteurs komen naar u toe en spelen de voorstelling voor uw klas. De voorstelling duurt 45 minuten en er is daarna ruimte voor een nagesprek met de acteurs. In de nabespreking worden reacties verzameld en wordt een groepsdiscussie gestimuleerd.

Beschikbaar voor: 15 lessen (3 per dag)

Confro theater – ‘STUK’ (groep 6, 7, 8)

STUK is een interactieve theatermethodiek voor basis- en middelbare scholen waarbij het aanleren van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat. Door middel van een speels en interactief theaterstuk over heftige thema's als (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten worden de leerlingen uitgedaagd hier over na te denken. De leerlingen zullen vervolgens betrokken worden bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen, ook mogen de leerlingen zelf meespelen en vragen stellen. Voorafgaand krijgen de leerlingen een warming-up waarbij ze door middel van de Rots & Water methodiek spelenderwijs leren om voor zichzelf op te komen en zich zelfverzekerder te voelen.

Kinderrechtenspel (groep 7, 8)

Derdejaars-studenten van de opleiding Onderwijsassistent spelen graag met uw leerlingen het Kinderrechtenspel. Het kinderrechtenspel is een methodiek met twee doelen:

 1. Kinderen leren dat er kinderrechten zijn en wat die rechten globaal inhouden.
 2. Professionals krijgen de mogelijkheid om niet-pluis situaties te signaleren en hun leerlingen zo nog beter te leren kennen.

De studenten vertellen eerst iets over zichzelf en dan over kinderrechten. Daarna introduceren zij het spel. Dit is een geleid kringgesprek waarbij kinderen antwoord geven op vragen die op kaartjes staan. De vragen gaan over hele alledaagse zaken en gaan over de leefomgeving van de kinderen: wie kiest je kleren? Wie zorgt voor je moeder als zij ziek is? Wat heb je gisteren gegeten? Wat ga je in de vakantie doen? Met wie speel je het liefst buiten?

Kinderen gaan als vanzelf praten over hun eigen leven en onthullen zo onbewust wat voor hen normaal is (zij weten vaak niet beter); tegelijkertijd vertellen zij details over hun leven waarvan bij de volwassene de wenkbrauwen gaan fronsen. Noodzakelijk is dan ook dat een Pedagogisch Begeleider en de leerkracht aanwezig zijn en meekijken.

De studenten zijn getraind om de kinderen in hun waarde te laten, wat zij ook vertellen. Er worden geen oordelen uitgesproken, kinderen worden slecht voorzichtig gestimuleerd om te vertellen. Tegelijkertijd vragen de studenten ook aan de kinderen respect voor elk verhaal wat door een kind verteld wordt.

Duur: ongeveer een uur. De studenten komen in tweetallen.
Beschikbaarheid: studenten kunnen twee gesprekken doen in een dagdeel.

Voorstelling ‘Geheimen die je niet hoort zijn het ergst’, door Lydia Brewster van Lofly voor ouders en leerkrachten (groepen 5, 6, 7)

In deze voorstelling begeleidt de Apintidrum (talking drum) het verhaal van Lydia. Zij vertelt hoe zij zich als kind voelde toen haar ouders én de leerkrachten geen aandacht hadden voor haar geheim, dat ze diep in zich mee droeg. Als kind zag ze hoe druk haar ouders het hadden en vond ze nooit het juiste moment om haar verhaal te vertellen.

Kinderen die slachtoffer zijn van seksuele grensoverschrijding of misbruik voelen zich schuldig en schamen zich enorm. Het besef is er nog niet dat zij nooit schuldig zijn aan het misbruik.  Ouders en leerkrachten hebben vaak geen idee wat er in hun kind omgaat. Zijn zich niet bewust van geheimen die kinderen kunnen meedragen.
Als dit bewustzijn er komt dan staan we meer open voor signalen. Dan gaan we ook vragen stellen die het kind uitnodigt met een geheim te komen.

Naast deze voorstelling voor volwassenen is er voor kinderen deze week een workshop ‘Leuke en niet- leuke geheimen’. Waarom het belangrijk is niet leuke geheimen te delen en er naar te luisteren. Ook wordt besproken wat je kunt doen als je vriendje of vriendinnetje zo’n geheim met je deelt.  

Beschikbaarheid: U kunt zich inschrijven voor de volgende dagen:

Maandag 18 november 2019
Dinsdag 19 november 2019    
Woensdag 20 november 2019
Donderdag 21 november 2019
Vrijdag 22 november 2019

Tijd: De voorstelling is van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Workshop ‘Leuke en niet-leuke geheimen’, door Lydia Brewster van Lofly (groepen 5, 6 en 7)

In deze workshop van 45 minuten neemt Lydia Brewster van Lofly de kinderen mee naar de Indianen. Zij gebruikten het praatstokje. Je mocht alleen praten als je het praatstokje in handen had. De andere Indianen zwegen en luisterden met aandacht. Als een andere Indiaan iets wilde vertellen, dan moest hij eerst herhalen wat zijn voorganger had verteld en dan kreeg hij het praatstokje. Met het praatstokje werden geheimen verteld en geloof maar dat de anderen goed luisterden.

Aan de hand van voorbeelden en dozen voor leuke en niet-leuke geheimen, praat Lydia met de kinderen over dit onderwerp. De kinderen denken na over wat geheim kan blijven en over geheimen waar beter over gepraat kan worden. Lydia vertelt wat het jarenlang geheim houden van misbruik met haar als kind heeft gedaan, wat reacties van vriendinnetjes met haar deden, als ze erover probeerde te vertellen. Waarom is het belangrijk over niet-leuke geheimen met iemand te praten. En waarom het belangrijk is om te luisteren naar je vriendjes en vriendinnetjes die hun leuke of niet leuke geheim aan je willen vertellen. En wat kun je doen met het gedeelde geheim?

De docent krijgt een prentenboek met een handleiding om later nog eens te kunnen praten over geheimen.

Beschikbaarheid: U kunt zich inschrijven voor deze workshop (45 minuten) op de volgende dagen:

Maandag 18 november 2019
Dinsdag 19 november 2019    
Woensdag 20 november 2019
Donderdag 21 november 2019
Vrijdag 22 november 2019

Tijd: De workshop is van 10 uur tot 13.00 uur.

 • Grote mensen mogen ook niet slaan - Ilona Lammertink & Els Vermeltfoort

Een warm verhaal dat huiselijk geweld en de gevolgen voor een kind bespreekbaar maakt. Met achteraan achtergrondinformatie, een interview met een vertrouwensarts en tips voor ouders. Voor kinderen vanaf 5 jaar.

 • Nee is oké - Fonds Slachtofferhulp

We weten hoe belangrijk het is om al vanaf heel jonge leeftijd zaken bespreekbaar te maken. Vanuit deze gedachte heeft Fonds Slachtofferhulp het voorleesboekje ‘Nee is oké’ ontwikkeld voor kinderen van 4 tot 8 jaar. Het verhaal stimuleert kinderen om assertiever te zijn in het aangeven van hun grenzen met betrekking tot hun eigen lijf. Dat zij hierover zelf de baas zijn en ‘nee’ mogen zeggen als ze iets niet willen. En ook ‘nee’ moeten accepteren van anderen. Maar ook dat het goed is om iemand in vertrouwen te nemen als er iets tegen je zin in gebeurt.

 • Ik ben de sterkste - Mariëtte Witvliet & Henriëtte Moll

Een themaprentenboek over het herkennen van en omgaan met verwarrende gevoelens. Hoe doe je dat? Ga je af op de feiten of volg je je gevoel? Moet je een geheim bewaren of juist delen? Kun je wel 'nee' zeggen tegen een volwassene als je in een verwarrende situatie komt?
Grote vragen die door de poëtische tekst alle ruimte krijgen in dit verhaal. Ruimte hierover te praten en te vragen thuis, op school of ergens anders. De boodschap is: 'Deel je geheim, deel het met een vertrouwd persoon.' En: 'Je hoeft niet te voldoen aan wat een volwassene van je vraagt als het niet klopt of niet goed voelt.' Met het verhaal van Josje willen de auteurs kinderen weerbaarder maken. Want voorkomen is beter dan genezen.

 • Lastig - Trude de Jong

Lea kan weinig goed doen thuis. Hoe hard ze ook haar best doet, haar ouders vinden haar alleen maar lastig, dom en vervelend. Voor buitenstaanders lijkt er niks aan de hand. Maar Lea's ouders houden goed de schijn op. En Lea zelf eigenlijk ook: ze durft tegen niemand te vertellen wat er thuis gebeurt en haar vriendinnen mogen niet met haar mee naar huis. Als Lea na een zoveelste uitbrander van haar vader niet mee mag op vakantie, slaan de stoppen bij haar door. Eindelijk voelt ze de kracht om voor zichzelf op te komen en kan ze de moed opbrengen om hulp te vragen. Eindelijk vindt ze iemand bij wie ze haar verhaal kwijt kan. Ze begint te praten. Een prachtig verhaal over een meisje dat thuis emotioneel wordt mishandeld. Dit boek laat zien dat woorden vaak meer pijn kunnen doen dan het ergste pak slaag.

Activiteiten voortgezet onderwijs

In de Week tegen kindermishandeling kunt u met leerlingen de quiz over kindermishandeling doen. Deze quiz maakt het mogelijk om op een laagdrempelige manier het onderwerp kindermishandeling bespreekbaar te maken. De quiz is voorzien van tips om dit op een veilige manier uit te voeren. Download hieronder de lesbrief, de quiz, antwoorden en de stellingen die u in de klas kan doen.

De app Care-Free biedt kinderen van 10-18 jaar en ouder informatie over kindermishandeling. Door de informatie aan te bieden via een app wordt deze eenvoudig en goed toegankelijk voor kinderen die zelf te maken hebben met mishandeling of kinderen die mishandeling vermoeden bij een vriendje of vriendinnetje. De app is gratis en anoniem te gebruiken. De app kan gedownload worden via Google Play Store of de Apple App Store.

Voor leerlingen van de onderbouw voortgezet onderwijs is er de les sextortion. Deze les wil de leerlingen bewust maken van wat sextortion is en wat je kunt doen wanneer je slachtoffer bent geworden.

Sextortion betekent dat iemand wordt gechanteerd en afgeperst met naaktbeelden die van hem of haar zijn gemaakt, bijvoorbeeld via de webcam. ‘Sextortion’ is een samentrekking van de Engelse woorden ‘sex’ en ‘extortion’, wat afpersing betekent.

Sextortion kan op verschillende manieren plaatsvinden. Wij onderscheiden twee vormen van sextortion:

 • De dader is uit op geld; vooral jongens en mannen worden slachtoffer. Zij worden online benaderd door een onbekende dame en gaan over op webcamseks. Vervolgens blijken de beelden te zijn opgenomen en wordt het slachtoffer gedwongen om geld over te maken. Wanneer dat niet gebeurt, zullen de beelden online worden gezet en/of naar vrienden worden gestuurd.
 • De dader is uit op meer (naakt)beelden, seksueel contact of een relatie met het slachtoffer. De dader dreigt bijvoorbeeld om naaktfoto’s van het slachtoffer op internet te zetten als diegene niet nog meer naaktfoto’s stuurt. Een voorbeeld van een slachtoffer is de Canadese Amanda Todd die door de Nederlandse Aydin C. is gechanteerd nadat zij naaktbeelden van zichzelf naar hem had gestuurd. Amanda pleegde uiteindelijk zelfmoord omdat zij geen andere uitweg zag.

Meer informatie hierover is te vinden op Helpwanted.nl. Dit lespakket staat online en bestaat uit een handleiding voor de docent, een pagina die in de klas bekeken kan worden op het digibord, een video en een werkblad voor leerlingen.

Scholen worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat ongewenste en schadelijke foto’s en filmpjes van hun leerlingen via digitale kanalen verspreid worden.

Het rondzenden van foto’s en video’s van leerlingen via sociale media kan ernstige gevolgen hebben. Het is belangrijk dat scholen voorlichting geven om jongeren weerbaarder te maken tegen seksuele intimidatie via sociale media.

Dit kan onder andere door kennis over te dragen en het onderwerp bespreekbaar te maken, zodat jongeren hun eigen situatie of die van hun klasgenoten kunnen herkennen. Lees onderstaande lesbrief voor meer informatie.

Scholen kunnen ook gebruik maken van de toolkit kindermishandeling. Hier staan verschillende lespakketten en tv programma’s over kindermishandeling en weerbaarheid die een leerkracht kan gebruiken. Daarnaast is er ook een communicatietoolkit beschikbaar. In deze toolkit staan verschillende berichten die scholen kunnen gebruiken voor de verschillende communicatiekanalen.

Ervaringsdeskundigen

Voor de Week tegen kindermishandeling kunt u uw klas aanmelden voor gastlessen door ervaringsdeskundigen. Tijdens deze lessen van ervaringsdeskundigen komen onderwerpen als kindermishandeling, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties aan de orde. Jonge acteurs en ervaringsdeskundigen behandelen op een leerzame, confronterende en humoristische manier deze thema’s. De leerlingen worden actief betrokken bij deze taboeonderwerpen en geïnformeerd over wat iemand kan doen in zulke situaties.

Sander en Jeroen van de Ven

Vraag bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen Sander en Jeroen van de Ven in de klas.
Sander werd tot zijn 15e veelvuldig mishandeld. Door zijn vader fysiek, door zijn moeder emotioneel. Toen zijn ouders uit elkaar gingen, werden Sander en zijn broers heen en weer ‘geslingerd’ tussen vader en moeder. Nadat hij vanaf zijn 8ste zo’n drie jaar bij zijn vader woonde, merkte Jeugdzorg de alarmerende situatie op. Sander en zijn broer Jeroen vertellen over hun ervaringen tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Beschikbaar voor 5 dagen (15-25 lessen)

ExpEx

Carolina Brand en Elwin Goedgedrag zijn ExpEx = Experience experts. Dit zijn getrainde jongeren die zelf ervaring hebben met jeugdhulp en zich inzetten als maatje voor jongeren en/of adviseurs voor instellingen en overheden. Zij delen hun ervaringsverhaal dat gaat over huiselijk geweld, mishandeling en depressie en nemen je mee in de belevingswereld van het kind. Carolina doet dit door de kinderen/jongeren mee te nemen op reis in het verleden van een jonge moeder die een relatie had met een reus. Elwin zal, voor het eerst, zijn zelfgeschreven verhaal ‘Drakenhaven: Echo’s uit het verleden’ in een kort filmpje laten zien. Er is daarna alle tijd om vragen te stellen aan Carolina en Elwin over hun verhalen.

Theatervoorstelling 'Blauwe Plekken' (jaar 1-2)

De theatervoorstelling Blauwe Plekken is gebaseerd op het boek Blauwe Plekken van Anke de Vries (Lemniscaat, 1992) en is gemaakt door Theater in Feite. Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door haar moeder wordt geslagen, maar dit geheim weet te houden. Alle personages worden door de twee acteurs gespeeld. In het stuk worden ook twee liedjes gezongen. De twee acteurs komen naar u toe en spelen de voorstelling voor uw klas. De voorstelling duurt 45 minuten en er is daarna ruimte voor een nagesprek met de acteurs. In de nabespreking worden reacties verzameld en wordt een groepsdiscussie gestimuleerd.

Beschikbaar voor: 15 lessen (3 per dag).

Confro Theater 'STUK'

STUK is een interactieve theater methodiek voor basis- en middelbare scholen waarbij het aanleren van vaardigheden op het gebied van weerbaarheid en zelfvertrouwen centraal staat. Door middel van een speels en interactief theaterstuk over heftige thema's als (huiselijk) geweld, fysieke en emotionele mishandeling, verwaarlozing en pesten worden de leerlingen uitgedaagd hier over na te denken. De leerlingen zullen vervolgens betrokken worden bij het stuk en mogen de acteurs adviseren in het maken van keuzes over deze lastige onderwerpen, ook mogen de leerlingen zelf meespelen en vragen stellen. Voorafgaand krijgen de leerlingen een warming-up waarbij ze door middel van de Rots & Water methodiek spelenderwijs leren om voor zichzelf op te komen en zich zelfverzekerder te voelen.

Theatervoorstelling 'Kiezpijn'

‘Kiezpijn’ is een interactieve theatervoorstelling van Stichting Me & Society om huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid onder de jongeren aan te kaarten. In de theatervoorstelling brengen acteurs huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties onder de aandacht van leerlingen.
Op een leerzame, confronterende en humoristische manier zullen de leerlingen geïnformeerd en betrokken worden over dit thema.

Theatervoorstelling 'Ik blijf hier'

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In het toneelstuk vertelt Leyla wat er met haar gebeurde.

Confrontatietheater 'Hechting'

‘Hechting’ is een theaterstuk dat bewustwording creëert en meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. Stichting me & society organiseert voorstellingen voor schakelklas leerlingen, anderstaligen van VMBO scholen.
Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Het kan ernstige lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Met de voorstelling wil stichting me & society de schaamte, angst en vooroordelen doorbreken. Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders. De voorstelling en dialoogsessie wordt in een klaslokaal gehouden voor een groep van maximaal 25 leerlingen. Uiteraard is er directe nazorg en ook zijn er nazorgtrajecten beschikbaar.

Djadi Loose

Djadi Loose geeft een interactieve workshop over het herkennen van kindermishandeling. Welke vormen zijn er en herken je het? Djadi Loose geeft als ervaringsdeskundige presentaties en workshops op het gebied van kindermishandeling, jeugdzorg en pleegzorg. In deze interactieve presentaties/workshops betrekt zij haar eigen ervaringen. Eerder schreef zij het boek 'De stille schreeuw', over haar eigen jeugd. Het verhaal is geschreven vanuit kind-perspectief. Het boek geeft een inkijk in de belevingswereld van een kind dat thuis wordt mishandeld en opgroeit in kindertehuizen. Verder rondde ze de Hoge Hotelschool af, reisde ze alleen rond in Zuid-Amerika en is nu vrijwilligerscoördinator bij een dak- en thuislozenorganisatie.

In deze toegankelijke workshop zijn emotionele verwaarlozing en emotionele kindermishandeling samengevoegd net zoals lichamelijke verwaarlozing en lichamelijke kindermishandeling. Dit om aan te sluiten bij het kennisniveau van de leerlingen. Aan de hand van interactieve voorbeelden onderzoek je klassikaal onderzoek je wat kindermishandeling is en wat niet. In subgroepen beschrijft elke groep een vorm van kindermishandeling met kenmerken om te signaleren. Aan het eind presenteert elke groep hun werk en praten er met elkaar erover.

Benodigdheden: 3 flip-over papieren, post-its en markers.
Tijdsduur: 60-90 minuten.
Doel: de 3 vormen van kindermishandeling weten en kunnen herkennen.

Bettie Elias – Dichter bij de maan
Vik dubbelt zijn zesde leerjaar maar het kan hem niets schelen. Thuis wordt hij gepest door zijn oudere broer Alex. Die heeft hem verbannen naar de zolder omdat hij Vik er de schuld van geeft dat hun vader weggegaan is. Hun moeder reageert onverschillig op alles wat er gebeurt zodat Alex kan doen wat hij wil. Ook hun zus Ellen laat alles maar gebeuren. De meester voelt wel dat er iets mis is, maar komt niets te weten. Wanneer Vik een nieuwe vriend krijgt in de klas, Nicolas, begint hij te beseffen dat de manier waarop hij behandeld wordt niet normaal is. Hij komt langzaam maar zeker in opstand…

Anke de Vries – Blauwe Plekken
Op school is Judith stil en teruggetrokken. Thuis probeert ze het haar moeder zoveel mogelijk naar de zin te maken en te helpen met de verzorging van haar kleine broertje,
maar toch wordt haar moeder vaak boos. Dan slaat ze Judith, soms zo erg dat ze onder de blauwe plekken zit. Op school durft Judith niets te vertellen, tot ze bevriend raakt met haar klasgenootje Michiel. Bij hem thuis ziet ze dat het ook anders kan. Met haar moeder
gaat het ondertussen slechter. Ze wordt nog sneller boos dan vroeger en slaat haar steeds vaker. Judith is wanhopig en weet niet meer wat ze moet doen.

Anton van der Kolk – Waar Is Leila?
Op een avond wordt er bij Jonas aangebeld. Het is Leila. Ze is van huis weggelopen. ‘Wil je me helpen?’ vraagt ze. ‘Kan ik bij jou blijven vannacht Alsjeblieft? Ruzie thuis. Mag het?’ Jonas merkt zelf hoe slecht het gaat bij Leila thuis. Leila wil niet meer naar huis terug. Jonas bedenkt een schuilplaats voor haar. Maar hoe kan hij die geheimhouden?

Djadi Loose – De stille schreeuw
'Mara, ik heb goed nieuws. Je gaat een beetje rust krijgen.' zegt papa.
'Je gaat een tijdje in Duinoord wonen, wij denken dat het voor nu even beter is voor iedereen.'
'Waarom? Ik wil thuis blijven wonen, ik wil niet weg! Ik weet het zeker; ze houden niet meer van mij, ze willen mij niet meer, ze hebben mij nooit gewild.' Mara wordt op tienjarige leeftijd door haar ouders uit huis geplaatst in een psychiatrisch kinderziekenhuis. De Stille Schreeuw is gebaseerd op een waargebeurd verhaal over emotionele kindermishandeling en het opgroeien in kindertehuizen verteld vanuit het kind-perspectief.

Sarah Crossan – Toffee
Als Allison wegloopt van haar gewelddadige vader kan ze nergens naartoe. Wat ze aanziet voor een leegstaand pand, blijkt het huis van de dementerende Marla te zijn. Marla denkt in Allison haar jeugdvriendin Toffee te herkennen en Allison doet wat ze altijd doet: ze past zich aan. En dus is ze Toffee voor Marla.
Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee vrouwen en ¬Allison komt erachter wie ze nou eigenlijk écht is. Als Toffee lijkt ze meer zichzelf te zijn dan ze in jaren is geweest.
Toffee is een aangrijpende YA-roman in vrije versvorm over grote thema's als psychische gezondheid, huiselijk geweld, de waarde van vriendschap en wat het betekent om familie te zijn.

Activiteiten middelbaar beroepsonderwijs

Scholen worden steeds meer geconfronteerd met het feit dat ongewenste en schadelijke foto’s en filmpjes van hun leerlingen via digitale kanalen verspreid worden.

Het rondzenden van foto’s en video’s van leerlingen via sociale media kan ernstige gevolgen hebben. Het is belangrijk dat scholen voorlichting geven om jongeren weerbaarder te maken tegen seksuele intimidatie via sociale media.

Dit kan onder andere door kennis over te dragen en het onderwerp bespreekbaar te maken, zodat jongeren hun eigen situatie of die van hun klasgenoten kunnen herkennen. Lees onderstaande lesbrief voor meer informatie.

Dit jaar organiseert gemeente Rotterdam samen met een aantal ketenpartners zoals de wijkteams, Raad voor de Kinderbescherming Rotterdam en Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond de Reis door de Meldcode.

Studenten van het Zadkine en het Albeda gaan aan de hand van een casus letterlijk op reis door de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In ieder lokaal nemen professionals de studenten steeds dieper mee de meldcode in. Op deze manier ontdekken de toekomstig beroepsprofessionals hoe complex een casus kan zijn en hoe zij de meldcode in hun werk kunnen gaan inzetten.

Ervaringsdeskundigen

Voor de Week tegen kindermishandeling kunt u uw klas aanmelden voor gastlessen door ervaringsdeskundigen. Tijdens deze lessen van ervaringsdeskundigen komen onderwerpen als kindermishandeling, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties aan de orde. Jonge acteurs en ervaringsdeskundigen behandelen op een leerzame, confronterende en humoristische manier deze thema’s. De leerlingen worden actief betrokken bij deze taboeonderwerpen en geïnformeerd over wat iemand kan doen in zulke situaties.

Sander en Jeroen van de Ven

Vraag bijvoorbeeld ervaringsdeskundigen Sander en Jeroen van de Ven in de klas.
Sander werd tot zijn 15e veelvuldig mishandeld. Door zijn vader fysiek, door zijn moeder emotioneel. Toen zijn ouders uit elkaar gingen, werden Sander en zijn broers heen en weer ‘geslingerd’ tussen vader en moeder. Nadat hij vanaf zijn 8ste zo’n drie jaar bij zijn vader woonde, merkte Jeugdzorg de alarmerende situatie op. Sander en zijn broer Jeroen vertellen over hun ervaringen tijdens de Week tegen Kindermishandeling.

Beschikbaar voor 5 dagen (15-25 lessen)

Augeo Foundation 'Maak het verschil voor een kind’

De Jongerentaskforce van Augeo Foundation vindt dat kinderen met liefde en in veiligheid moeten opgroeien. Daarom delen ze graag onze ervaringen met uw studenten. Zodat uw studenten als toekomstige professionals verschil kunnen maken voor een kind.

Augeo Foundation vertelt over eigen ervaringen en over die van andere jongeren.

 • Wat gaat er in een kind om als het mishandeld is? En wat voor invloed heeft dit later?
 • Kindermishandeling en huiselijk geweld kent veel gezichten. Hoe herken je de verschillende signalen?
 • Maak kennis met de Wet Meldcode.
 • Hoe kun je een kind zo goed mogelijk helpen?

De gastles heeft op sommige studenten een behoorlijke impact. Daarom is het goed dat u uw studenten hierop voorbereidt en hen na de gastles ruimte geeft om te reageren.

Voor wie: Studenten (minimaal 25, maximaal 75 deelnemers)
Tijd: ongeveer anderhalf uur

Beschikbaar voor vier lessen.

Theatervoorstelling 'Kiezpijn'

‘Kiezpijn’ is een interactieve theatervoorstelling van Stichting Me & Society om huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid onder de jongeren aan te kaarten. In de theatervoorstelling brengen acteurs huwelijksdwang, weerbaarheid en keuzevrijheid binnen relaties onder de aandacht van leerlingen.
Op een leerzame, confronterende en humoristische manier zullen de leerlingen geïnformeerd en betrokken worden over dit thema.

Theatervoorstelling 'Blauwe Plekken'

De theatervoorstelling Blauwe Plekken is gebaseerd op het boek Blauwe Plekken van Anke de Vries (Lemniscaat, 1992) en is gemaakt door Theater in Feite. Blauwe plekken is het verhaal van Judith, die door haar moeder wordt geslagen, maar dit geheim weet te houden. Alle personages worden door de twee acteurs gespeeld. In het stuk worden ook twee liedjes gezongen. De twee acteurs komen naar u toe en spelen de voorstelling voor uw klas. De voorstelling duurt 45 minuten en er is daarna ruimte voor een nagesprek met de acteurs. In de nabespreking worden reacties verzameld en wordt een groepsdiscussie gestimuleerd.

Er is beperkte hoeveelheid toneelvoorstellingen beschikbaar. Meld uw klas snel aan voor de theatervoorstelling Blauwe Plekken: weektegenkindermishandelingmo@rotterdam.nl.

Beschikbaar voor: 15 lessen (3 per dag).

Theatervoorstelling 'Ik blijf hier'

Elk jaar komen er jonge vrouwen, en soms jonge mannen, niet terug van vakantie. Ze zijn achtergelaten en vaak gedwongen door hun ouders om te trouwen. Het waargebeurde verhaal van Leyla staat symbool voor een van hen. In het toneelstuk vertelt Leyla wat er met haar gebeurde.

Confrontatietheater 'Hechting'

‘Hechting’ is een theaterstuk dat bewustwording creëert en meisjesbesnijdenis bespreekbaar maakt. Stichting me & society organiseert voorstellingen voor schakelklas leerlingen, anderstaligen van VMBO scholen.
Meisjesbesnijdenis of Vrouwelijke Genitale Verminking (VGV) is een ingreep aan de uitwendige vrouwelijke geslachtsorganen zonder medische noodzaak. Het kan ernstige lichamelijke, psychische en seksuele problemen veroorzaken. Met de voorstelling wil stichting me & society de schaamte, angst en vooroordelen doorbreken. Na afloop van iedere voorstelling worden de leerlingen betrokken in een discussie door dialoogbegeleiders. De voorstelling en dialoogsessie wordt in een klaslokaal gehouden voor een groep van maximaal 25 leerlingen. Uiteraard is er directe nazorg en ook zijn er nazorgtrajecten beschikbaar.

Workshop 'Huwelijksdwang en achterlating'

Bureau Moetd organiseert workshops in de vorm van gastlessen over huwelijksdwang en achterlating. Niet alleen uitleg over huwelijksdwang en achterlating in het land van herkomst. Ook de achtergronden en gevolgen van huwelijksdwang worden besproken. En de mogelijke stappen bij (dreiging van) huwelijksdwang. Daarnaast wordt er uitleg gegeven over het noodplan en Veilig Thuis.
Lees meer informatie op de website van Bureau Moedt.

Activiteiten speciaal onderwijs

Seksueel misbruik is iets wat moeilijk aan het licht komt. Vaak kunnen en willen mensen niet geloven dat zoiets in hun eigen omgeving ook kan gebeuren.We weten dat het bij kinderen met een beperking vier keer vaker voorkomt dan bij kinderen zonder beperking. Een angstaanjagende gedachte. Juist deze kinderen die het toch al niet gemakkelijk hebben worden snel slachtoffer.
Op de ouderavond staan we stil bij hoe het komt dat kinderen met een beperking zo snel slachtoffer worden. Waaraan kunnen we merken dat er iets aan de hand is? Ook wordt besproken hoe ouders en school er samen voor kunnen zorgen dat de kans op seksueel misbruik kleiner wordt.
Een manier om dat te doen is door het maken van een plan, een zogenaamd individueel actie plan (IAP). Dat kan ons helpen de kans op seksueel misbruik te verminderen. Dit laat heel praktisch en duidelijk zien waar de gevaren liggen voor het kind om op school of thuis en in de buurt slachtoffer te worden. En als deze risico’s duidelijk zijn dan kan er een plan gemaakt worden om het gevaar te verminderen.

De ouderavond kan worden gegeven op:

 • maandagavond 18 november (vanaf 18.00 uur)
 • woensdagmiddag 20 november
 • woensdagavond 20 november

Informatie voor ouders

De folder Geweld in huis raakt kinderen informeert ouders over huiselijk geweld en kindermishandeling.

Download de kaarten met opvoedtips en stellingen van het Centrum voor jeugd en gezin:

De opvoedtips en stellingen kunnen in de ouderkamer gebruikt worden. Aan de hand van de stellingen kan er een gesprek ontstaan met en tussen ouders. De ouders kunnen met elkaar bespreken hoe de opvoedtips in de praktijk toegepast kunnen worden. Wat ze al doen en wat er wellicht anders kan.

Geweld stopt niet vanzelf. Vraag advies aan Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond.

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond

Veilig Thuis Rotterdam Rijnmond is het meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wat doet Veilig thuis Rotterdam Rijnmond (VTRR)? In de folder Geweld stopt niet vanzelf leest u wat VTRR doet na een melding. VTRR is 24/7 bereikbaar op 0800 - 2000 of veiligthuisrr.nl.

\